O studiích SHIELD

Tento článek popisuje funkci, která je dostupná v novější verzi Firefoxu. Aktualizujte Firefox na nejnovější verzi, abyste měli nejnovější funkce a bezpečnostní aktualizace.

Studie Shield vám umožňují vyzkoušet si různé funkce a nápady dříve, než budou vydány pro všechny uživatele Firefoxu. S použitím vaší zpětné vazby můžeme dělat erudovanější rozhodnutí na základě toho, co opravdu potřebujete.

Jak se mohu zúčastnit?

Prvním krokem je ověření, že je zaškrtnutá volba Allow Firefox to install and run studies (viz postup níže). Když je k dispozici nějaká studie, stanete se v případě, že splňujete daná kritéria, automaticky jejím účastníkem. Mohou být situace, kdy vás k účasti nejprve vyzveme. K tomu dojde tehdy, když konkrétní studie vyžaduje sběr dat, který není zahrnut ve standardních zásadách ochrany osobních údajů pro sběr dat. V takovém případě budete před učiněním rozhodnutí seznámeni se všemi skutečnostmi ohledně toho, jaká data jsou sbírána. Firefox Pioneer je příklad takovéto studie SHIELD.

Až daná studie skončí, budou studie nepřístupné, ovšem budete si je moci zobrazit, takže budete mít evidenci toho, jakých studií jste se zúčastnili.

Jak si zobrazím studie, ve kterých jsem?

Pro zobrazení studií, kterých se účastníte, zadejte do adresního řádku about:studies.

Zde také uvidíte studie, kterých jste se účastnili v minulosti.

Jak svou účast zruším?

Zrušení účasti v konkrétní studii

Zobrazte seznam svých studií zapsáním about:studies do adresního řádku. Klepněte na tlačítko Remove vedle studie, v níž chcete účast zrušit.

Zrušení účasti ve všech studiích

  1. Zadejte do adresního řádku about:preferences#privacy.
  2. Zrušte zaškrtnutí volby Allow Firefox to install and run studies.
    shield optout Fx57DataCollection-Shield

Jestliže používáte jinou než anglickou jazykovou verzi Firefoxu

  1. Zadejte do adresního řádku about:preferences#privacy.
  2. Zrušte zaškrtnutí volby Povolit aplikaci Firefox automaticky odesílat Mozille technická data a data o interakcích.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.