Novinky v Thunderbirdu 45.0

Tato verze Thunderbirdu již není podporována. Chcete-li využívat nejnovější funkce, aktualizujte Thunderbird na nejnovější verzi.

Tento článek popisuje hlavní změny, kterých si uživatelé v Thunderbirdu 45.0 všimnou. Úplný seznam změn naleznete v poznámkách k vydání.

Tvorba zpráv

V oblasti vytváření zpráv došlo k několika vylepšením.

editable from address
  • Při používání více než jednoho slovníku pro kontrolu pravopisu si pak mezi nimi můžete vybírat i při psaní předmětu zprávy. Na vybraný slovník také upozorňuje nový indikátor.
dictionary TB45
  • Změněno bylo nastavení velikosti písma, které nyní funguje pomocí vlastního tlačítka na liště.
font size TB45
  • Okno pro psaní zprávy nyní funguje více jako textový procesor – stisk klávesy "Enter" začne nový odstavec a kombinace kláves "Shift+Enter" nový řádek. Toto nové chování lze vypnout v nabídce Thunderbird > PředvolbyNástroje > MožnostiÚpravy > Předvolby v panelu Vytváření > Obecné.
  • Písma v doručených zprávách, která nejsou nainstalována lokálně na počítači, tuto informaci nyní zobrazí v seznamu fontů.
Font indicator TB45

Formát doručovaných zpráv

  • Dříve byly zprávy z Thunderbirdu odeslány jako prostý text, pokud neobsahovaly žádné rozšířené prvky a formátování a pokud nebyl příjemce v adresáři označen, že upřednostňuje zprávy v HTML. Toto automatické "zjednodušení" zpráv lze nyní vypnout v nabídce Thunderbird > PředvolbyNástroje > MožnostiÚpravy > Předvolby v sekci Vytváření > Obecné po kliknutí na tlačítko Předvolby odesílání….

Zprávy v čínštině, korejštině a japonštině

  • Při odesílání zpráv napsaných v těchto jazycích byly do textu vkládány nechtěné mezery. Toto bylo opraveno a zprávy boduou odesílány přesně tak, jak je napíšete.
  • Zprávy napsané v japonštině plně podporují specifikaci RFC 1468 a RFC 3676.

Výjimky pro vzdálený obsah

  • Ve výchozím nastavení Thunderbird nezobrazuje obrázky vložené v HTML zprávě, které nejsou poslány spolu se zprávou, ale je potřeba je načíst z webu. Tím se uživatel chrání před sledováním. Vylepšena byla nabídka pro výběr stránek, ze kterých bude vzdálený obsah povolený. (Poznámka: Kvůli vnitřním změnám nebudou z Thunderbirdu 38 přeneseny výjimky pro vzdálený obsah založené na adrese odesílatele.)
remote exceptions TB45

Export adresáře

Address book export TB45

Seznam zpráv a jejich záhlaví

  • Záhlaví v panelu zpráv může nyní namísto sloupců "Od" a "Komu" zobrazovat sloupec "Korespondenti".
correspondents TB45

Stávající složky budou v Thunderbirdu 45.0 automaticky na nový formát přenastaveny, pokud to nebude vypnuto v "editoru předvoleb" nastavením předvolby mailnews.ui.upgrade.correspondents na false. Počínaje Thunderbirdem 45.1 k automatickému přenastavení docházet nebude a uživatelé, kteří budou chtít používat raději sloupec "Korespondenti", budou muset předvolbu mail.threadpane.use_correspondents nastavit na true.
Pro zobrazení editoru předvoleb klikněte na Thunderbird > PředvolbyNástroje > MožnostiÚpravy > Předvolby, přejděte do sekce Rozšířené, přejděte na kartu Obecné a klikněte na tlačítko Editor předvoleb…. Zobrazí-li se varování, klikněte na Budu opatrný, slibuji!. Podrobnější informace naleznete v článku Editor předvoleb.
  • Při zobrazení zprávy také budete moci zkopírovat jméno nebo e-mailovou adresu odesílatele či příjemce přímo ze záhlaví pomocí nové položky v místní nabídce.
copy name and email TB45
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou