Nastavení Lightningu

Tento článek popisuje, jak změnit nastavení Lightningu. Většinu obecných nastavení Lightningu lze provést v okně Možnosti. Další nastavení je třeba změnit pomocí Editoru předvoleb.

Okno Možnosti

Existují 2 způsoby, jak se dostat do okna Možnosti.

  • Vyberte nabídku Nástroje v liště nabídky Thunderbirdu a klikněte na položku nabídky Správce doplňků. V sekci Rozšíření vyberte rozšíření Lightning a klikněte na Možnosti.

Nebo

  • Vyberte ThunderbirdNástrojeUpravit v liště nabídky Thunderbird a klikněte na položku nabídky PředvolbyMožnosti. Vyberte panel Kalendář.

tb-okno-moznosti-kalendar

Editor předvoleb

Editor předvoleb naleznete ve stejném okně Možností, ale v jiném panelu. Namísto panelu Lightning musíte zvolit panel Rozšířené, a přejít na panel Obecné.

tb-okno-moznosti-rozsirene

Klikněte na Editor předvoleb.

tb-editor-předvoleb

Všechna nastavení, včetně těch přístupných v okně Možností, mohou být změněna v Editoru předvoleb. Následující nastavení lze změnit pouze v Editoru předvoleb:

  • calendar.itip.sendemail (default: true) je zastaralé nastavení. Používalo se pro vydáni Thunderbirdu 20080819 a starší.
  • calendar.itip.notify (default: true) Je platné pro vydáni Thunderbirdu 20080819 a novější
  • calendar.itip.compatSendMode (default: 0)

Následující nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud je nainstalován doplněk "Provider for Google Calendar":

  • calendar.google.enableEmailInvitations (default: false)

Toto nastavení musí být nastaveno na true , aby kalendáře Google mohly zobrazovat v seznamu událostí informaci o přijetí pozvání.

Vlastnosti Kalendáře

Každý kalendář má sadu vlastností, které lze změnit či nastavit. Další informace týkající se nastavování vlastností kalendáře, naleznete v článku Nastavení předvoleb kalendáře.

Následující lze použít pouze v kombinaci s rozšíření Google Provider 0.5.1. a novějším.

Okno vlastností kalendáře Google zobrazuje možnost výběru e-mailu pouze pokud calendar.google.enableEmailInvitations je nastaveno na TRUE (viz. výše).

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Petr Mareš, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou