Našeptávání v adresním řádku Firefoxu

Adresní řádek Firefoxu zobrazuje webovou adresu (URL) stránky, jež si právě prohlížíte. Když do tohoto pole zapisujete URL adresu nebo hledaný termín, Firefox vám v našeptávači pod ním nabízí stránky, které jste dříve navštívili. Tento článek vysvětluje, jak funkce našeptávání funguje.

Poznámka: Bližší informace o možnosti vyhledávání z adresního řádku naleznete v těchto článcích:

Jak používat našeptávač

Jednoduše začněte psát do adresního řádku, načež se pod ním rozbalí seznam nabízející stránky z vaší historie prohlížení, záložek a otevřených panelů.
Poznámka: Při pouhém kliknutí do adresního řádku se zobrazí seznam vašich Top stránek.

Fx82AddressBarAutocompleteDropdown

Našeptávač bude při zápisu do adresního řádku obsahovat:

 • názvy stránek a webové adresy z vaší historie
 • názvy stránek, webové adresy a štítky z vašich záložek
 • stránky, které máte momentálně otevřené v jiných panelech (viz kapitola Přepnutí na panel níže)
 • synchronizované panely z jiných zařízení
 • hledané termíny z vaší historie vyhledávání (pokud je povoleno našeptávání vyhledávání)

Podle ikonky u našeptávané položky poznáte, zda položka pochází z otevřeného panelu nebo ze záložek. Jakmile uvidíte stránku, kterou si přejete navštívit, klikněte na ni, nebo pomocí kurzorových kláves na klávesnici označte příslušný řádek a stiskněte EnterReturn.

Firefox bude nabízet i populárně hledané termíny z vašeho výchozího vyhledávače. Bližší informace naleznete v článcích Jak používat našeptávač pole vyhledávání a Našeptávání vyhledávání ve Firefoxu.

Seznam našeptávaných stránek se upravuje podle vašeho předchozího chování, tj. podle toho, jak často danou stránku navštěvujete, kdy naposledy jste ji navštívili, a také podle toho, kterou z nabízených stránek jste si pro zapsanou sekvenci znaků vybrali. Takto se stránky, které navštěvujete pravidelně, ocitnou na začátku seznamu, často po napsání pouze jednoho znaku.

Automatické dokončování adres

Kromě našeptávání stránek pod adresním řádkem Firefox také dokončuje adresy webů během jejich zápisu do adresního řádku. Když například zadáte „sup“, Firefox třeba doplní „port.mozilla.org/“, čímž vám nabídne adresu „support.mozilla.org“, pokud jste tento web již někdy předtím navštívili. Pak stačí jen stisknout EnterReturn a stránka se začne načítat.

adresni-radek-automaticke-dokoncovani

Přepnutí na panel

Adresní řádek prohledává i vaše otevřené panely a nalezené shody potom v našeptávači zobrazuje s ikonkou panelu a textem „Přepnout na panel“. Vybráním takovéto položky se namísto vytvoření duplicitního panelu přesunete do již existujícího panelu.

adresni-radek-prepnout-na-panel
Chcete-li možnost „Přepnout na panel“ přechodně vypnout, podržte před kliknutím na takovouto položku klávesu ALT. Namísto přepnutí na existující panel se takto stránka otevře v novém panelu.

Jak zajistit co nejpřesnější našeptávání?

 • Chcete-li navštívit již dříve navštívenou stránku, zadejte pár písmen z její adresy nebo jejího titulku. V našeptávači vyhledejte danou stránku (pokud se v něm nenachází, zapište další písmeno) a stiskněte EnterReturn pro přechod na tuto vybranou adresu. Napříště bude Firefox této stránce při našeptávání přikládat větší váhu.
 • Nemažte historii prohlížení - nejvíce našeptávaných položek zpravidla pochází z kombinace titulek/adresa stránky. Funkce Vymazání nedávné historie odebere tyto položky z našeptávání.
 • Ukládejte často navštěvované stránky do záložek a opatřete je štítkem. Adresní řádek pak nalezne shodu v názvu, který záložce dáte a také ve štítku, který je záložce přidružen. Více se o používání záložek dozvíte v článku Jak používat záložky.

Jak mohu ovlivnit, jaké výsledky se zobrazí v našeptávači?

Změna nastavení adresního řádku

Našeptávání je možné vypnout nebo je možné omezit vyhledávání pouze na historii, na otevřené panely, na záložky nebo na Top stránky:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  • Historii prohlížení: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
  • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste si přidali do záložek
  • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  • Historii prohlížení: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
  • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste si přidali do záložek
  • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
  • Top stránky: při kliknutí do adresního řádku vám budou nabídnuty vaše Top stránky (pokud jsou povoleny v sekci Domovská stránka).
  • Nastavit našeptávání vyhledávače: kliknutím na tento odkaz budete přemístěni do sekce Vyhledávání, kde můžete povolit nebo zakázat našeptávání realizované vyhledávačem včetně našeptávání pocházející z vaší historie vyhledávání. Bližší informace naleznete v článku Jak změnit nastavení vyhledávání ve Firefoxu.

Vyjmutí stránky z našeptávače

Chcete-li nějakou stránku vyjmout z našeptávání:

 1. Označte tuto stránku pomocí myši nebo šipek na klávesnici.
 2. Stiskněte Shift+Delete.

Chcete-li odstranit všechny stránky pocházející z historie prohlížení, vymažte nedávnou historii.

Poznámka: Stránky pocházející ze záložek nebudou z našeptávače odstraněny, ani když se je pokusíte vyjmout, ani když vymažete nedávnou historii. Tyto stránky jsou v seznamu označeny hvězdičkou a pro jejich odstranění si přečtěte článek Jak používat záložky nebo předchozí kapitolu.

Změna výsledků během zápisu do adresního řádku

Ve výchozím nastavení se při zápisu hledaného termínu do adresního řádku zobrazují v našeptávači návrhy výchozího vyhledávače a stránky (záložky, historie, otevřené panely), u nichž hledaný termín tvoří část jejich titulku, jejich štítku nebo jejich webové adresy (URL).

Hledáte-li v našeptávači položku konkrétního typu, například záložku nebo otevřený panel, můžete si její nalezení urychlit zapsáním speciálních znaků do adresního řádku, oddělených mezerami:

 • zapište ^ pro zobrazení pouze stránek z historie prohlížení
 • zapište * pro zobrazení pouze záložek
 • zapište + pro zobrazení pouze záložek se štítkem
 • zapište % pro zobrazení pouze vašich aktuálně otevřených panelů
 • zapište # pro zobrazení pouze stránek, u nichž hledaný termín tvoří část jejich titulku nebo štítku
 • zapište $ pro zobrazení pouze stránek, u nichž hledaný termín tvoří část jejich webové adresy (text „https://“ a „http://“ v URL je ignorován, ne však text „file:///“)
 • zapište ? pro zobrazení pouze našeptávání vyhledávače

Jestliže například hledáte stránku s názvem Mozilla Firefox Support a kterou máte uloženou v záložkách, zadali byste třeba mozilla. Zobrazí se našeptávač, avšak tato stránka by v něm nemusela být uvedena.

Výsledky tedy můžete omezit pouze na stránky nalezené mezi záložkami, zapsáním mozilla * nebo * mozilla.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více