Kalendář Lightning a Sunbird – často kladené dotazy

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Upozorňujeme, že Sunbird již není dále vyvíjen. Nicméně vzhledem k velkému počtu lidí, kteří jej stále používají, byla do tohoto článku začleněna nápověda i k němu.

Obsah

Obecné

Jaký je rozdíl mezi Sunbirdem a Lightningem?

Sunbird je náš kalendář jakožto samostatná aplikace. Ke svému spuštění nepotřebuje jinou klientskou aplikaci, ovšem za cenu většího souboru ke stažení a vyšších paměťových nároků. Vzhledem k jeho samostatné povaze nenabízí Sunbird žádnou formu těsné integrace s poštovní aplikací, např. s Mozilla Thunderbirdem. Ten nabízí kalendářní funkce přímo ve svém uživatelském rozhraní. Další integrační funkce jako třeba e-mailové pozvánky nebo integrace adresáře nejsou u budoucích verzí plánována, protože jeho vývoj již skončil. Namísto aplikace Sunbird prosím používejte rozšíření Lightning.

Co potřebuji k instalaci rozšíření Lightning?

Potřebujete verzi Thunderbirdu 3.1 nebo vyšší. Od verze Thunderbirdu 38 je Lightning dodáván spolu s Thunderbirdem. Na stránce pro stažení Lightningu jsou v sekci "Development Channel" rovněž k dispozici verze pro poslední noční vydání. Vyskytnou-li se potíže, zkuste nainstalovat Lightning před jakýmkoli jiným rozšířením.

Jak Lightning odinstaluji?

Odinstalaci provedete ze Správce doplňků, jež je dostupný v nabídce Nástroje.

Jsou noční sestavení bezpečná?

Noční sestavení jsou testovací sestavení pro vývojáře. Nejsou určena k běžnému používání. Používání nočních sestavení může vést k pádům aplikace a ztrátě dat.

Použití

Existuje nějaká funkce pro zobrazení státních svátků?

Postup pro přidání státních svátků naleznete v článku Přidání kalendáře státních svátků.

Můžu vytvořit opakující se událost, řekněme třeba na každé první srpnové pondělí?

Nastavte událost tak, aby se každých 12 měsíců opakovala: v dialogu nastavení události nastavte začátek události na první srpnové pondělí prvního roku, řekněme třeba na 6.8.2012. Z rozbalovací nabídky Opakovat vyberte "Vlastní...", poté z rozbalovací nabídky v sekci Šablona opakování vyberte "Ročně" a ostatní volby nastavte na "první pondělí srpen".

Jak mohu své události publikovat na vzdáleném serveru?

Svůj kalendář můžete vytvořit na kalendářním serveru, který podporuje CalDAV nebo WCAP, nebo má nějaký doplněk poskytovatele kalendářních dat. CalDAV, WCAP a protokoly některých doplňků umožňují kalendářnímu klientovi, jako třeba aplikaci Sunbird nebo rozšíření Lightning, říci serveru, aby upravil jednotlivé události, a servery předcházejí či detekují přepsání zadaných údajů způsobené současnou činností dvou lidí či programů. Když se přihlásíte k odběru kalendáře pomocí těchto metod, budou vámi provedené změny v událostech nebo úkolech popořadě uloženy zpět na server.

Události z kalendáře také můžete publikovat jako osobní soubor .ics na FTP serveru (pouze Sunbird) nebo na serveru podporující webDAV. Vzhledem k tomu, že tato metoda kvůli každé provedené změně přepisuje celý soubor, není vhodná pro kalendáře upravované více než jednou osobou či programem, ani pro rozsáhlé kalendáře.

Jak mohu obsluhovat své sdílené kalendáře?

Jedna z možností je uložit kalendář na veřejnou kalendářní službu. Existuje jich celá řada, poraďte se se svým poskytovatelem e-mailu nebo prohledejte Web. Některé ukládají pouze celé ics soubory upravované jediným uživatelem, zatímco jiné poskytují služby prostřednictvím robustnějšího kalendářního protokolu jako je CalDAV (nebo WCAP), aby se lépe vypořádávaly s rozsáhlými kalendáři a změnami prováděnými několika uživateli.

Pro obsluhu sdílených kalendářů z vlastního serveru je nejlepší nainstalovat službu navrženou přímo pro správu kalendářů, typicky za použití protokolu jako je CalDAV nebo WCAP. K mání je jak open source verze balíku s kalendářními službami tak i komerční verze s podporou.

Pokud bude nějaký malý kalendář upravovat pouze jedna osoba či program, můžete použít webDAV server. Budete-li provozovat vlastní webový server, můžete nainstalovat mod_dav, modul svobodného serveru Apache, který z vašeho webového serveru udělá webDAV server. Postup na jeho instalaci naleznete na jejich webu. Jakmile si zřídíte webDAV server, můžete svůj kalendář na tomto serveru publikovat a pak se z jakéhokoli jiného kalendáře přihlásit k jeho odběru. S automatickou aktualizací kalendáře získáte kalendářní server chudých.

Může Sunbird/Lightning připomínat, když je zavřený? Může se Sunbird spustit minimalizovaný?

Ne, když nejsou Sunbird a Lightning spuštěné, nemohou vás upozornit vyskakovacím oknem ani e-mailem. Nicméně existuje jeden "fígl": můžete Sunbird skrýt v liště. Lze to provést pomocí programů Suntray nebo Minimize to Tray pro Windows a Kdocker pro Linux.

Import, export

Jaký souborový formát používá Sunbird či Lightning?

Sunbird/Lightning užívá úložný mechanizmus vycházející z SQL založený na SQLite. Soubory místního kalendáře mají příponu .sdb a nachází se ve složce s uživatelským profilem. Sunbird/Lightning dokáže pracovat i se soubory založenými na standardu iCal. Tyto soubory mají příponu .ics a je možné je otevírat, importovat, exportovat a přihlásit se k jejich odběru.

Bude to fungovat s programem Outlook?

Outlook neuchovává svá data v otevřeném standardizovaném formátu, takže Kalendář ani Sunbird momentálně nepodporují Outlook přímo. Nicméně asi budete moci exportovat své události z Outlooku jako soubor .ics nebo .csv a naimportovat je do Sunbirdu či Lightningu pomocí souborového typu "Soubory iCalendar" nebo "Soubory Outlook CSV". Uživatelům Linuxu by se případně mohla hodit tato stránka. (Podrobněji o integraci Outlooku viz bug 167102.)

Bude to fungovat s kalendářním serverem firmy Sun?

V dialogu Vytváření nového kalendáře zvolte "V síti" a následně zvolte formát "WCAP". Do pole Adresa zadejte adresu kalendářního serveru ve formě "https://názevserveru.com/" nebo "https://uživatelskéjméno@názevserveru.com/". Další informace naleznete v průvodci WCAP Guide.

Funguje to s aplikací iCal od firmy Apple?

iCal a Kalendář používají stejný souborový formát, takže události z jedné aplikace by se měly bez problémů ukázat i v druhé. Budete-li chtít, můžete se také na webu firmy Apple přihlásit k odběru seznamu událostí.

Mějte prosím na paměti, že aplikace iCal není momentálně schopna kooperativně upravovat kalendářní soubor na webDAV či ftp serveru. iCal přepíše jakékoli změny provedené v takovémto souboru jinou aplikací (jako třeba aplikací Sunbird či Lightning).

Bude se provádět synchronizace s mým PDA Palm Pilot?

Kalendář se zatím nesynchronizuje se zařízením Palm Pilot.

Proč když naimportuji soubor s kalendářem, se nezobrazují žádné události? (Zdá se, že se všechny položky naimportovaly, ale žádná událost se nezobrazuje)

Vypadá to, že je asi váš výchozí kalendář nastaven, aby byl skrytý (nezobrazoval se). Byla ohlášena chyba, která během přidávání nové události do tohoto kalendáře nastavuje na okamžik skrytý kalendář jako viditelný. Během tohoto okamžiku se události zobrazí, ale když na jednu z nich klepnete, není kalendář dostupný a skončí to pádem.

Zkrátka tedy zkontrolujte, jestli je váš výchozí kalendář viditelný.

Nastavení/přizpůsobení

Jak změním formát data?

Formát data je přebírán z nastavení pro operační systém, takže musíte změnit systémové nastavení data.

Windows 2000/XP: přejděte do systémové nabídky Start, ve Windows 2000 pak zvolte Nastavení > Datum, ve Windows XP zvolte Ovládací panely > Místní a jazykové nastavení > Vlastní nastavení > Datum.
Windows Vista/7: přejděte do systémové nabídky Start a pak zvolte Ovládací panely > Oblast a jazyk > Další nastavení... > Datum.

V jakém formátu se má zobrazit datum v tabulkách a exportovaném textu nastavíte v nastavení kalendáře: přejděte do nabídky Nástroje > Možnosti > Kalendář > Obecné.

Jak změním zvuk upozornění kalendáře?

Zvuk je zabalený v archivu calendar.jar ve složce Chrome vaší aplikace. Název souboru je sound.wav. Rozbalte archiv calendar.jar nějakým archivovacím programem (třeba WinZipem), změňte soubor sound.wav a znovu jej zabalte do archivu.

Jak si mohu události obarvit?

Můžete vytvořit kalendářní soubory pro různé druhy událostí a každému souboru dát jinou barvu.

Jak mohu přistupovat k místnímu kalendáři či kalendářům ze Sunbirdu či Lightningu současně?

 • Sunbird: Pro vytvoření nového místního souboru v jednom programu použijte nabídku Soubor > Nový kalendář... a pro otevření stejného místního souboru z druhého programu použijte nabídku Soubor > Otevřít soubory kalendáře.
 • Lightning: Pro vytvoření nového místního souboru v jednom programu použijte nabídku Soubor > Nový objekt > Kalendář... a pro otevření stejného místního souboru z druhého programu použijte nabídku Soubor > Otevřít > Soubory kalendáře.... Tento postup je určen pro prohlížení stejného místního kalendáře ze dvou programů, nikoli pro úpravu sdíleného kalendáře. Dávejte pozor, abyste ve stejném kalendářním souboru nepřidali či neupravili žádnou událost či úkol současně ze dvou instancí programu, nebo můžete při přepsání souboru o změny přijít. (Musíte-li žít nebezpečně, před úpravou aktualizujte kalendář.)

Podrobnější příklad:

 • Vytvořte v prvním programu, řekněme v Lightningu, místní kalendář.
  Jak vytvořit nový místní soubor s pomocí adresy "file://":
  1. Z nabídky Soubor zvolte Nový objekt > Kalendář....
  2. Vyberte V síti a klepněte na tlačítko Další (NIKOLI Na tomto počítači, což vytváří kalendáře uchovávané v místní databázi SQLite).
  3. Vyberte iCalendar (ICS) (výchozí) a zadejte soubor: cestu k místnímu souboru. V operačních systémech MS Windows může adresa vypadat nějak takto: file:///C:/Documents and Settings/JMÉNOUŽIVATELE/MyCal.ics
  4. Klepněte na tlačítko Další.
  5. Změňte název a barvu, pokud chcete.
  6. Klepněte na tlačítko Další.
  7. Klepněte na tlačítko Dokončit.
  8. Kalendář bude přidán do seznamu kalendářů v levém podokně (je-li sbalený, klepněte na '+' ), avšak soubor MyCal.ics se neobjeví na disku, dokud do něj nepřidáte událost nebo úkol.
  9. Vyberte (zvýrazněte) nový kalendář "MyCal" klepnutím na jeho název (měl by ale zůstat zaškrtnutý).
 • Pro přidání nové události klepněte na nástrojové liště na tlačítko Událost (nebo klepněte na nabídku Soubor > Nová událost...). V dialogovém okně Nová událost zadejte název, řekněme třeba "Pracovní oběd".
 • Klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít novou událost uložte.
 • Jak ověřit, kam byl kalendář uložen: klepněte pravým tlačítkem myši na název kalendáře "MyCal" v seznamu kalendářů a zvolte Možnosti. Umístění souboru kalendáře je uvedeno v poli Adresa. Klepněte poté na tlačítko OK.
 • Jak ověřit, že byla událost "Pracovní oběd" uložena do souboru MyCal.ics: otevřete soubor MyCal.ics v textovém editoru a podívejte se, zda se v něm nachází událost s názvem "Pracovní oběd".
 • Otevřete tento místní kalendář ze druhého programu, v tomto případě Sunbirdu.
  Jak otevřít daný soubor:
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Otevřít soubor kalendáře....
  2. Najděte na disku soubor MyCal.ics a klepněte na tlačítko Otevřít.
  3. Měli byste vidět událost "Pracovní oběd", kterou jste přidali z Lightningu.
 • Přidejte v Sunbirdu do stejného kalendářního souboru úkol s názvem třeba "Tréning" a klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
 • Aktualizujte v druhém programu paměť kalendáře "MyCal".
 • Přejděte v Lightningu do seznamu kalendářů.
 • Zrušte zaškrtnutí kalendáře "MyCal" a pak jej zase zaškrtněte. Měly by se objevit události nebo úkoly přidané ze Sunbirdu jako je např. úkol "Tréning".

Pomoc při vývoji Sunbirdu/Lightningu

Jak si můžu pohrát s uživatelským rozhraním nebo jej zapatchovat?

GUI je napsáno v XUL, Javascriptu a CSS, se soubory DTD a properties pro lokalizovaný text. Všechny jsou obsaženy v souboru chrome/calendar.jar ve složce s rozšířeními v uživatelském profilu (Firefox, Thunderbird).

V Linuxu pravděpodobně vypadá cesta nějak takto: ~/.mozilla/thunderbird/xxxxxxxx.default/extensions/{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}/chrome/calendar-cs.jar. Cesta ke složce s aplikací pravděpodobně vypadá nějak takto: /usr/local/sunbird/chrome/calendar.jar.

Ve Windows pravděpodobně vypadá cesta nějak takto: C:\Documents and Settings\(uživatel)\Application Data\Mozilla\thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default/extensions/{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}/chrome/calendar-cs.jar. Cesta ke složce s aplikací pravděpodobně vypadá nějak takto: c:\Program Files\sunbird\chrome\calendar.jar.

Rozbalte soubor calendar.jar. Obsahuje tři složky: content, locale, skin.
content: XUL a JS definují komponenty a handlery událostí. Soubory XBL obsahují XUL i JS.
locale: DTD a properties definují text pro každý jazyk.
skin: CSS a obrázky definují vzhled pro každý výchozí motiv vzhledu.

Jak provést změny:

 1. Rozbalte soubor calendar.jar,
 2. Upravte příslušné soubory,
 3. Zabalte vše zpátky do souboru calendar.jar,
 4. Restartujte Lightning/Sunbird a vyzkoušejte své změny.

A je to. Proveďte zkoušku s předvolbou javascript.options.strict nastavenou na true, abyste v případě obvyklých problémů obdrželi varování Javascriptu v chybové konzole (pro nastavení předvolby přejděte do Možnosti/Předvolby > Rozšířené > Editor předvoleb).

Co se týče opravy chyb, jsou-li soubory v repozitáři zdrojových kódů (Comm-Central) novější než poslední noční sestavení, které používáte, je lepší stáhnout si soubory z repozitáře, provést v nich úpravy a zabalit je do souboru jar (zachovejte strukturu složek).

Kde mohu získat nejnovější zdrojový kód pro Sunbird/Lightning?

Zdrojový kód pro Sunbird/Lightning se nachází v repozitáři comm-central Mercurial (hg). Pro získání zdrojového kódu postupujte podle instrukcí na stránce.
Ve zdrojovém kódu můžete také procházet nebo vyhledávat, nebo se můžete podívat, co se v repozitáři comm-central změnilo.

Jak si sestavím Sunbird/Lightning?

Mrkněte se do zdrojového kódu a do dokumentace pro vytvoření sestavení. Doprovodné informace lze také nalézt na stránce pro sestavení Sunbirdu.

Jak mohu pomoci s opravou chyb?

Podívejte se na stránku se seznamem chyb.

Komunitní diskuze/nápověda

Kde je v Sunbirdu/Lightningu funkce nápovědy?

Sunbird a Lightning ještě nemají funkci nápovědy. Je však rozběhnutý projekt, který pro Sunbird poskytuje rozšíření. Stáhnout si jej můžete ze stránek projektu. Stejný projekt také přišel s online nápovědou.

V které diskuzní skupině či fóru se projednává Sunbird a Lightning?

Dvě diskuzní skupiny týkající se Sunbirdu/Lightningu existují na webu Google Groups:
mozilla.support.calendar: Tato diskuzní skupina je věnována uživatelům Sunbirdu či Lightningu. Sem by se měly umisťovat všechny diskuze týkající se uživatelů (otázky ohledně používání produktu, tipy a triky, prozatímní řešení či žádosti o vylepšení).
mozilla.dev.apps.calendar: Tato diskuzní skupina je věnována současným a budoucím vývojářům Sunbirdu či Lightningu. Sem by se měly umisťovat všechny diskuze týkající se vývojářů (jak nejlépe opravit konkrétní chybu, jak použít konkrétní rozhraní k rozšíření produktu či všechny diskuze ohledně budoucího plánování produktu).
Pokud i nadále potřebujete pomoc, neváhejte zadat dotaz v případě Lightningu sem, v případě Sunbirdu sem (obojí v češtině). Případně můžete použít anglické fórum MozillaZine Calendar Forum.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou