Jak změnit nastavení vyzvánění, zvuku a vibrací

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Ve Firefox OS máte kontrolu nad zvuky svého telefonu. Ukážeme vám, jak si změnit vyzváněcí tóny nebo zvuk upozornění, přidat si do knihovny vyzváněcích tónů svou oblíbenou písničku, a zapnout v telefonu vibrace nebo tichý režim.

Změna vyzváněcích tónů nebo zvuku upozornění

 1. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small)
 2. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 3. Klepněte u položky Vyzvánění na tlačítko Změnit.
  firefoxos-zmena-vyzvaneni
 4. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete.
 5. Klepnutím na kroužek napravo jej vyberete.
 6. Poté klepněte na Hotovo.
 1. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small)
 2. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 3. Klepněte na rozbalovací nabídku u volby Vyzvánění nebo Upozornění a zobrazí se vám seznam dostupných vyzváněcích tónů či zvuků upozornění.
 4. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete.
 5. Když jste našli zvuk, který se vám líbí, vyberte jej klepnutím na jeho kroužek a pak klepněte na Hotovo.
 1. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small)
 2. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 3. V sekci Tóny klepněte na rozbalovací nabídku u volby Upozornění nebo Spravovat vyzvánění a zobrazí se vám seznam dostupných vyzváněcích tónů či zvuků upozornění.
 4. Klepnutím na nějaký vyzváněcí tón či zvuk upozornění jej přehrajete.
 5. Když jste našli zvuk, který se vám líbí, vyberte jej klepnutím na jeho kroužek a pak klepněte na Nastavit.

Získání nových vyzváněcích tónů

Zde naleznete postup na přidání nových vyzváněcích tónů, pokud se vám tóny dodávané se systémem nelíbí.

 1. Přidejte si do své hudební sbírky ve Firefox OS nějaké hudební soubory: Jak vložit hudbu do telefonu s Firefox OS.
 2. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) .
 3. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 4. Klepněte na tlačítko Správa vyzvánění.
 5. Klepněte na add ringtone 2.0 v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se vaše hudební sbírka.
 6. Zvolte soubor, který si přejete přidat do seznamu vyzváněcích tónů.
 7. Klepněte na confirm ringtone v pravém horním rohu obrazovky.
 8. Na další obrazovce určete, zda se má tento soubor použít jako váš výchozí vyzváněcí tón a pak klepněte na Uložit.

Zde naleznete postup na přidání nových vyzváněcích tónů, pokud se vám tóny dodávané se systémem nelíbí.

 1. Přidejte si do své hudební sbírky ve Firefox OS nějaké hudební soubory: Jak vložit hudbu do telefonu s Firefox OS.
 2. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) .
 3. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 4. Klepněte na tlačítko Spravovat vyzvánění.
 5. Klepněte na add ringtone 2.0 v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se vaše hudební sbírka.
 6. Zvolte soubor, který si přejete přidat do seznamu vyzváněcích tónů.
 7. Klepněte v pravém horním rohu obrazovky na Hotovo.
 8. Na další obrazovce určete, zda se má tento soubor použít jako váš výchozí vyzváněcí tón a pak klepněte na Uložit.

Sdílení vyzváněcích tónů s jiným zařízením

Máte vyzváněcí tón, který je příliš dobrý na to si ho nechat jen pro sebe? Podělte se o něj s ostatními!

 1. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) .
 2. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 3. Klepněte na tlačítko Správa vyzváněníSpravovat vyzvánění.
 4. Klepněte na share ringtone menu u tónu, který chcete sdílet.
 5. Klepněte na Sdílet vyzvánění a zvolte způsob sdílení: e-mail, SMS nebo Bluetooth.

Ztišení příchozích hovorů

Svůj telefon můžete např. na poradě nebo v kině rychle ztišit:

 1. Stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu dvou sekund. Vyvolá se nabídka telefonu.
 2. Klepněte v nabídce na položku Tiché příchozí hovory.
  • Pokud chcete vyzvánění opět zapnout, vyvolejte výše uvedeným postupem nabídku telefonu a zvolte Normální příchozí hovory.

Zapnutí vibrací

Jak nastavit, aby váš telefon při obdržení hovoru vibroval:

 1. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) .
 2. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 3. Přepněte přepínač u volby Vibrace do polohy "zapnuto" fos enabled .
Váš telefon bude i nadále vyzvánět, pokud neztlumíte vyzvánění.

Nastavení hlasitosti telefonu

I když můžete zvuky telefonu rychle zesílit nebo zeslabit pomocí tlačítek hlasitosti, máte také možnost nastavit různým funkcím různou hlasitost:

 1. Spusťte aplikaci Nastavení Settings 1.3 Settings 1.4 Settings- 2.0 (small) .
 2. Klepněte v sekci Přizpůsobení na položku Zvuk.
 3. Tažením posuvníků u každé z následujících voleb nastavte jejich hlasitost:
  • Média: video nebo audio, které v telefonu sledujete nebo posloucháte
  • Vyzvánění a upozornění: vyzváněcí tóny, zvuk upozornění na zprávy, na aktualizace a zvuk oznámení aplikací
  • Budík: zvonění budíku
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou