Jak zazálohovat a obnovit profil | Jak

Jak zazálohovat a obnovit profil

Firefox uchovává vaše osobní data, jako např. záložky, hesla a rozšíření, ve vašem počítači ve složce profilu, jež je umístěna mimo složku s nainstalovaným programem. Tento článek vysvětluje, jak můžete svůj profil zazálohovat, obnovit nebo přesunout na jiné místo či počítač.

Poznámka: Funkce obnovy Firefoxu vytváří na ploše složku Původní data aplikace Firefox, která obsahuje zálohu vaší staré složky profilu. Pokud jste nedávno prováděli obnovu Firefoxu a máte stále ještě tuto složku, již máte kompletní zálohu svého profilu.

Jak najít složku s profilem

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu , v ní klepněte na Nápověda a zvolte Technické informace. Otevře se panel Technické informace.

 • V sekci Stručně o aplikaci klepněte na tlačítko {button Zobrazit složkuOtevřít složkuZobrazit ve FinderuOtevřít adresář. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

Zálohování profilu

K vytvoření zálohy vašeho profilu nejprve ukončete Firefox, pokud je spuštěn, a potom zkopírujte složku s profilem na jiné místo.

 1. Najděte svou složku s profilem, jak je vysvětleno výše.
 2. Ukončete Firefox (je-li spuštěný):

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 3. Přejděte do nadřazené složky, tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Klepněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepněte na složku s vaším profilem (např. xxxxxxxx.default) a zvolte Kopírovat.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepněte na plánované umístění zálohy (např. flash disk nebo prázdný disk CD-RW), a zvolte Vložit položku.

Obnovení zálohy profilu

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a potom spusťte Firefox.
  Důležité: Aby to fungovalo, musí se názvy složek s profily přesně shodovat, včetně náhodného řetězce osmi znaků. Jestliže se názvy neshodují, nebo když obnovujete zálohu na jiné místo, řiďte se pokyny uvedenými dále.

Obnovení na jiné místo

Pokud se názvy složek s profily neshodují anebo když chcete profil přesunout či obnovit na jiné místo, proveďte následující kroky:

 1. Zavřete kompletně Firefox:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Pomocí Správce profilů vytvořte nový profil na požadovaném místě. Poté Správce profilů ukončete.
  Poznámka: Pokud jste právě nainstalovali Firefox na novém počítači, můžete namísto vytváření nového profilu použít výchozí profil, který se vytvoří automaticky při prvním spuštění Firefoxu.
 3. Najděte na svém pevném disku či záložním médiu složku se zazálohovaným profilem.
 4. Přejděte do této záložní složky (např. xxxxxxxx.default záloha).
 5. Zkopírujte do systémové schránky veškerý obsah záložní složky, jako jsou soubor mimeTypes.rdfhandlers.json, soubor prefs.js, složka bookmarkbackups atd.
 6. Podle postupu uvedeného výše najděte a otevřete složku s novým profilem. Poté ukončete Firefox (je-li spuštěný).
 7. Vložte obsah záložní složky do složky s novým profilem, přičemž soubory se stejným názvem nechte přepsat.
 8. Spusťte Firefox.
Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.

Poslední změna: 2018-04-23

Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox