Jak zazálohovat a obnovit profil | Jak

Jak zazálohovat a obnovit profil

Mozilla Firefox uchovává veškeré vaše osobní nastavení, jako např. záložky, hesla a rozšíření, ve vašem počítači ve složce profil, jež je umístěna mimo složku s nainstalovaným programem. Tento článek vysvětluje, jak můžete svůj profil zazálohovat, obnovit nebo přesunout na jiné místo či počítač.

Jak najít složku s profilem

Výchozí umístění složky s profilem je %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\.

 • %APPDATA% je symbolický zápis pro složku C:\Users\<username>\AppData\Roaming\C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\, která závisí na jménu vašeho uživatelského účtu ve Windows.

Výchozí umístění složky s profilem je ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/.

Výchozí umístění složky s profilem je ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/.

 • xxxxxxxx představuje náhodný řetězec osmi znaků.

Umístění složky s vaším profilem zjistíte následujícím postupem:

 1. Klepněte ve Windows na tlačítko Start a do vyhledávacího pole ve spodní části zobrazené nabídky napište %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ bez stisku klávesy Enter.
 2. V horní části nabídky Start se zobrazí seznam profilů. Klepnutím na jakýkoli z profilů se tento otevře v programu Windows Explorer (např. xxxxxxxx.default).


98ed7b83d09ef2c94285fcf99165ff31-1258904886-852-1.png

 1. Klepněte na tlačítko Start a zvolte Spustit....

  win-run.png
 2. Do pole napište %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ a klepněte na OK.

  win-rundialog.png

V programu Windows Explorer se otevře složka Profiles, která obsahuje složku každého profilu.

 1. Otevřete panel Charm a klepněte na tlačítko Hledat
 2. Klepněte na políčko Aplikace a nechte vyhledat slovo Spustit.
 3. Ve výsledcích vyhledávání vyberte položku Spustit. Zobrazí se dialogové okno Spustit.
 4. V okně Spustit zadejte %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ a stiskněte Enter. Windows Explorer otevře složku Profiles, která obsahuje složku každého z profilů.
 1. Na pruhu ikon Dock klepněte na ikonu Finder.
 2. V liště nabídek klepněte na nabídku Přejít a zvolte položku Přejít do složky....
 3. Do okna Přejít do složky vložte tento text: ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles a klepněte na tlačítko Přejít.
 4. Otevře se okno obsahující složky profilů.
 5. Dvakrát klepněte na složku s názvem “default”, čímž se otevře.
 1. (Ubuntu) V pravé horní části obrazovky klepněte na nabídku Místa a zvolte položku Domovská složka. Objeví se okno Správce souborů.
 2. Klepněte na nabídku Pohled a zaškrtněte položku Zobrazovat skryté soubory, pokud není zaškrtlá.
 3. Dvakrát klepněte na složku .mozilla.
 4. Dvakrát klepněte na složku firefox. V této složce se nacházejí složky vašich profilů.

Zálohování profilu

K vytvoření zálohy vašeho profilu nejprve ukončete Firefox, pokud je spuštěn, a potom zkopírujte složku s profilem na jiné místo.

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, kde zvolte položku UkončitV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Soubor, kde zvolte položku UkončitNa liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku Firefox, kde zvolte položku Ukončit FirefoxV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Soubor, kde zvolte položku Ukončit.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní klepněte na Ukončit Close 29 .

 2. Najděte svou složku s profilem, jak je vysvětleno výše.
 3. Přejděte do nadřazené složky, tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Klepněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepněte na složku s vaším profilem (např. xxxxxxxx.default) a zvolte Kopírovat.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepněte na plánované umístění zálohy (např. flash disk nebo prázdný disk CD-RW), a zvolte Vložit položku.

Obnovení zálohy profilu

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, kde zvolte položku UkončitV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Soubor, kde zvolte položku UkončitNa liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku Firefox, kde zvolte položku Ukončit FirefoxV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Soubor, kde zvolte položku Ukončit.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní klepněte na Ukončit Close 29 .

 2. Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a potom spusťte Firefox.
  Důležité: Aby to fungovalo, musí se názvy složek s profily přesně shodovat, včetně náhodného řetězce osmi znaků. Jestliže se názvy neshodují, nebo když obnovujete zálohu na jiné místo, řiďte se pokyny uvedenými dále.

Obnovení na jiné místo

Pokud se názvy složek s profily neshodují anebo když chcete profil přesunout či obnovit na jiné místo, proveďte následující kroky:

 1. Kompletně ukončete Firefox, jak je popsáno výše.
 2. Pomocí Správce profilů vytvořte nový profil na požadovaném místě. Poté Správce profilů ukončete.
  Poznámka: Pokud jste právě nainstalovali Firefox na novém počítači, můžete namísto vytváření nového profilu použít výchozí profil, který se vytvoří automaticky při prvním spuštění Firefoxu.
 3. Najděte na svém pevném disku či záložním médiu složku se zazálohovaným profilem.
 4. Přejděte do této záložní složky (např. xxxxxxxx.default záloha).
 5. Zkopírujte do systémové schránky veškerý obsah záložní složky, jako jsou soubor mimeTypes.rdf, soubor prefs.js, složka bookmarkbackups atd.
 6. Podle postupu uvedeného výše najděte a otevřete složku s novým profilem. Poté ukončete Firefox (je-li spuštěný).
 7. Vložte obsah záložní složky do složky s novým profilem, přičemž soubory se stejným názvem nechte přepsat.
 8. Spusťte Firefox.
Sdílet tento článek: http://mzl.la/LHJo6V

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.
Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox