Jak ve Firefoxu pro Andorid použít funkci TalkBack

Tento článek není platný pro vaši verzi Firefoxu. Vyžaduje poslední verzi Firefoxu Aurora for Android, kterou si můžete stáhnout z adresy mozilla.org/mobile/aurora.
Firefox pro Android podporuje funkce usnadnění přístupu zabudované v operačním systému Android, aby osoby se zrakovým postižením mohly na svém zařízení procházet web. To znamená, že všechny prvky uživatelského rozhraní i webový obsah jsou vystaveny funkci TalkBack, která generuje hlasový výstup – v podstatě čte obsah nahlas. Pro základní navigaci jsou podporovány směrový ovladač i virtuální směrová konzole (D-pad). Navíc lze díky funkci Explore By Touch, zabudované v systému Android 4.0 "Ice Cream Sandwich", prozkoumávat uživatelské prostředí prohlížeše a pracovat s ním.

Následující kapitoly podrobně popisují jednotlivé podporované funkce. Jste-li nevidomý uživatel, možná si je budete chtít přečíst, abyste mohli tyto funkce rychle začít používat. Pokud nevidomý uživatel nejste a nejste obeznámen s funkcemi usnadnění přístupu systému Android, nejspíše vám většina z následujícího nebude příliš mnoho říkat.

Nastavení

K tomu, aby Firefox pro Android spolupracoval s funkcí TalkBack, není potřeba žádných zvláštních opatření. Je-li již v telefonu aktivována hlasová odezva na uživatelské vstupy, stačí pouze nainstalovat Firefox pro Android z Google Play. Hned nato můžete vyrazit na Web.

Poznámka: Pokud používáte systém Android 2.3 "Gingerbread" nebo starší, bude vám možná muset se stažením Firefoxu z Google Play pomoci někdo vidoucí. Aplikace Google Play neni v této a předchozích verzích systému Android pro použití s funkcí TalkBack příliš optimalizována.

Firefox podporuje zařízení mající hardwarovou klávesnici a hardwarový směrový ovladač, i zařízení mající pouze dotykovou obrazovku a používají virtuální klávesnici a virtuální konzoli pro směrovou navigaci (D-pad). Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nainstalovat a používat pro psaní i navigaci klávesnici pro zrakově postižené Eyes-Free keyboard.

Základní navigace a použití

Uspořádání obrazovky

Obrazovka Firefoxu pro Android je uspořádána následovně:

 • V levém horním rohu je umístěn chytrý adresní řádek. Jedná se o tlačítko, které se po klepnutí na něj roztáhne do textového pole. TalkBack buďto řekne "Hledat nebo vložit adresu" nebo uvede název aktuálně zobrazené stránky.
 • Pokud vaše zařízení nemá pro zobrazení hlavní nabídky hardwarové tlačítko, zobrazí se hlavní nabídka softwarovým tlačítkem nacházejícím se vedle adresního řádku. Hlavní nabídka je sloupec položek. Všechny položky se však nemusejí na obrazovku vejít – v tom případě ji pro zobrazení zbývajících položek budete muset odrolovat nahoru. Pro procházení položek použijte směrový ovladač. V případě klávesnice pro nevidomé (Eyes-Free keyboard) vypněte virtuální konzoli a použijte dotykovou obrazovku, jelikož virtuální konzole povětšinou nepříliš dobře spolupracuje s nabídkami. Toto omezení klávesnice pro nevidomé se týká celého systému.
 • V pravém horním rohu se nachází tlačítko "Panely", na kterém je uveden počet momentálně otevřených panelů. Po klepnutí na něj nebo stisknutí Enter na něm se objeví seznam momentálně otevřených panelů seřazených odshora dolů. Každý panel obsahuje na své pravé straně tlačítko pro zavření panelu. Pro přepnutí na jiný panel jednoduše klepněte na požadovaný panel v seznamu nebo na něm stiskněte Enter.
 • Pod touto lištou s ovládacími tlačítky se zobrazuje webový obsah nebo v jednotlivých kartách seznam nejčastěji navštěvovaných stránek (Top stránky), doporučených doplňků, záložky a historie prohlížení. Za použití virtuální konzole přejděte dolů na tyto karty a pohybem doprava nebo doleva mezi nimi procházejte. Pohybem dolů a nahoru uslyšíte obsah vybrané skupiny položek. Stisknutím tlačítka Enter se příslušná stránka aktivuje (začne načítat). V další kapitole se dozvíte, jak se po zobrazené webové stránce pohybovat.
 • Tak jako ve většině ostatních aplikací systému Android se pod webovým obsahem nachází hardwarová tlačítka "Zpět", "Domů", "Spuštěné aplikace" a případně "Hlavní nabídka".

Základní úkony pro pohyb po stránce

Jak se pohybovat po stránce:

 1. Stránku otevřete pomocí chytrého adresního řádku v horní části obrazovky. Do něj buď zadejte adresu či hledaný termín, nebo vyberte stránku z vašich záložek, historie nebo nejnavštěvovanějších stránek.
 2. Přejděte jednou dolů, čímž se ocitnete na webové stránce.
 3. Po stránce se pohybujete pomocí tlačítek Vlevo a Vpravo na vaší virtuální konzoli. TalkBack vám při předčítání textu na stránce vždy ohlásí odkaz, nadpis, položku seznamu, formulářový prvek apod.
 4. Pro aktivaci odkazu, pro zápis do textového pole, pro zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka atd. stiskněte na příslušném prvku Enter nebo klepněte doprostřed své virtuální konzole. Následkem toho se načte nová stránka s kurzorem umístěným v textovém poli, načež můžete přepnout do Režimu zápisu a zadat text, zaškrtnout či zrušit zaškrtnutí políčka atd.
 5. K návratu do adresního řádku použijte tlačítko Nahoru nebo táhněte prstem nahoru. Vaše pozice na webové stránce bude zapamatována, takže při návratu zpátky na stránku se ocitnete přesně v místě, kde jste ji opustili. To přirozeně platí pouze v případě, že jste nepřešli na jinou stránku – v takovém případě vždy začínáte na začátku stránky.

Chytrý adresní řádek

Jak použít chytrý adresní řádek:

 1. Klepněte na tlačítko nacházející se na liště s ovládacími tlačítky úplně vlevo. TalkBack buďto řekne "Hledat nebo vložit adresu" nebo uvede název aktuálně zobrazené stránky.
 2. Buď na tlačítko klepněte, nebo na svém směrovém ovladači či na své klávesnici stiskněte Enter. Tlačítko se roztáhne do textového pole.
 3. Přepněte do Režimu zápisu nebo pomocí klávesnice zadejte adresu, název stránky nebo hledaný termín.
 4. Stiskněte Šipku dolů nebo se dotkněte oblasti pod adresním řádkem, abyste zjistili, zda je k dispozici našeptávač.
 5. Pokud je k dispozici a obsahuje adresu, na kterou si přejete přejít, klepněte na ni nebo na ní stiskněte Enter.
 6. Pokud není k dispozici, pokračujte v zápisu.
 7. Po zadání celé webové adresy stiskněte Enter nebo klepněte na "Přejít". Webová stránka se začne načítat.

Chcete-li namísto toho vybrat stránku ze svých záložek nebo historie, postupujte následovně:

 1. Klepněte na tlačítko "Hledat nebo vložit adresu".
 2. Přejděte dolů do obsahu, který je zobrazen společně s adresním řádkem a ocitnete se na kartě Top stránky, což jsou vámi nejčastěji navštěvované stránky.
 3. Pohybem dolů a nahoru procházejte jednotlivé položky a vyberte tu, kterou hledáte. Nebo přejděte doprava a ocitnete se ve svých záložkách, kde opět pohybem dolů a nahoru procházejte jednotlivé záložky. Dalším pohybem doprava přejdete do své historie, kde opět pohybem dolů a nahoru procházejte své naposledy navštívené stránky.
 4. Jakmile naleznete stránku, kterou hledáte, klepněte na ni nebo stiskněte tlačítko Enter a stránka se začne načítat.

Nastavení služby Sync

Během nastavování služby Firefox Sync budete muset zadat synchronizační kód, který se objeví na vašem mobilním zařízení při jeho spárování s vaším Firefoxem ve stolním počítači. Tento kód je zcela přístupný – zobrazuje se uprostřed obrazovky a sestává ze tří skupin znaků, každá skupina se nachází na samostatném řádku. Při zadávání kódu postupujte od horního řádku dolů.

 

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.