Jak se přihlásit k odběru kanálů v Thunderbirdu

Poznámka: Tento článek se týká Thunderbirdu 52 a vyšších verzí.

Webové stránky mohou publikovat obsah pro stažení aplikacemi používajícími buď protokol RSS nebo Atom. Takovýto obsah se obvykle nazývá "webový kanál", "webový zdroj" či "RSS kanál" (příp. angl. "news feed", "RSS feed", "syndication"). Kanály obvykle nabízejí blogy, ale i tradičnější stránky mohou zpřístupňovat obsah v tomto formátu. Když se na nějakém webu přihlásíte k odběru kanálu, vaše čtečka kanálů (např. Thunderbird) automaticky web kontroluje a stahuje články do místních složek.

Když k odebírání kanálu používáte Thunderbird, můžete používat stejné rozhraní a funkce (archivaci, filtry, vyhledávání atd.), které už znáte z práce s e-mailovými zprávami.

Krok č. 1: Vytvoření účtu kanálů

Nejprve si pro své kanály musíte v Thunderbirdu vytvořit účet.

 1. Klikněte v nabídce v horní části obrazovky na Soubor > Nový objekt > Účet kanálů. Objeví se dialogové okno Průvodce vytvořením účtu pro kanály.
 2. Do pole Název účtu zadejte název pro svůj účet kanálů a klikněte na tlačítko Další.
 3. Klikněte na tlačítko Dokončit. Váš účet kanálů se objeví v panelu složek po levé straně okna Thunderbirdu.

Krok č. 2: Přihlášení k odběru kanálu

Dále zvolte kanál, který chcete odebírat.

 1. Navštivte ve svém webovém prohlížeči web, jehož kanál chcete odebírat. Kanály nabízí většina zpravodajských webů a blogů, které jsou pravidelně aktualizovány.
 2. Hledejte na tomto webu známou ikonku pro kanály nebo textový odkaz. Ve většině případů je odkaz umístěn ve spodní části nebo po straně domovské stránky webu.
  rss icon on website
 3. Klikněte pravým tlačítkem na odkaz a zkopírujte jeho adresu. (Používáte-li Mozilla Firefox nebo Google Chrome, klikněte v kontextové nabídce na Kopírovat adresu odkazu.)
  kopirovat-adresu-rss
  Poznámka: Na některých velkých webech nevede takovýto odkaz na domovské stránce na samotný kanál, nýbrž na výčet kanálů, které web nabízí. Např. nějaký větší zpravodajský server může mít zvláštní kanál pro svou zpravodajskou, sportovní a bulvární sekci. Pak tedy na tento odkaz klikněte levým tlačítkem myši a na stránce s výčtem nabízených kanálů proveďte krok č. 3.
 4. Klikněte v Thunderbirdu na název vašeho účtu kanálů v panelu složek.
 5. Klikněte na Spravovat odebírání. Objeví se dialogové okno Správce kanálů.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši do pole Adresa kanálu a vložte sem adresu kanálu zkopírovanou na webové stránce.
 7. Klikněte na tlačítko Přidat. Thunderbird odkaz ověří, vytvoří novou složku, přihlásí platný odkaz k odběru do této nové složky a stáhne všechny aktuální články. Tato nová složka se objeví v panelu složek ve vašem účtu kanálů.
  tb-spravce-kanalu
 8. Přihlášení k odebírání kanálů je možné provést i rychleji tak, že přetáhnete odkaz z webového prohlížeče buďto přímo do složky účtu kanálu anebo do jakékoli jiné složky v panelu složek. Pokud bude vytvořena nová složka, bude její název odvozen z názvu kanálu.
Poznámka: Thunderbird ověřuje adresy nových kanálů a u již existujících kanálů vám ponechává možnost nechat zkontrolovat správnost syntaxe protokolu. Tak učiníte v dialogovém okně Správce kanálů vybráním kanálu a kliknutím na odkaz Zkontrolovat platnost. Není-li kanál v Thunderbirdu platný (např. jedná-li se o webovou stránku), může být nicméně ve validátoru uveden jako správný. Důvodem je to, že validátor se pokouší najít platný odkaz. Zkontrolujte, že je adresa ve validátoru stejná jako adresa kanálu v Thunderbirdu. (Webová stránka může obsahovat odkazy na několik kanálů, a validátor použije první, který nalezne.)

Krok č. 3: Čtení kanálů

Čtení kanálů je stejně tak snadná jako čtení e-mailových zpráv.

 1. Klikněte na tlačítko Přijmout zprávy, čímž stáhnete všechny nejnovější články z kanálu spolu s e-mailovými zprávami. Kliknete-li pravým tlačítkem myši na určitou složku a z nabídky zvolíte Přijmout zprávy, budou staženy pouze zprávy odebírané touto složkou (a všech jejích podsložek).
 2. V panelu složek klikněte na složku kanálů, jejíž obsah si chcete přečíst. V panelu zpráv se zobrazí seznam nepřečtených článků z kanálu.
 3. Klikněte na nějaký článek.
 4. V podokně pro zobrazení zprávy si přečtěte článek. Chcete-li si článek přečíst na "jeho" webu, klikněte na odkaz v hlavičce zprávy vedle textu Webový server (tím se odkaz otevře ve výchozím webovém prohlížeči).
  rss message view
 5. Když na název článku v seznamu zpráv dvojkliknete (nebo článek vyberete a stisknete Enter), otevře se článek v novém okně. Jak se má článek otevřít můžete nastavit v nabídce Zpráva > Při otvírání zprávy z kanálu.
Poznámka: Zda se má článek zobrazit jen jako souhrn nebo jako kompletní webová stránka je možné nastavit dvěma způsoby:
 • V dialogovém okně Správce kanálů vyberte danou složku kanálů a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby Zobrazit stručný obsah článku namísto načtení webové stránky. Tato volba se použije na všechny články ve složce.
 • Vyberte článek ze seznamu zpráv, klikněte v nabídce na Zobrazení > Tělo zprávy kanálu jako a zvolte, zda se má globálně použít Výchozí formát (nastavení složky výše) nebo se má toto výchozí nastavení potlačit a zobrazit se Souhrn či Webová stránka.
V nabídce Nástroje > Nastavení účtu vyberte název svého účtu kanálů a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby Zobrazit stručný obsah článku namísto načtení webové stránky. Nastavení této volby je výchozí nastavení pro všechny nové kanály, které v tomto účtu vytvoří složku.

Krok č. 4: Organizace a správa kanálů

Složky a účty

Můžete vytvořit složky jako v e-mailové schránce a do nich seskupovat jednotlivé kanály.

 1. Klikněte v panelu složek na název svého účtu kanálů.
 2. Klikněte v nabídce na Soubor > Nový objekt > Složka.... Objeví se dialogové okno Nová složka.
 3. Zadejte název této nové složky a klikněte na tlačítko Vytvořit složku. Chcete-li v nějaké složce vytvořit podsložku, vyberte příslušnou složku a pak klikněte v nabídce na Soubor > Nový objekt > Podsložka.
 4. Popřípadě můžete zorganizovat své kanály tak, že vytvoříte další účty kanálů. Jednoduše opakujte krok č. 1 pro každý účet, který chcete vytvořit a každému dejte jiný název. Užití více účtů je nyní méně užitečné vzhledem k tomu, že nyní je možné nastavit každému kanálu vlastní aktualizační interval.
Poznámka: Složka vytvořená v účtu kanálů může obsahovat žádný, jeden nebo celou řadu kanálů. Každý jednotlivý účet může být přihlášen pouze k jedné jedinečné URL kanálu.

Dialog Správce kanálů

 1. Z panelu složek se snadno dostanete ke správě kanálů: klikněte pravým tlačítkem na příslušnou složku a z nabídky zvolte Správce odebírání….
 2. Otevře se dialogové okno Správce kanálů zobrazující kanály, které daná složka odebírá.
 3. Kanály je možné přetahovat myší a různě je organizovat do složek. Je například vhodné odebírat kanál blogu a kanál jeho diskuze do stejné složky. (Vydavatelé dokonce mohou své kanály zkoncipovat tak, aby se položky seskupily do vláken jako v e-mailových zprávách!)
Poznámka: Přesunutí ani odebrání kanálu ze složky nijak nepostihne již stažené články. Když odeberete url kanálu, bude odstraněn i seznam aktuálně aktivních položek. V důsledku toho budou při opětném přihlášení se k odběru tohoto kanálu již stažené články opět k dispozici. Smazání složky nebo její přesunutí do koše automaticky zruší odběr všech kanálů složky.

Aktualizace

Počínaje Thunderbirdem 60 může být nastaven aktualizační interval každému kanálu zvlášť. Není-li zaškrtnuta volba Kontrolovat nové články, je kanál "pozastaven". Jestliže jsou všechny kanály ve složce pozastavené, je pozastavena tato složka a bude se zobrazovat jako mírně průhledná. Složku lze pozastavit/odpozastavit také pomocí místní nabídky – status bude aplikován na všechny kanály ve složce. Také je možné pozastavit celý účet (to nezmění stav pozastavení udělený kanálům individuálně).

Získat nové články však stále můžete kliknutím na Přijmout zprávy, i když je účet nebo složka pozastavena.

Automatické přiřazení štítků

Pokud přidá vydavatel k položkám kanálu značky <category>, můžete nechat články tohoto kanálu automaticky oštítkovávat hodnotami těchto značek. Každá hodnota značy <category> odpovídá v Thunderbirdu jedné značce klíčového slova. Každá položka kanálu může mít řadu značek <category>.

 1. Vyberte v dialogovém okně Správce kanálů daný kanál a zaškrtněte volbu Automaticky vytvořit štítky z názvu <kategorie> v kanálech.
 2. Pro lepší odlišení štítků k nim můžete přidat vlastní předponu.

Štítky se z důvodu přenositelnosti uchovávají v hlavičce Keywords: (v souladu s RFC5322). Štítky jsou rovněž přiřazovány vnitřním systémem Thunderbirdu a uchovávány v hlavičce X-Mozilla-Keys: každého článku. V důsledku toho se štítky objeví v záhlaví článků a spolupracují s Rychlým filtrem, filtry zpráv a Hledáním ve zprávách.

Import a export kanálů

 1. Pokud jste si třeba z jiné čtečky kanálů vyexportovali seznam adres kanálů do souboru ve formátu OPML, můžete je naimportovat kliknutím v nabídce na Nástroje > Importovat > Kanály. Vyberte buďto nový anebo již existující účet kanálů.
 2. Import můžete také provést z dialogového okna Správce kanálů vybráním složky účtu kanálů a kliknutím na tlačítko Importovat.
 3. Pro vyexportování kanálů vyberte v dialogovém okně Správce kanálů příslušný účet kanálů a klikněte na tlačítko Exportovat. Struktura složek a nastavení kanálů budou uloženy do souboru .opml. (Pro vyexportování ve formě prostého seznamu stiskněte před kliknutím na ono tlačítko klávesu Ctrl).

Tipy

 • Chcete-li rychle označit všechny články složky kanálu jako přečtené, aby se již nezobrazovaly tučně, označte danou složku a stiskněte klávesy Shift + C.
 • Jak často má Thunderbird provádět kontrolu nových článků a další výchozí vlastnosti nově odebíraných kanálů, je možné nastavit v nabídce Nástroje > Nastavení účtu či Úpravy > Nastavení účtu: klikněte v levém sloupci na název účtu kanálů a nastavte žádané hodnoty v části Výchozí nastavení pro nové kanály.
 • Doba uchovávání článků kanálu se nastavuje stejně jako u e-mailových zpráv: klikněte pod názvem účtu kanálů v Nastavení účtu na Místo na disku.
 • Dostáváte-li z kanálu velké množství článků, ušetříte čas, když použijete lištu rychlého filtru.
 • Pokud si přejete u článků z kanálu používat Filtry zpráv a filtrovat je podle serveru, vytvořte v dialogovém okně "Pravidla filtru" vlastní položku záhlaví s názvem Content-Base. Dále filtr nastavte tak, aby tato položka obsahovala adresu serveru kanálu.
 • Články kanálu je možné umisťovat do "cloudu" nastavením filtru pro kopírování či přesouvání článků do složky účtu IMAP. Nejedná se nikterak o skutečnou synchronizaci, ale v některých případech to může být užitečné. Chyba filtru způsobující nefunkčnost tohoto postupu byla v Thunderbirdu 38 opravena.

Tipy pro vydavatele

 • Důrazně doporučujeme používat specifikaci Atom. Pokud používáte specifikaci RSS2.0, doporučujeme používat značku <guid>. Podle specifikace jsou povinné i značky <title> a <link>, a pokud nebudou přítomny, bude kanál odmítnut. Další běžnou chybou je kódování znaků v UTF-8. Zajistěte, aby byly datumy reprezentovány podle zvolené specifikace; špatné datumy mohou způsobit, že budou položky odmítnuty. Vždy se prosím držte specifikace a kontrolujte platnost svých kanálů – každý na tom získá.
 • Hlavička Last-Modified by měla být v odpovědi vašeho serveru vrácena. Thunderbird tuto hodnotu odešle v hlavičce If-Modified-Since ve svém dalším požadavku vašemu serveru, na nějž můžete případně odpovědět kódem 304. To šetří přenosové pásmo a zpracovávání v případě, že nejsou k dispozici žádné nové články či změny vašeho souboru.
 • Jestliže používáte protokol Atom a jeho rozšíření Threading Extension, Thunderbird seskupí související články kanálu (jako např. komentáře k příspěvku) do vláken stejně jako to dělá se souvisejícími e-mailovými zprávami.
 • Změny adres kanálů dokáže Thunderbird zjistit a automaticky je za uživatele aktualizovat. Dva způsoby, jak to provádí, jsou popsány v Bug 304917.
 • Novinka v Thunderbirdu 60: Doporučení pro vydavatele: uživateli se bude v dialogovém okně Správce kanálů zobrazovat četnost aktualizací, jestliže budou ve vašem kanálu přítomny příslušné značky. Chcete-li zveřejnit vámi požadovanou četnost aktualizací, postupujte podle specifikace RSS.

Pokročilé tipy

 • Aktualizační frekvence kanálu nastavená ve volbě Kontrolovat nové články každých by měla být nastavena tak, aby se šetřilo přenosové pásmo a zpracovávání Thunderbirdem v případě, že vydavatel nepoužívá hlavičku Last-Modified popsanou výše. Pokud ji používá, objeví se ve stavovém řádku okamžitá zpráva Pro tento kanál nejsou dostupné žádné nové články, když se dvakrát rychle za sebou pokusíte v dané složce získat nové zprávy.
 • Adresu kanálu je možné přidat, i když zrovna nejste připojeni k Internetu; její přidání v režimu offline obejde ověřování kanálu. Jste-li v režimu offline (pro přechod do režimu offline klikněte na ikonku ve stavovém řádku), objeví se dialogové okno s dotazem, zda si přejete přejít do režimu online a stáhnout nové zprávy. Klikněte na Zrušit a kanál bude přidán. Názvem kanálu bude jeho adresa, což ale můžete změnit. Jakmile budete online, nemusí Thunderbird stáhnout žádné zprávy kvůli neplatné adrese či syntaxi, nicméně kanál bude existovat v databázi.
 • Zobrazení souhrnu článku nebo webové stránky je možné přesněji nastavit v Editoru předvoleb nastavením následujících dvou předvoleb.
  rss.show.content-base
  Akce při dvojkliknutí nebo stisknutí Enter v seznamu článků kanálu:
  0 – otevřít webovou stránku v novém okně
  1 – otevřít souhrn v novém okně
  2 – přepínat mezi zobrazením souhrnu a webové stránky v panelu zpráv
  3 – načíst webovou stránku ve výchozím prohlížeči
  rss.message.loadWebPageOnSelect
  Akce při výběru článku v seznamu článků kanálu:
  0 – žádná akce
  1 – načíst webovou stránku ve výchozím prohlížeči
 • Novinka v Thunderbirdu 60: Uživatelé s velmi mnoha kanály se mohou rozhodnout pro omezení počtu současně zpracovávaných kanálů nastavením předvolby rss.max_concurrent_feeds v Editoru předvoleb. Výchozí hodnota je 25.
 • Novinka v Thunderbirdu 60: Složky kanálů, které obsahují adresu odběru, při němž se vyskytla chyba (server není dostupný, soubor kanálu nenalezen, chyba certifikátu atd.) budou označeny ikonkou. Otevřete dialogové okno Správce kanálů, vyberte daný kanál, klikněte do pole adresy kanálu a klikněte na tlačítko Ověřit, abyste prověřili své připojení k Internetu.
 • Thunderbird disponuje možností pořizování rozsáhlých záznamů aktivity kanálů, jež je možné si prohlédnout v Nástroje > Vývojářské nástroje > Chybová konzole. Změňte hodnotu předvolby Feeds.logging.console na debug nebo trace (a proveďte restart) a uvidíte podrobnosti o zpracovávání kanálů.

Řešení problémů – často kladené dotazy

Proč jsou články kanálu občas zdvojené?

Články s identickým obsahem, ale různými jedinečnými identifikátory nejsou detekovány jakožto duplikáty. Více podrobností naleznete v tomto příspěvku.

Proč se při prohlížení článků ve formě webové stránky občas otevře webový prohlížeč nebo se občas v prohlížeči načte náhodná stránka?

Protože nebyl Thunderbird navržen coby webový prohlížeč, odesílá všechny požadavky na otevření odkazu do vašeho výchozího webového prohlížeče. V tomto případě se skript na webové stránce kanálu pokouší otevřít odkaz. Nejlepším řešením je nainstalovat rozšíření Adblock Plus. Kromě toho, že má zabudováno značné množství filtrů, vám také umožňuje nastavit vlastní adresy, které mají být blokovány. Další informace získáte v hlášení Bug 524281.

Proč při prohlížení souhrnu článku nevidím žádné obrázky, videa, dokumenty, či jiný vnořený obsah?

Důvodem je skutečnost, že JavaScript je pro zprávy (e-maily, příspěvky do diskuzních skupin, souhrny článků kanálů) zakázán. Požadavek na implementaci uživatelem nastavitelné volby pro povolení JavaScriptu ovlivňující pouze souhrny kanálů, je hlášením Bug 456481.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více