Jak exportovat záložky do Safari

Své záložky můžete z Firefoxu exportovat a mít je tak k dispozici i v jiných prohlížečích. V tomto článku vám ukážeme, jak exportovat záložky z Firefoxu a importovat je do prohlížeče Safari.

Poznámka: Tento článek se týká systémů Mac a Windows. V současné době není prohlížeč Safari pro Linux k dispozici.

Jak exportovat záložky z Firefoxu

 1. Klepněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klepněte na Zobrazit všechny záložky. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

 2. Na liště Knihovny stránek klepněte na tlačítko f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import a záloha a zvolte Exportovat záložky do HTML....
  export-zalozky-html
 3. Otevře se okno Exportovat soubor záložek. V něm zvolte místo, kam chcete soubor s exportovanými záložkami uložit. Výchozí název souboru je bookmarks.html, můžete jej však změnit. Soubor můžete uložit na Plochu či na jakékoliv místo, které si zapamatujete.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit. Okno Exportovat soubor záložek se uzavře.
 5. Zavřete okno Knihovna stránek.

Vaše záložky jsou nyní úspěšně vyexportované z Firefoxu. K jejich naimportování do Safari pokračujte další kapitolou.

Jak importovat záložky do Safari

 1. Spusťte prohlížeč Safari.
 2. Na liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku File (Soubor) a zvolte Import Bookmarks... (Importovat záložky).

  exportingtosafari-mac-4.jpg
 3. Najděte soubor, do kterého jste vyexportovali záložky z Firefoxu a klepněte na Import (Importovat).

  exportingtosafari-mac-5.jpg
 1. Spusťte prohlížeč Safari.
 2. V horní části okna prohlížeče Safari klepněte na nabídku File (Soubor) a zvolte Import Bookmarks... (Importovat záložky).
  • Nemáte-li lištu s hlavní nabídkou zobrazenou, stiskněte tlačítko Alt.

   exportingtosafari-win-4.jpg
 3. Najděte soubor, do kterého jste vyexportovali záložky z Firefoxu a klepněte na Open (Otevřít).

  exportingtosafari-win-5.jpg
 4. Zadejte libovolný název složky se záložkami.

Klepněte na nabídku Bookmarks (Záložky) a ujistěte se, že se všechny vaše záložky úspěšně naimportovaly.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou