Import přihlašovacích údajů ze souboru

Abyste mohli používat tuto novou funkci, proveďte aktualizaci Firefoxu, pokud nepoužíváte nejnovější verzi.

Tato funkce je kvůli výkonnostním problémům momentálně ve výchozím nastavení vypnuta (bug 1701660). Jak ji zapnout, se dozvíte níže.

Firefox umožňuje import přihlašovacích údajů ze souboru .csv (hodnoty oddělené čárkou). Tato funkce je dostupná počínaje verzí Firefoxu 80.

Také můžete z jiného prohlížeče naimportovat další data, jako třeba historii prohlížení a uložená hesla .

Poznámka: Firefox nebude mít uložené, ani nebude synchronizovat přihlašovací údaje z jiného prohlížeče, pokud neprovedete jejich import. Tyto údaje jsou druhým prohlížečem uchovávány místně ve vašem počítači v čitelné podobě.

Formát souboru určeného pro import

Importovaný soubor .csv by měl mít následující strukturu: "url","username","password","httpRealm","formActionOrigin","guid","timeCreated","timeLastUsed","timePasswordChanged"

Toto by měl být výchozí formát při exportu přihlašovacích údajů z jiného prohlížeče nebo z Firefoxu.

Import přihlašovacích údajů ze souboru

  1. Klikněte na tlačítko nabídky fx57menuFx89menuButton.
  2. Zvolte Přihlašovací údajePřihlašovací údaje. V novém panelu se otevře stránka správce hesel Firefox Lockwise about:logins.
  3. Klikněte na nabídku správce Lockwise (tři tečky) a zvolte Importovat ze souboru….
    LockwiseImportExport
  4. Najděte a vyberte soubor .csv určený pro import.
  5. Vaše přihlašovací údaje budou přidány do správce Lockwise, či případně budou aktualizovány.

Jak mohu tuto funkci zapnout?

Jestliže v nabídce správce Lockwise nevidíte položku Importovat ze souboru…, znamená to, že je tato funkce momentálně vypnuta. Chcete-li ji zapnout, přejděte do editoru předvoleb (stránka about:config), najděte předvolbu signon.management.page.fileImport.enabled a změňte její hodnotu na true.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více