Ignorování vláken

Funkce ignorování vlákna je užitečná zvláště v případě e-mailových konferencí. Umožňuje vám přeskočit zbytek konverzace, která už pro vás není dále zajímavá a přitom stále držet krok se všemi ostatními konverzacemi.

Ignorování vlákna

Chcete-li ignorovat vlákno, klikněte na něj pravým tlačítkem myši za současného podržení klávesy Ctrl a zvolte Ignorovat vlákno, nebo stiskněte klávesu K. Tím se všechny zprávy ve zvolené konverzaci označí jako ignorované.

Ignorované zprávy nejsou vymazány, pouze se při vašem návratu do složky nezobrazují (ve výchozím nastavení). Jestliže se v této konverzaci objeví další reakce, nepřijde vám na ně e-mailem upozornění.

Ignorování podvlákna

Ignorování podvlákna je podobné jako ignorování vlákna, pouze jsou ignorovány jen odpovědi následující po vybrané zprávě. Hodit se to může v případě, kdy chcete ignorovat jinak zajímavou konverzaci, která se od určité reakce odchyluje od tématu.

Chcete-li ignorovat podvlákno, klikněte pravým tlačítkem myši za současného podržení klávesy Ctrl na první ze zpráv, které byste rádi ignorovali a zvolte Ignorovat podvlákno.

Co když si chci svá ignorovaná vlákna zobrazit?

Pokud si nakonec přece jen budete chtít ignorovaná vlákna přečíst, klikněte na nabídku Zobrazení, poté na Vlákna a zaškrtněte volbu Ignorovaná vlákna. Budete-li chtít ignorované zprávy opět skrýt, zrušte zaškrtnutí uvedené volby.

Chcete-li vlákno, jež bylo označené jako ignorované, přestat ignorovat, vyberte ve vlákně nějakou zprávu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši za současného podržení klávesy Ctrl a zrušte zaškrtnutí volby Ignorovat vlákno.

Další informace

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou