Globální vyhledávání ve Firefox OS

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Vyhledávací pole systému Firefox OS usnadňuje přístup k obsahu, který vás zajímá. Chcete navštívit nějakou webovou stránku? Jednoduše do vyhledávacího pole zadejte její webovou adresu. Stejně tak jej můžete použít pro přístup k aplikacím nebo k vyhledávání bez toho, abyste se museli shánět po příslušné aplikaci. Jdeme na to!

Tip: Nalezli jste něco, co se vám opravdu líbí? Uložte si to na domovskou obrazovku, abyste to měli kdykoliv po ruce.

Vyhledávání na Internetu

Zadejte do vyhledávacího pole hledaný výraz. Objeví se čtyři nejpopulárnější výsledky spolu se seznamem vyhledávačů (nabídka vyhledávačů závisí na vaší zemi).

fxos search results
Víte, jakou webovou stránku chcete navštívit? Zadejte do toho samého vyhledávacího pole její adresu a hned na ni přejdete.

Vyhledání nebo vybrání aplikace

 1. Táhnutím prstu doprava přejděte na domovskou obrazovku.Klepněte do vyhledávacího pole na domovské obrazovce.
 2. Klepněte na nějakou kategorii, např. "Hudba" nebo "Hry" (rovněž se o nich mluví jako o složkách) a zobrazí se dostupné aplikace.
  firefoxos-adaptivni-slozky
 3. Klepnutím na nějakou aplikaci ji otevřete bez nutnosti ji stahovat a instalovat.

Přidání aplikace na domovskou obrazovku

Nalezli jste něco užitečného? Tak si to uložíme.

 1. Klepněte na šipku v pravém dolním rohu aplikace. Vysune se nabídka.
  App menu
 2. Klepnutím na hvězdičku uložíte aplikaci na domovskou obrazovku.
  Save app to home screen

Jak se pohybovat po vyhledávací obrazovce

Pár rad k používání vyhledávací obrazovky.

 • Při odrolování stránky až na konec se načtou další výsledky vyhledávání.
 • Zpět na obrazovku výsledků vyhledávání se vrátíte klepnutím na tlačítko Domů na přístroji.
 • Pod vyhledávacím polem jsou k dispozici dříve vyhledávané termíny. Tažením tohoto řádku doleva se postupně zobrazí další v pořadí.
  Tip: Na konci tohoto řádku naleznete odkaz Smazat historii, pomocí něhož vymažete tuto historii vyhledávání.

Organizace vyhledávací obrazovky

Upravte si vyhledávací obrazovku podle svého.

 • Dlouze klepněte na nějakou složku (složky se začnou "vrtět"). Potom je můžete přetažením přeskupit nebo některou z nich odstranit klepnutím na červené X.
 • Klepnutím na tlačítko + můžete na vyhledávací obrazovku přidat nové složky.

Nalezení aplikací pomocí chytrých sbírek

Na obrazovce vyhledávání klepněte na nějakou kategorii, např. "Hudba" nebo "Hry" (rovněž se označují termínem chytré sbírky) a zobrazí se dostupné aplikace. firefoxos-adaptivni-slozky

Přidejte si nové chytré sbírky! Po klepnutí do vyhledávacího pole klepněte na tlačítko Více a zvolte a přidejte nové chytré sbírky.Klepněte dlouze na domovskou obrazovku a zvolte a přidejte nové chytré sbírky.

Přidání aplikace na domovskou obrazovku

Nalezli jste něco užitečného? Tak si to uložme.

 1. Klepněte na nabídku v pravém horním rohu aplikace. Vysune se nabídka.
 2. Zvolte Přidat na domovskou obrazovku.
 1. Klepněte na šipku v pravém dolním rohu aplikace. Vysune se nabídka.
  App menu
 2. Klepnutím na hvězdičku uložíte aplikaci na domovskou obrazovku.
  Save app to home screen
 3. Následně vyberte aplikaci, kterou chcete uložit.

Jak se pohybovat po vyhledávací obrazovce

 • Zpět na obrazovku výsledků vyhledávání se vrátíte klepnutím na tlačítko Domů na přístroji.
 • Pod vyhledávacím polem jsou k dispozici dříve vyhledávané termíny. Tažením tohoto řádku doleva se postupně zobrazí další v pořadí.
Tip: Na konci tohoto řádku naleznete odkaz Smazat historii, pomocí něhož vymažete tuto historii vyhledávání.

Organizace vyhledávací obrazovky

Upravte si vyhledávací obrazovku podle svého.

 • Dlouze klepněte na nějakou složku (složky se začnou "vrtět"). Potom je můžete přetažením přeskupit nebo některou z nich odstranit klepnutím na červené X.
 • Klepnutím na tlačítko + můžete na vyhledávací obrazovku přidat nové složky.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou