Firefox ScreenshotGo - capture and organize screenshots

Firefox ScreenshotGo již není podporován a nebude už dostávat žádné další aktualizace.

Firefox ScreenshotGo lets you take and organize screenshots easily on your Android phone. Take screenshots with one tap and instantly sort or organize them into collections.

Take screenshots

Simply tap the screenshot button screenshot go button at the edge of your screen for each screenshot you want to take. After taking a screenshot, you can add that screenshot to a collection.

View screenshots

When you open Firefox ScreenshotGo, you can scroll through your five most recent screenshots in the Quick access section, or view them in each collection.

Search the Web from your screenshots

In a new or existing screenshot, tap the text scanner button Screenshotgo Text Scanner Button to extract text from the screenshot. You can then long-tap on the text to copy it and then long-tap in the address bar of your web browser to paste it and search the Web for that text.

Organize and share screenshots

Organize your screenshots into collections so you can find them easily.

Move or delete screenshots

Screenshots go into an unsorted collection by default, but you can move them into a collection that you want.

  1. Long-tap on a screenshot to bring up the menu.
  2. Tap Move to... to put it into a collection or Delete to delete it from Firefox ScreenshotGo and from your phone.

Share screenshots

  1. Long-tap on a screenshot to bring up the menu.
  2. Tap Share.
  3. Choose a method for sharing the screenshot.

Create collection

  1. Tap the Create new button to create a new collection.
  2. Enter the name for your collection in the text box.

Rename or delete a collection

  1. Long-tap on the collection you want to rename.
  2. Tap Rename to give your collection a new name, or Delete if you want to remove it.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více