Firefox pro Android - často kladené otázky

Tento článek již není aktualizován. Jeho obsah tedy může být neaktuální.

Tento článek podává odpovědi na často kladené dotazy ohledně Firefoxu pro Android.

Stažení a instalace Firefoxu pro Android

Bude Firefox pro Android fungovat na mém přístroji?

Firefox pro Android vyžaduje operační systém Android 2.2 nebo vyšší a přístroj s procesorem ARMv7. Úplný seznam podporovaných a otestovaných přístrojů naleznete v článku Bude Firefox fungovat na mém mobilním zařízení?.

Jak nainstaluji Firefox pro Android?

Přejděte na stránku mozilla.org/mobile, na které klepněte na tlačítko Získat Firefox pro Android, nebo otevřete aplikaci Google Play ve vašem přístroji a hledejte slovo Firefox . Nemá-li váš přístroj přístup ke službě Google Play, můžete použít kód QR nebo odkazy na stránce Mozilla FTP site, avšak aktualizace potom budete muset instalovat ručně.

Jak přejdu z prohlížeče Opera nebo Dolphin k Firefoxu pro Android?

Můžete sesynchronizovat mobilní verzi Opery nebo Dolphinu s jejich verzemi pro počítač a následně naimportovat data z těchto prohlížečů do Firefoxu. Poté přidat Firefox pro Android do vašeho účtu Firefox Sync a po sesynchronizování Firefoxu pro počítač s Firefoxem pro Android budete mít svá data k dispozici i na mobilním zařízení.

Jak naimportuji záložky a historii?

Klepněte na tlačítka Menu > Více > Nastavení > Importovat z Androidu. Zaškrtněte položky, které si přejete importovat a klepněte na Importovat.

Začínáme s Firefoxem pro Android

Jak přiblížím nebo oddálím stránku?

Pokud potřebujete přiblížit nějakou oblast stránky, jednoduše na dotyčnou oblast dvojklepněte. Opětovným dvojklepnutím stránku zase oddálíte. Podrobněji se přiblížením/oddálením stránky zabývá článek Přiblížení a oddálení stránky ve Firefoxu pro Android.

Jak otevřu nový panel?

Klepněte na titulek stránky nebo táhněte prstem doprava a klepněte na ikonu nového panelu ve spodní části postranní lišty. Zobrazí se Chytrá stránka s adresou, na níž můžete provést vyhledávání nebo můžete vybrat stránku z historie a záložek.

Klepněte na znaménko + na oušku panelu v pravé horní části obrazovky. Zobrazí se Chytrá stránka s adresou, na níž můžete provést vyhledávání nebo můžete vybrat stránku z historie a záložek. Když na tlačítko panelu klepnete znovu, zobrazí se seznam otevřených panelů, kde klepnutím na + otevřete další nový panel.

Podrobněji se panely zabývá článek Používání panelů ve Firefoxu pro Android.

Jak povolím zásuvný modul?

Flash video přehrajete tak, že na něj klepnete. Také je možné povolit flash videím, aby se automaticky přehrávaly. Klepněte na Menu > Více > Nastavení > Zásuvné moduly, ale možná byste si nejprve měli přečíst článek o bezpečnosti.

Jak si nechat zobrazit webovou stránku ve verzi pro počítač?

Nainstalujte doplněk s názvem Phony: táhněte prstem doleva a klepněte na tlačítko Ozubené kolo, poté na kartu puzzle dílek a otevře se Správce doplňků. Vyhledejte termín Phony a poté klepněte na tlačítko Přidat do Firefoxu. Objeví se oznámení o instalaci doplňku. Klepněte na Ozubené kolo a rolujte seznamem dolů k položce User agent. Klepněte na Default a ze seznamu zvolte položku Desktop Firefox. Následně znovunačtěte stránku.

Nainstalujte doplněk s názvem Phony: klepněte na Menu > Více > Doplňky. Klepněte na oranžovou ikonu složky v pravém horním rohu, ve vyhledávacím poli hledejte slovo Phony a poté klepněte na tlačítko Přidat do Firefoxu. Objeví se oznámení o instalaci doplňku. Klepněte na Menu > Phony, poté na Default a ze seznamu zvolte položku Desktop Firefox. Následně znovunačtěte stránku. V článku Návody k mobilnímu Firefoxu pro Android naleznete videonávod.

Chcete-li zobrazit webovou stránku tak, jak by se zobrazila v počítači, klepněte na Menu > Více > Nastavení > Desktopová verze.

Jak změním vyhledávací službu?

Klepněte do adresního řádku a zadejte termín, jež chcete vyhledat. Poté klepněte na jeden ze zabudovaných vyhledávacích modulů (Google, Amazon.com, Twitter nebo Wikipedii). Podrobněji se vyhledáváním zabývá článek Vyhledávání ve Firefoxu pro Android.

Jak zkopíruji a vložím text?

Dlouze klepněte na část textu, který chcete zkopírovat a tažením za úchytky vyberte celou oblast, jež se má zkopírovat. Klepnutím na tento výběr text zkopírujete do schránky. Krátce se objeví oznámení o zkopírování textu. Dlouze klepněte do textového pole, do kterého si přejete text vložit a z nabídky zvolte Vložit. Kopírováním a vložením textu se zabývá článek Jak zkopírovat a vložit text na mobilu?.

Firefox 14 pro mobily nepodporuje kopírování / vkládání textu na webových stránkách. Chcete-li zkopírovat či vložit text do / z adresního řádku, dlouze klepněte na adresní řádek a z nabídky zvolte Kopírovat. V novějších verzích je tato funkce dostupná.

Jak přepnu do celoobrazovkového režimu?

Nainstalujte doplněk s názvem Full Screen: klepněte na Menu > Více > Doplňky. Klepněte na oranžovou ikonu složky v pravém horním rohu a vyhledejte termín Full Screen. Poté klepněte na tlačítko Přidat do Firefoxu.

Sync - vezměte si své panely a nastavení s sebou

Nejprve musíte vytvořit účet Sync ve Firefoxu na svém počítači a potom jej zadáním aktivačního kódu jednoduše spárujte se svým mobilem. Podrobný postup naleznete v článku Jak synchronizovat Firefox mezi počítačem a mobilem.

Nastavení soukromí a bezpečnosti

Jak Firefox pro Android zajišťuje bezpečnost při prohlížení webových stránek se dozvíte v článku How does Firefox for Android Provide Secure Mobile Browsing?.

Jak Firefox for Android používá povolení, která vyžaduje?

Údaje o vaší poloze z GPS se použijí pouze v případě, když se rozhodnete sdílet svou polohu s webovou stránkou. Firefox sám od sebe vaši polohu nikdy nepoužije, ani ji bez vašeho svolení nebude sdílet s webovou stránkou. Firefox používá povolení ke změně/vymazání obsahu karty SD, aby uložil stažené soubory na kartu SD. Firefox používá povolení k nafocení obrázku či natočení videa, rozhodnete-li se zabudovaným fotoaparátem pořídit fotografii, když webová stránka žádá o zaslání obrazového souboru. Více naleznete v dokumentu Zásady ochrany soukromí a v článku Jak Firefox pro Android využívá jím vyžadovaná oprávnění.

Jak zabráním mému sledování webovými servery?

Můžete sdělit webovým serverům, aby nesledovali vaši aktivitu na Internetu pro reklamní účely: klepněte na Menu > Více > Nastavení a zaškrtněte položku Nechci být sledován. Zde se dozvíte více o funkci Do-not-track

Jak zabezpečím svá uložená hesla?

Vytvořte si hlavní heslo a zabraňte druhým přihlásit se do vašeho účtu na stránkách, u nichž jste si nechali uložit své heslo: klepněte na Menu > Více > Nastavení a zaškrtněte položku Použít hlavní heslo. Více se dozvíte v článku Použití hlavního hesla ve Firefoxu pro Android.

Jak vymažu svou historii?

Nainstalujte doplněk s názvem Cleary. Táhněte prstem doprava a klepnutím na tlačítko Ozubené kolo zobrazte předvolby Firefoxu. Klepněte na položku Clear private data, zaškrtněte volbu History a klepněte na Clear.

Svou historii vymažete klepnutím na Menu > Více > Nastavení a poté klepnutím na položku Vymazat historii. O vymazání historie pojednává článek Jak vymazat důvěrná data ve Firefoxu pro Android.

Svou historii (a mnoho jiných druhů dat) vymažete klepnutím na Menu > Více > Nastavení > Vymazat důvěrná data. Zaškrtněte druh dat, který si přejete vymazat a klepněte na Vymazat data. O vymazání historie pojednává článek Jak vymazat důvěrná data ve Firefoxu pro Android.

Jak mohu blokovat flashové reklamy?

Reklamy ve formátu flash můžete blokovat klepnutím na Menu > Více > Nastavení > Zásuvné moduly a zvolením položky Zakázat. O přehrávání formátu flash pojednává článek Jak ve Firefoxu pro Android sledovat videa ve Flashi?.

Jak povolím našeptávač vyhledávače?

Našeptávač lze povolit klepnutím na Menu > Nastavení, kde v sekci Soukromí a bezpečnost zaškrtněte položku Zobrazit našeptávač.

Jak získat doplňky a jak si přizpůsobit rozhraní prohlížeče

Jak získám nové doplňky?

Klepněte na Menu > Více > Doplňky, poté klepněte na oranžovou ikonu složky a do panelu se načte stránka, kde můžete vyhledávat doplňky pro váš Firefox pro Android. Podrobné informace o doplňcích naleznete v článku Vyhledávání a instalace doplňků ve Firefoxu pro mobily

Jak změním velikost textu?

Klepněte na Menu > Více > Nastavení a klepněte na položku Velikost textu, kde následně můžete zvolit malou, střední, velkou, nebo největší velikost textu.

Jak změním jazyk rozhraní Firefoxu?

Vyberte patřičnou jazykovou verzi Firefoxu pro Android již před jeho stažením z Google Play. Dozvědět se více

Jak na úvodní obrazovku mobilu přidám odkaz na stránku?

Klepněte do adresního řádku, poté dlouze klepněte na dotyčnou stránku v záložkách či historii a z nabídky zvolte Přidat na úvodní obrazovku. Také si přečtěte článek Používání záložek ve Firefoxu pro Android.

Jak přidám novou záložku?

Přejděte na stránku, kterou si přejete přidat do záložek a klepněte na Menu > Hvězda. Přidat do záložek můžete i stránku v odkazu, aniž byste na ni musel přecházet: dlouze klepněte na odkaz a z nabídky zvolte Přidat do záložek.

Přejděte na stránku, kterou si přejete přidat do záložek, táhněte prstem doleva a klepněte na tlačítko Hvězda.

Jak odstraním záložku?

Klepněte dlouze na dotyčnou záložku a z nabídky zvolte Odebrat.

Řešení problémů

Jak opravím chybné zadávání textu klávesnicí Swype?

Můžete upravit nastavení klávesnice Swype klepnutím na Menu > Nastavení > Jazyk a zadávání > Swype. Zadávají-li se při psaní za slova mezery navíc, zvažte zrušení zaškrtnutí položky Aut. vkládání mezer.

Proč je Firefox pro Android pomalý?

Zkontrolujte své síťové připojení nebo se zkuste odpojit a opět připojit k síti WiFi. Možná byste také mohli zakázat nepotřebné doplňky a Flash.Sdílet tento článek: http://mzl.la/LwCBvK

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.