Editor předvoleb

Je možné, že někdy bude třeba zkontrolovat nebo upravit nastavení Thunderbirdu, která nejsou dostupná v běžném uživatelském rozhraní. V takovém případě můžete použít Thuderbirdův editor předvoleb.

Editor předvoleb je dostupný v nabídce Thunderbird > PředvolbyNástroje > MožnostiÚpravy > Předvolby. Klikněte na panel Rozšířené, pak Obecné a nakonec na tlačítko Editor předvoleb….

Thunderbird - Editor předvoleb - varování

Při prvním otevření editoru předvoleb se zobrazí varování vyzývající k opatrnosti.

Toto varování berte vážně, neboť změnami nastavení je možné Thunderbird dostat do stavu, kdy bude nepoužitelný. Proto prosíme postupujte opatrně.

Nechcete-li toto varování v budoucnu vídat, zrušte zaškrtnutí u možnosti Zobrazit příště toto varování. Pokračujte kliknutím na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.

Thunderbird - Editor předvoleb

Editor předvoleb umožňuje zobrazovat jen ty předvolby, jejichž jména nebo hodnoty obsahují daný řetězec. Vyhledávat můžete tak, že do políčka Hledat napíšete výraz, o který se zajímáte.

Předvolby, jejichž hodnoty byly změněny oproti výchozím, jsou zobrazeny tučným písmem.

Úpravu určité předvolby proveďte dvojitým kliknutím na ni, popřípadě kliknutím pravým tlačítkem a poté výběrem možnosti Změnit. V případě předvoleb, jejichž hodnoty mohou být true nebo false, zvolte možnost Přepnout. Chcete-li nastavit některou předvolbu na její výchozí hodnotu, klikněte na ni pravým tlačítkem a pak zvolte možnost Obnovit.

Ve výjimečných případech je možné, že budete potřebovat přidat novou předvolbu. Toto by nemělo být nutné, pokud vás k tomu výslovně nenabádá dokumentace k Thunderbirdu nebo některému jeho doplňku. Přidání nové předvolby lze provést kliknutím pravým tlačítkem kdekoliv v seznamu předvoleb, rozbalením nabídky Nová předvolba a výběrem požadovaného typu předvolby. Dříve přidanou předvolbu můžete zrušit přes možnost Obnovit, jak je popsáno výše.

Úpravy předvoleb provádí Thunderbird okamžitě, čili není třeba nakonec klepat na žádné tlačítko Uložit. Některé části Thunderbirdu a mnohé doplňky nicméně načítají své předvolby pouze při spuštění, a tak je dobrým zvykem Thunderbird po úpravách předvoleb restartovat, aby se vaše změny projevily. Pamatujte, že restart vyžaduje, aby se všechna okna zavřela, včetně editoru předvoleb, okna MožnostiPředvolby a hlavního okna Thunderbirdu.

Také je důležité vědět, že obnovíte-li výchozí hodnotu určité předvolby, Thunderbird ji neuloží do souboru s nastavením předvoleb. Pouze předvolby se změněnými hodnotami jsou ukládány.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více