Automatická odpověď v nepřítomnosti

Automatická odpověď v nepřítomnosti je automaticky odeslaná zpráva, kterou poštovní server odesílá jako odpověď na příchozí zprávy. Používá se k informování lidí, kteří vám posílají zprávy, že nejste k zastižení.

Obecné informace

Thunderbird nemá k dispozici žádný jednoduchý způsob, jak sdělit poštovnímu serveru, že má vystavit automatickou odpověď. Sice k tomuto účelu existuje protokol, ale bohužel nebyl většinou poskytovatelů poštovních služeb akceptován. A protože tito poskytovatelé zpravidla pro přístup ke svým službám upřednostňují webové rozhraní, je málo pravděpodobné že se to změní.

Často se jako řešení navrhuje vytvořit filtr zpráv a odpovídat na všechny příchozí zprávy vytvořenou šablonou. Toto řešení však vyžaduje, aby po celou dobu vaší nepřítomnosti byl váš počítač zapnutý a Thunderbird byl spuštěný. Vzhledem k mnoha možným problémům s bezpečností a ochranou není toto řešení doporučováno.

Použití webového rozhraní poskytovatele pošty

Většina poskytovatelů poštovních služeb nabízí webové rozhraní pro přístup k emailu, které lze použít pro nastavení automatické odpovědi. Tento způsob je nejjednodušším řešením. Níže uvádíme odkazy na postup, jak nastavit automatickou odpověď u některých z nejznámějších poskytovatelů poštovních služeb.

Centrum.cz, atlas.cz, volny.cz

http://napoveda.centrum.cz/index.php?/Knowledgebase/Article/View/51/12/

Seznam.cz, post.cz, email.cz

http://napoveda.seznam.cz/cz/automaticka-odpoved-v-nepritomnosti.html

Gmail

https://support.google.com/mail/answer/25922?hl=cs

Outlook.com

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/outlook/basics#basics-change-settings

inMail.cz

http://help.czechia.com/clanek/dovolena-aut-odpoved/

Yahoo

https://help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop/SLN3519.html?impressions=true

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Petr Mareš, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou