Odinstalace Firefoxu

Tento článek popisuje, jak odinstalovat Firefox z vašeho počítače. Pokud máte v úmyslu Firefox přeinstalovat, abyste vyřešili nějaký problém, přečtěte si nejprve článek Diagnostika a řešení problémů s Firefoxem.

Odinstalace Firefoxu

Odinstalaci Firefoxu provedete následovně:

 1. Ukončete Firefox (pokud je spuštěný): Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Otevřete ve Finderu složku Applications.
 3. Přesuňte aplikaci Firefox do koše.

Tím je odinstalace Firefoxu dokončena.

Odinstalace Firefoxu

Pokud je Firefox nainstalován pomocí Správce balíčků, měli byste jej odinstalovat opět přes Správce balíčků. Bližší informace naleznete v článku Instalace Firefoxu v Linuxu. Pokud jste si stáhli a nainstalovali binární balíček ze stránky ke stažení Firefoxu, jednoduše ve svém domovském adresáři smažte složku firefox.

Odstranění uživatelských dat a nastavení

Při odinstalaci Firefoxu se nesmaže váš uživatelský profil, který obsahuje osobní data jako záložky, hesla či cookies. Pokud si přejete odstranit i tato data, musíte odstranit složku s vaším profilem, jež je umístěna odděleně od složky s programovými soubory Firefoxu.

 1. Pokud si chcete své záložky, hesla, cookies a další uživatelská data a nastavení uchovat, přečtěte si článek Jak zazálohovat a obnovit profil.
 2. Odstraňte složku firefox, která obsahuje váš profil, a soubor profiles.ini.Odstraňte složku Firefox, která obsahuje složku Profiles a soubor profiles.ini. Podrobnosti naleznete v kapitole Jak naleznu svůj profil? jiného článku podpory.

Zahájení odinstalace Mozilla Firefoxu

Pro zahájení procesu odinstalace Firefoxu postupujte následovně:

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Z nabídky Start v hlavním panelu Windows vyberte Ovládací panely.
  windows-ovladaci-panely
 3. Klikněte na Přidat nebo Odebrat programy.
 4. Ze seznamu aktuálně instalovaných programů vyberte Mozilla Firefox
 5. Pro zahájení odinstalace klikněte na tlačítko Odebrat po pravé straně položky Mozilla Firefox.
  Pokud se odinstalační průvodce nespustí, můžete jej spustit ručně přes helper.exe, jehož výchozí umístění je C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 6. V odinstalačním průvodci, který se otevře, klikněte na tlačítko Další.
 7. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.
  • Je-li Firefox spuštěný, je nutné jej nejprve zavřít, a až potom je možno pokračovat v odinstalaci.
   Chcete-li odstranit Firefox i s uživatelskými daty a nastaveními, zaškrtněte volbu Odstranit osobní data a nastavení aplikace Firefox. Pokud zvolíte tuto možnost, Firefox odstraní i vaše záložky, uložená hesla a další data.
 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.
 9. Pro odstranění souborů a složek, které nemusely být při odinstalaci odstraněny, je potřeba ručně smazat složku, kde byl Firefox nainstalován. Výchozí umístění této složky je C:\Program Files\Mozilla Firefox.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key).
 3. V nabídce Start zvolte Nastavení.
  windows-ovladaci-panely
 4. V sekci Programy klikněte na odkaz Odinstalovat program.
  Uninstall a program - Win7
 5. Ze seznamu aktuálně instalovaných programů vyberte Mozilla Firefox
 6. Pro zahájení odinstalace klikněte v horní části okna na tlačítko Odinstalovat.
  Pokud se neotevře okno Odinstalace aplikace Mozilla Firefox, můžete ho otevřít ručně spuštěním souboru helper.exe, jehož výchozí umístění je
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. V okně Odinstalace aplikace Mozilla Firefox klikněte na tlačítko Další.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 3. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 4. V sekci Nastavení zvolte Ovládací panely. Otevře se okno Ovládací panely.

  Control Panel - Win8
 5. V okně Ovládací panely klikněte v sekci Programy na odkaz Odinstalovat program.
  Uninstall a program - Win7
 6. Ze seznamu aktuálně instalovaných programů vyberte Mozilla Firefox
 7. Pro zahájení odinstalace klikněte v horní části okna na tlačítko Odinstalovat.
  Pokud se neotevře okno Odinstalace aplikace Mozilla Firefox, můžete ho otevřít ručně spuštěním souboru helper.exe, jehož výchozí umístění je
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. V okně Odinstalace aplikace Mozilla Firefox klikněte na tlačítko Další.
Poznámka: Následující postup platí pro Windows 10. Pro Windows 11 může být odlišný.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Ukončit.
 2. Klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key).
 3. V nabídce Start zvolte Nastavení.
 4. V Nastavení zvolte Aplikace a poté Nainstalované aplikace.
  Windows 10 apps features
 5. Ze seznamu nainstalovaných programů vyberte Mozilla Firefox.
 6. Pro zahájení odinstalace klikněte na Odinstalovat.
  Pokud se neotevře okno Odinstalace aplikace Mozilla Firefox, můžete ho otevřít ručně spuštěním souboru helper.exe, jehož výchozí umístění je:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. V okně Odinstalace aplikace Mozilla Firefox klikněte na tlačítko Další.
Poznámka: Namísto odinstalace Firefoxu můžete vyzkoušet možnost Obnovit Firefox obsaženou v odinstalátoru. Ta může vyřešit mnoho problémů s Firefoxem obnovením výchozího nastavení a odstraněním doplňků.

Dokončení odinstalace Mozilla Firefoxu

V procesu odinstalace Firefoxu pokračujte následovně:

 1. V okně Odinstalace aplikace Mozilla Firefox klikněte na tlačítko Další.
  • Další okno, které se otevře, bude uvádět umístění programu Firefox, který bude odinstalován.
  Fx79Uninstaller2Fx77Uninstaller2
 2. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.
  • Je-li Firefox spuštěný, je nutné ho nejprve zavřít, a až potom je možno pokračovat v odinstalaci.
 3. Klikněte na tlačítko Dokončit pro dokončení instalace.
 4. Pro odstranění souborů a složek, které nemusely být při odinstalaci odstraněny, je potřeba ručně smazat složku, v níž byl Firefox nainstalován. Její umístění uvádělo okno Odinstalace aplikace Mozilla Firefox (výchozí je C:\Program Files\Mozilla Firefox nebo C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox).

Odstranění uživatelských dat a nastavení

Při odinstalaci Firefoxu se neodstraní žádná vaše uživatelská data jako např. historie či záložky. Přejete-li si tato data kompletně vymazat, musíte ručně smazat složku, obsahující váš uživatelský profil Firefoxu:

 1. Klikněte v systémové liště na tlačítko Start a zvolte Spustit….
 2. Do textového pole zadejte %APPDATA% a klikněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte do složky Mozilla.
 4. Smažte složku Firefox.
 1. Klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key).
 2. Do textového pole zadejte %APPDATA% a stiskněte klávesu Enter. Otevře se skrytá složka Roaming.
 3. Přejděte do složky Mozilla.
 4. Smažte složku Firefox.
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 2. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 3. Klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se postranní lišta s vyhledávacím polem.
 4. Zadejte do textového pole %APPDATA% a stiskněte klávesu Enter. Otevře se skrytá složka Roaming.
 5. Přejděte do složky Mozilla.
 6. Smažte složku Firefox.
 1. Klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key).
 2. Do textového pole zadejte %APPDATA% (během zápisu se zahájí vyhledávání) a stiskněte klávesu Enter. Otevře se skrytá složka Roaming.
 3. Přejděte do složky Mozilla.
 4. Smažte složku Firefox.
Případně otevřete dialog Spustit kombinací kláves Windows Windows Key+R, do něj zadejte %APPDATA%\Mozilla\ a klikněte na tlačítko OK. Otevře se složka Mozilla a v ní smažte složku Firefox.Založeno na informacích z článku Uninstalling Firefox (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více