Odinstalace Firefoxu

Tento článek popisuje, jak odinstalovat Firefox z vašeho počítače. Pokud máte v úmyslu Firefox přeinstalovat, abyste vyřešili nějaký problém, přečtěte si nejprve článek Řešení obecných problémů.

Odinstalace Firefoxu

Odinstalaci Firefoxu provedete následovně:

 1. Ukončete Firefox (pokud je spuštěný):

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Otevřete ve Finderu složku Applications.
 3. Přesuňte aplikaci Firefox do koše.

Tím je odinstalace Firefoxu dokončena.

Odinstalace Firefoxu

Pokud je Firefox nainstalován pomocí Správce balíčků, měli byste jej odinstalovat opět přes Správce balíčků. Bližší informace naleznete v článku Instalace Firefoxu v Linuxu. Pokud jste si stáhli a nainstalovali binární balíček ze stránky ke stažení Firefoxu, jednoduše ve svém domovském adresáři smažte složku firefox.

Odstranění uživatelských dat a nastavení

Při odinstalaci Firefoxu se nesmaže váš uživatelský profil, který obsahuje osobní data jako záložky, hesla či cookies. Pokud si přejete odstranit i tato data, musíte odstranit složku s vaším profilem, jež je umístěna odděleně od složky s programovými soubory Firefoxu.

 1. Pokud si chcete své záložky, hesla, cookies a další uživatelská data a nastavení uchovat, přečtěte si článek Jak zazálohovat a obnovit profil.
 2. Odstraňte složku firefox, která obsahuje váš profil, a soubor profiles.ini.Odstraňte složku Firefox, která obsahuje složku Profiles a soubor profiles.ini. Podrobnosti naleznete v kapitole Jak naleznu svůj profil? jiného článku podpory.

Odinstalace Firefoxu

Pro odinstalaci Firefoxu postupujte následovně:

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Z nabídky Start v hlavním panelu Windows vyberte Ovládací panely.
  windows-ovladaci-panely
 3. Klepněte na Přidat nebo Odebrat programy.
 4. Ze seznamu aktuálně instalovaných programů vyberte Mozilla Firefox
 5. Pro zahájení odinstalace klepněte na tlačítko Odebrat po pravé straně položky Mozilla Firefox.
  Pokud se odinstalační průvodce nespustí, můžete jej spustit ručně přes helper.exe, jehož výchozí umístění je C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 6. V odinstalačním průvodci, který se otevře, klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.
  • Je-li Firefox spuštěný, je nutné jej nejprve zavřít, a až potom je možno pokračovat v odinstalaci.
   Chcete-li odstranit Firefox i s uživatelskými daty a nastaveními, zaškrtněte volbu Odstranit osobní data a nastavení aplikace Firefox. Pokud zvolíte tuto možnost, Firefox odstraní i vaše záložky, uložená hesla a další data.
 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 9. Pro odstranění souborů a složek, které nemusely být při odinstalaci odstraněny, je potřeba ručně smazat složku, kde byl Firefox nainstalován. Výchozí umístění této složky je C:\Program Files\Mozilla Firefox.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key ).
 3. V nabídce Start zvolte Nastavení.
  windows-ovladaci-panely
 4. V sekci Programy klepněte na odkaz Odinstalovat program.
  Uninstall a program - Win7
 5. Ze seznamu aktuálně instalovaných programů vyberte Mozilla Firefox
 6. Pro zahájení odinstalace klepněte v horní části okna na tlačítko Odinstalovat.
  Pokud se odinstalační průvodce nespustí, můžete jej spustit ručně přes helper.exe, jehož výchozí umístění je
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. V odinstalačním průvodci, který se otevře, klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.
  • Je-li Firefox spuštěný, je nutné jej nejprve zavřít, a až potom je možno pokračovat v odinstalaci.
 9. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 10. Pro odstranění souborů a složek, které nemusely být při odinstalaci odstraněny, je potřeba ručně smazat složku, kde byl Firefox nainstalován. Složku najdete v některém z těchto umístění:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 3. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 4. V sekci Nastavení zvolte Ovládací panely. Otevře se okno Ovládací panely.

  Control Panel - Win8
 5. V okně Ovládací panely klepněte v sekci Programy na odkaz Odinstalovat program.
  Uninstall a program - Win7
 6. Ze seznamu aktuálně instalovaných programů vyberte Mozilla Firefox
 7. Pro zahájení odinstalace klepněte v horní části okna na tlačítko Odinstalovat.
  Pokud se odinstalační průvodce nespustí, můžete jej spustit ručně přes helper.exe, jehož výchozí umístění je
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 8. V odinstalačním průvodci, který se otevře, klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.
  • Je-li Firefox spuštěný, je nutné jej nejprve zavřít, a až potom je možno pokračovat v odinstalaci.
 10. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 11. Pro odstranění souborů a složek, které nemusely být při odinstalaci odstraněny, je potřeba ručně smazat složku, kde byl Firefox nainstalován. Složku najdete v některém z těchto umístění:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete jej:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key ).
 3. V nabídce Start zvolte Nastavení.
 4. V Nastavení zvolte Systém a poté Nainstalované aplikace.
  Windows 10 apps features
 5. Ze seznamu nainstalovaných programů vyberte Mozilla Firefox.
 6. Pro zahájení odinstalace klepněte na Odinstalovat.
  Pokud se průvodce odinstalací nespustí, můžete jej spustit ručně spuštěním souboru helper.exe, jehož výchozí umístění je:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
 7. V průvodci odinstalací klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.
  • Je-li Firefox spuštěný, je nutné jej nejprve zavřít, a až potom je možno pokračovat v odinstalaci.
 9. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 10. Pro odstranění souborů a složek, které nemusely být při odinstalaci odstraněny, je potřeba ručně smazat složku, kde byl Firefox nainstalován. Složku najdete v některém z těchto umístění:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

Odstranění uživatelských dat a nastavení

Při odinstalaci Firefoxu se neodstraní žádná vaše uživatelská data jako např. historie či záložky. Přejete-li si tato data kompletně vymazat, musíte ručně smazat složku, obsahující váš uživatelský profil Firefoxu:

 1. Klepněte v systémové liště na tlačítko Start a zvolte Spustit….
 2. Do textového pole zadejte %APPDATA% a klepněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte do složky Mozilla.
 4. Smažte složku Firefox.
 1. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key ).
 2. Do textového pole zadejte %APPDATA% a stiskněte klávesu Enter. Otevře se skrytá složka Roaming.
 3. Přejděte do složky Mozilla.
 4. Smažte složku Firefox.
 1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 2. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 3. Klepněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se postranní lišta s vyhledávacím polem.
 4. Zadejte do textového pole %APPDATA% a stiskněte klávesu Enter. Otevře se skrytá složka Roaming.
 5. Přejděte do složky Mozilla.
 6. Smažte složku Firefox.
 1. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows (nebo stiskněte klávesu Windows Key ).
 2. Do textového pole zadejte %APPDATA% (během zápisu se zahájí vyhledávání) a stiskněte klávesu Enter. Otevře se skrytá složka Roaming.
 3. Přejděte do složky Mozilla.
 4. Smažte složku Firefox.
Případně můžete stisknout klávesy Windows Key +R a do dialogového okna "Spustit" zadat %APPDATA%\Mozilla\ a klepnout na tlačítko OK. Otevře se složka Mozilla, ve které smažte složku Firefox.Založeno na informacích z článku Uninstalling Firefox (mozillaZine KB)

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou