Firefox Assistència

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

Detecció de portal cautiu

Detecció de portal cautiu

Pàgina que descriu com Firefox detecta les xarxes amb portal cautiu.

Avís de codi d'acces no segur en el Firefox

Avís de codi d'acces no segur en el Firefox

Firefox t'avisa quan un formulari d'entrada no es segur i que la teva informació pot esser robada

Finestra d'opcions
Segells de complement

Segells de complement

Sabreu si una extensió es revisa regularment si té un dels segells llistat en aquest article.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More