Glossari

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Aquest glossari només es proporciona per a la vostra informació; no pretén ser una descripció completa i amb autoritat dels termes que es defineixen o de les ramificacions de privadesa o seguretat de les tecnologies que s'hi descriuen.


Glossari

Adreça d'interès: adreça d'una pàgina emmagatzemada [#Uniform_Resource_Locator «URL»] a la qual podeu anar fàcilment fent un clic a una icona a la barra de les adreces d'interès o triant el seu nom des del menú de les adreces d'interès.

Adreça d'interès activa: tipus especial d'adreça d'interès que funciona com una carpeta que conté els enllaços d'un [#feed canal]. Podeu crear una adreça d'interès activa quan visiteu un lloc amb un canal, feu un clic a la icona d'adreça d'interès activa a la barra d'ubicació, i seleccioneu el canal que voleu utilitzar.

Adreça de protocol d'Internet (adreça IP): adreça d'un ordinador a la xarxa [#TCP_IP TCP/IP]. Tots els ordinadors d'Internet tenen una adreça IP. Els [#client clients] tenen una adreça IP permanent o bé una que se'ls hi assigna automàticament quan s'hi connecten.

Autenticació: utilització d'una contrasenya, certificat, número d'identificació personal (PIN) o altre informació per a validar una identitat en una xarxa d'ordinadors.


Barra de les adreces d'interès: barra d'eines personalitzable que apareix a sota de la barra d'ubicació per defecte al Firefox. Conté botons de les adreces d'interès preferides (o carpetes que contenen adreces d'interès) que podeu afegir o eliminar.

Barra de navegació: barra d'eines a la part superior de la finestra del Firefox que inclou els botons Enrere i Endavant .

Barra d'estat: barra d'eines que apareix a la part inferior de la finestra del Firefox. A l'esquerra hi mostra icones d'estat.

Barra d'ubicació: camp (i els botons associats) a prop de la part superior de la finestra Firefox on podeu escriure un [#Uniform_Resource_Locator «URL»] o termes de cerca.

Canal: pàgina web [#XML XML] que conté una llista d'enllaços a altres pàgines web. Hi ha programes que poden llegir els canals per a crear una llista de titulars d'aqueixos enllaços. Els llocs web de notícies utilitzen els canals per a publicar ràpidament els titulars, i els blocs personals sovint també els utilitzen per a notificar als seus visitants les noves entrades. Vegeu també [#live_bookmark adreça d'interès activa].

Capa de sòcols segurs (SSL): protocol que permet una autenticació mútua entre un client i un servidor amb l'objectiu d'aconseguir una connexió xifrada i autenticada. SSL funciona per sobre del protocol TCP/IP i per sota del HTTP, LDAP, IMAP, NNTP i altres protocols de xarxa d'alt nivell. El nou estàndard del grup de tasques d'enginyeria d'Internet (IETF), anomenat seguretat de capes de transport (TLS; Transport Layer Security), està basat en SSL. Per a més informació, vegeu [#authentication autenticació] i [#encryption xifratge].

Certificat: equivalent digital d'una targeta d'identificació. Un certificat especifica el nom d'una persona, empresa o altres entitats i certifica que la clau pública que inclou, pertany a l'entitat. Quan se signa digitalment un missatge o altres dades, es crea una signatura digital per aquest missatge a partir de la clau privada, clau que correspon a la pública del certificat.

Clau privada: part de la parella de claus usades en el xifratge de la clau pública. La clau privada es manté en secret i s'usa per a desxifrar dades que han estat xifrades per la corresponent clau pública.

Client: programari (com un programa navegador) que envia requeriments i rep informació des d'un [#server servidor], que funciona normalment en un altre ordinador. L'ordinador on funciona el programari client també s'anomena client.

Connector: tipus d'[#helper_application aplicació ajudant] que afegeix noves funcions al Firefox, com ara la possibilitat de reproduir fitxers multimèdia. A diferència d'altres tipus d'aplicacions ajudants, un connector s'instal·la al directori 'Plugins' del Firefox i típicament pot obrir-se dintre del mateix Firefox (internament). Per exemple, un connector multimèdia us permet escoltar fitxers de música en una pàgina web o en un missatge electrònic. Macromedia Flash Player i Java són tots dos exemples de connectors.

Contrasenya mestra: contrasenya que utilitza el gestor de certificats per a protegir la clau mestra i/o claus privades desades al dispositiu de seguretat. El gestor de certificats necessita accedir a les claus privades, per exemple, per a signar missatges de correu electrònic o fer servir els certificats personals al identificar-se en accedir a llocs web. Necessita accedir a la clau mestra quan el gestor de contrasenyes o el gestor de formularis llegeix o afegeix informació personal. Es pot definir o canviar la contrasenya mestra des del quadre de preferències de contrasenyes mestres. Cada dispositiu de seguretat requereix una contrasenya mestra separada.

Criptografia: art o pràctica de desordenar (xifratge) i ordenar (desxifratge) la informació. Per exemple, les tècniques criptogràfiques s'utilitzen per a permetre la informació entre llocs webs comercials i el Firefox.

Desxifratge: El procés de recuperar les dades que han estat xifrades. Per a més informació, vegeu [#encryption xifratge].

FIPS PUBS 140-1: La Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 és un estàndard del govern dels EEUU per a la implementació de mòduls de criptografia--maquinari o programari que xifri o desxifri dades o realitzi altres operacions de xifratge (per exemple, crear o verificar signatures digitals). Molts productes que es venen al govern americà han de complir un o més d'un dels estàndards de la FIPS.

Galeta: petita porció d'informació alguns llocs web emmagatzemen al vostre ordinador. Quan visiteu un d'aquests llocs, aquest demana al Firefox desar una o més galetes al vostre disc dur. Més tard, quan torneu al lloc, el Firefox enviarà al al lloc les galetes que li pertanyen. Les galetes ajuden als llocs web seguir la pista de la vostra informació, com ara el contingut del vostra carret de compra. Podeu definir les opcions de les vostres galetes per a controlar com s'utilitzen i quanta informació esteu disposat que els llocs web hi emmagatzemin en aquestes.

Gestor de contrasenyes: part del Firefox que us ajuda a recordar alguns o tots els vostres noms i contrasenyes emmagatzemant-los al disc dur del vostre ordinador i utilitzant-los automàticament quan entreu als llocs web.

Identificador digital: per a més informació, vegeu [#certificate certificat].

Internet: xarxa mundial de milions d'ordinadors comunicats uns als altres utilitzant protocols estàndards com el [#TCP_IP TCP/IP]. Desenvolupat originalment per l'exèrcit dels EUA el 1969, la Internet va créixer per incloure-hi institucions de l'educació i la recerca, i al final dels anys 1990, milions de negocis, organitzacions i particulars. Avui Internet s'utilitza per al correu electrònic, la navegació [#World_Wide_Web Web], la missatgeria instantània, les llistes de correu i els grups de notícies, entre molts altres propòsits.

Java: llenguatge de programació desenvolupat per Sun Microsystems. Un mateix programa Java pot executar-se a diferents tipus d'ordinadors, així s'evita la necessitat que els programadors facin diferents versions del programa per a cada tipus d'ordinador. Després d'instal·lar el Java, el Firefox pot baixar i executar programes Java automàticament (també anomenats miniaplicacions).

JavaScript: llenguatge 'script' utilitzat habitualment per a construir pàgines web. Els programadors utilitzen el JavaScript per a fer les pàgines web més interactives; el JavaScript s'utilitza sovint per validar formularis dinàmicament i seleccionar botons. El JavaScript pot utilitzar-se amb Java, però tècnicament és un llenguatge diferent. El Java no necessita el JavaScript per a funcionar correctament.

Llenguatge d'etiquetatge d'hipertext (HTML): format de document utilitzat per a les pàgines web. L'estàndard HTML defineix etiquetes, o codis, utilitzats per a definir el format del text, el tipus de lletra, l'estil, les imatges i altres elements per a fer una pàgina web.

Llenguatge d'etiquetatge extensible (XML): estàndard obert per a descriure dades. A diferència d'HTML, XML permet al desenvolupador web definir etiquetes especials. Per a més informació, visiteu la documentació del W3C sobre Llenguatge d'etiquetatge extensible (XML).

Lloc web: grup de pàgines web relacionades, enllaçades amb hiperenllaços i gestionades des d'una única companyia, organització o particular. Un lloc web pot incloure text, imatges, fitxers multimèdia, i enllaços a altres llocs web.

secure site: lloc web que utilitza el [#encryption xifratge] en les connexions amb el Firefox per a evitar que usuaris d'Internet amb males intencions puguin visualitzar les dades que es transmeten. Quan visiteu llocs web segurs, el Firefox mostra una icona d'un cadenat a la [#Status_Bar barra d'estat], i la icona en la [#location_bar barra d'ubicació] canvia de color. El Firefox també mostra el nom del domini del lloc a la barra d'estat (per a evitar que llocs malignes puguin robar les vostres dades). .


Memòria cau: col·lecció de pàgines web emmagatzemades al disc dur del vostre ordinador o a la seua memòria d'accés aleatori (RAM). El Firefox acumula aquestes copies a mesura que navega el Web. Quan feu un clic o escriviu un [#Uniform_Resource_Locator «URL»] per a agafar una pàgina web que ja conté una còpia a la memòria cau, el Firefox compara la còpia en cau respecte l'original. Si no hi hagut canvis, el Firefox utilitza la còpia en cau en comptes d'agafar l'original, estalviant recursos i temps de baixada.

Motor de cerca: programa web que permet als usuaris cercar i obtenir informació específica del World Wide Web. Des d'un connector es crida un motor de cerca que pot cercar el text sencer de documents web o una llista de paraules clau. Típicament, l'usuari escriu un mot o una frase al quadre de cerca, i el motor de cerca mostra els enllaços a les pàgines web que hi són rellevants.

PKCS #11: estàndard de xifratge de la clau pública que governa els dispositius de seguretat, com les targetes intel·ligents.

Protocol de control de la transmissió/Protocol d'Internet (TCP/IP): protocol Unix utilitzat per a connectar ordinadors que funcionin diferents sistemes operatius. El TCP/IP és un protocol essencial d'Internet i ha esdevingut un estàndard global

Protocol de transferència de fitxers (FTP; File Transfer Protocol): estàndard que permet als usuaris transferir fitxers d'un ordinador a un altre per la xarxa. Podeu utilitzar el Firefox per a agafar fitxers utilitzant l'FTP.

Pàgina d'inici: la pàgina d'inici del Firefox es defineix per a mostrar-la cada cop que l'executeu o quan feu un clic al botó Inici. També s'utilitza per a referir-se a la pàgina principal d'un lloc web, des d'on pots explorar la seua resta.

Pàgina web: únic document al Web que s'especifica per a una única adreça o URL. Una pàgina web pot contenir texts, hiperenllaços i gràfics.

Servidor: programari (com el que serveix les pàgines web) que rep sol·licituds i envia informació a un [#client client], que normalment és a un altre ordinador. Un ordinador on s'executa programari servidor també s'anomena servidor.

Servidor intermediari: programa intermediari o 'go-between' que actua com a [#server servidor] i com a [#client client] per a fer sol·licituds a petició d'altres clients.

Signatura digital: codi creat per les dades a signar i la clau pública del signant. Aquest codi és únic per cada conjunt de dades. Una senzilla coma afegida al missatge canvia la signatura digital del missatge. L'èxit en la validació d'una signatura digital per un programari apropiat no només dona fe que s'ha aprovat la transacció o missatge, sinó que dona fe que les dades no han canviat des del moment que s'han signat. Una signatura digital no és el mateix que una signatura escrita, malgrat tot en alguns casos es pot utilitzar per a situacions legals semblants.

TLS: per a més informació, vegeu [#SSL Capa de sòcols segurs (SSL)].

Ubicador de recursos uniforme (Uniform Resource Locator, URL): adreça estandarditzada que diu al Firefox com ubicar un fitxer o un altre recurs al Web (per exemple, http://www.mozilla.org). Escriviu URLs a la barra d'ubicació del Firefox's per a accedir a les pàgines web. Els URLs també s'utilitzen als enllaços de les pàgines web per a anar a altres pàgines. També conegut com adreça web o d'Internet.

World Wide Web: també conegut com el Web. És una part d'Internet que està feta de pàgines emmagatzemades per [#server servidors] web i que es pot mostrar per [#client clients] anomenats navegadors web (com ara el Firefox).

Xifratge: procés de desordenar la informació per a amagar el seu significat. Per exemple, les connexions xifrades entre dos ordinadors fan molt difícil a terceres parts ordenar o desxifrar, la informació que s'intercanvia. La informació xifrada només pot ser desxifrada per qui tingui la clau apropiada.

These fine people helped write this article: Toni Hermoso. You can help too - find out how.