Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

i want the title of my news feed to go bold when there is new news - as in IE

  • 2 отговора
  • 2 имат този проблем
  • 13 изгледи
  • Последен отговор от DebiatSHC

more options

In IE if there is new news, the title of the (RSS) feed goes bold so I know I need to click on it, how do I get that to happen in FF please? I have to subscribe to a government feed for work purposes so I need to know when new news is released. I have the feed in a toolbar at the top of the browser, below the location bar.

Всички отговори (2)

more options
more options

Thank you but that isn't my problem - I can tell which ones I have read and which ones I haven't. I am referring only to the title, in this case 'UKBA Working News', not the feeds themselves.