Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't open new tab in DETACHED window.

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
more options

I use software that allows me to detach a window for a certain feature. In the last version of Firefox (3.?), I could right click on a link in the detached window and it would open in that detached window. Now with Firefox 4, it opens it in the original window so I have to move it over to the detached window. Or I have to copy the current tab into a new tab, then open the feature I want. Either way it's a pain. Can I fix this?

I use software that allows me to detach a window for a certain feature. In the last version of Firefox (3.?), I could right click on a link in the detached window and it would open in that detached window. Now with Firefox 4, it opens it in the original window so I have to move it over to the detached window. Or I have to copy the current tab into a new tab, then open the feature I want. Either way it's a pain. Can I fix this?