Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

i recently rpdated firefox and accidently clicked add yahoo toolbar. how do i get rid of the yahoo toolbar and get the old firefox web page?

  • 1 отговор
  • 8 имат този проблем
  • 4 изгледи
  • Последен отговор от the-edmeister

more options

i updated my firefox browser to the latest edition and accidently told it i wanted to use yahoo toolbar. now i lost most of my web browser to yahoo toolbar, and i want the old browser page back, i do not want the yahoo toolbar. i don't recognise anything anymore and am lost. i miss the old firefox page and want it back. how do i do that? i have an opportunity to upgrade to firefox 4.0 but am not sure yet that i want to, until i get rid of yahoo toolbar.

i updated my firefox browser to the latest edition and accidently told it i wanted to use yahoo toolbar. now i lost most of my web browser to yahoo toolbar, and i want the old browser page back, i do not want the yahoo toolbar. i don't recognise anything anymore and am lost. i miss the old firefox page and want it back. how do i do that? i have an opportunity to upgrade to firefox 4.0 but am not sure yet that i want to, until i get rid of yahoo toolbar.

Всички отговори (1)