Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Text on numerous websites are blurry

  • 2 отговора
  • 52 имат този проблем
  • 4 изгледи
  • Последен отговор от miaou

more options

Not including this current firefox website, the rest of the websites like yahoo or msn the font/text is not as "crisp" as it used to be in previous versions. It makes it harder to read and i assume it's because the font seems to be different. I already upgraded my drivers and the cleartype was already checked on. Even the fonts in the toolbar look odd.

Променено на от adchan12

Избрано решение

Options>Advanced>General>Browsing>Use hardware acceleration when available

Untick it and you're good to go.

Прочетете този отговор в контекста 👍 12

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

Options>Advanced>General>Browsing>Use hardware acceleration when available

Untick it and you're good to go.

more options

Thank you, it works!!!