Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Seemingly Odd Behavior of window.open

  • 1 отговор
  • 0 имат този проблем
  • 14 изгледи
  • Последен отговор от the-edmeister

more options

SCENARIO 1

In Window A:

calling window.open('WindowB.html') opens Window B in a new TAB within Window A. This is expected.

SCENARIO 2

In Window A

calling window.open('WindowB.html','_blank','top=50') opens a brand new window, Window B, this is expected.

Now in Window B call window.open('WindowC.html') and a new tab opens in Window A. The opening of the tab (as opposed to a window) is expected, but having it open the tab in Window A is not expected.

Why would the tab be added to Window A, when the call was made from Window B?

Is there anyway, via javascript, to have it open in Window B?

This happened

Not sure how often

== always

Всички отговори (1)

more options

Try posting at the Web Development / Standards Evangelism forum at MozillaZine. The helpers over there are more knowledgeable about web page development issues with Firefox. http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=25 You'll need to register and login to be able to post in that forum.