Клавишни комбинации - често изпълнявани действия с Firefox

Това е списък на клавишните комбинации за Mozilla Firefox. If you have enabled Emacs-style text editing shortcuts in GNOME, they will also work in Firefox. When an Emacs text editing shortcut conflicts with the default shortcuts (as occurs with Ctrl+K), the Emacs shortcut will take precedence if focus is inside a text box (which would include the location bar and search bar). In such cases you should use the alternate keyboard shortcut if one is listed below.

Разглеждане

Действие Комбинация
Назад Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Напред Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Начало Alt + Homeoption + home
Отваряне на файл Ctrl + Ocommand + O
Презареждане F5
Ctrl + Rcommand + R
Презареждане (с прескачане на буфера) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Спиране Esc
command + .

Текуща страница

Действие Комбинация
Към следващата отметка или поле Tab
Към предишната отметка или поле Shift + Tab
Придвижване с един екран надолу Page Downfn +
Интервал
Придвижване с един екран нагоре Page Upfn +
Shift + Интервал
Придвижване в дъното на страницата End
Ctrl +

command +
Придвижване най-горе на страницата Home
Ctrl +

command +
Придвижване към следващата рамка F6
Придвижване към предишната рамка Shift + F6
Отпечатване Ctrl + Pcommand + P
Запазване на избраната връзка
- Само ако browser.altClickSave е true
в разширените настройки.
(По подразбиране е false.)
Alt + Enteroption + return
Запазване като Ctrl + Scommand + S
Увеличаване Ctrl + +command + +
Намаляване Ctrl + -command + -
Нулиране на мащаба Ctrl + 0command + 0

Редактиране

Действие Комбинация
Копиране Ctrl + Ccommand + C
Изрязване Ctrl + Xcommand + X
Изтриване Deldelete
Изтриване на думата отляво Ctrl + Backspace
Изтриване на думата отдясно Ctrl + Del
Отиване една дума наляво Ctrl +
Отиване една дума надясно Ctrl +
Отиване в началото на реда Home
Ctrl +
Отиване в края на реда End
Ctrl +
Отиване в началото на текста Ctrl + Home
Отиване в края на текста Ctrl + End
Поставяне Ctrl + Vcommand + V
Поставяне (като обикновен текст) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Връщане Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Избиране на всичко Ctrl + Acommand + A
Отмяна Ctrl + Zcommand + Z

Търсене

Действие Комбинация
Търсене Ctrl + Fcommand + F
Търсене отново F3
Ctrl + Gcommand + G
Търсене назад Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Бързо търсене само на препратки '
Бързо търсене /
Затваряне на лентата за търсене Esc
- само когато е активна (на фокус)
Отиване в лентата за търсене Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Промяна на търсещата машина по подразбиране Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

- in the Search bar or the Search field of the New Tab page.
Меню за промяна, добавяне и управление на търсещите машини Alt +
Alt +
F4
option +
option +

- само при активна лента за търсене

Прозорци и раздели

Действие Комбинация
Затваряне на раздел Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- except for Pinned Tabs
Затваряне на прозорец Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Преминаване през последно активните раздели Ctrl + Tabcontrol + tab
-if enabled in OptionsPreferences
ИзходИзход Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Отиване в раздела вляво*
* вижте по-долу
Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab
Отиване в раздела вдясно*
* Ако настройката Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order е забранена в настройкитепредпочитанията
Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab
Преместване раздела наляво Ctrl + Shift + Page Up
Преместване раздела надясно Ctrl + Shift + Page Down
Преместване на раздела в началото
- изисква текущо избрания раздел да бъде "на фокус", например като натиснете Alt + Dcommand + L за да изберете адресната лента и след това Shift + Tab докато стигнете до лентата с раздели.
Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
Преместване на раздела в края
- изисква текущо избрания раздел да бъде "на фокус", например като натиснете Alt + Dcommand + L за да изберете адресната лента и след това Shift + Tab докато стигнете до лентата с раздели.
Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
Заглушаване/Пускане на звука Ctrl + Mcontrol + M
Нов раздел Ctrl + Tcommand + T
Нов прозорец Ctrl + Ncommand + N
Нов Поверителен прозорец Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Отваряне на адрес или търсене в нов раздел Alt + Enteroption + return
- from address bar or Search bar
Отваряне на адрес или търсене в нов прозорец
- от адресната лента или полето за търсене
Shift + Entershift + return
Отваряне на търсене в нов раздел на заден план
- от адресната лента или полето за търсене
Ctrl + Entercommand + shift + return
Отваряне на търсене в нов раздел
- from the Search field on the New Tab page.
Забележка: The Foreground and Background Tab shortcuts are switched if the setting When you open a link in a new tab, switch to it immediately is enabled in OptionsPreferences
Ctrl + Shift + Entercommand + return
Open Focused Bookmark or Link in Current Tab Enterreturn
Open Focused Bookmark in New Foreground Tab Ctrl + Entercommand + return
Open Focused Bookmark in New Background Tab Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Open Focused Link in New Background Tab Ctrl + Entercommand + return
(see note, below)
Open Focused Link in New Foreground Tab Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Note: The Foreground and Background Tab shortcuts are switched if the setting When you open a link in a new tab, switch to it immediately is enabled in OptionsPreferences
Open Focused Bookmark or Link in New Window Shift + Entershift + return
Възстановяване на затворен раздел Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Отмяна на затваряне на прозорец Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Раздели от 1 до 8 Ctrl + 1 до 8command + 1 до 8Alt + 1 до 8
Последен раздел Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Преместване на URL наляво или надясно (ако курсорът е в адресната лента) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

История

Действие Комбинация
История (странична лента) Ctrl + H
История (библиотека) Ctrl + Shift + H
Изчистване на скорошна история Ctrl + Shift + Del

История

Действие Комбинация
История (странична лента) command + shift + H
Изчистване на скорошна история command + shift + delete

Отметки

Действие Комбинация
Отмятане на всички раздели Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Отмятане на страницата Ctrl + Dcommand + D
Отметки (странична лента) Ctrl + Bcommand + BCtrl + B
Отметки (библиотека) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O
Списък на всички отметки, когато курсорът е в празно поле за търсене на отметки. Интервал

Инструменти

Действие Комбинация
Изтегляния Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Разширения Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Развойни инструменти F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Уеб конзола Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Инспектор Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Дебъгер Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Стилове (css) Shift + F7
Производителност Shift + F5
Мрежа Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Developer Toolbar Shift + F2
Режим за адаптивен дизайн Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Scratchpad Shift + F4Не се поддържа от версия 72
Изходен код на страницата Ctrl + Ucommand + U
Конзола на браузъра Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Информация за страницата Ctrl + Icommand + I

Преглед на PDF

Действие Комбинация
Следваща страница N or J or
Предишна страница P or K or
Увеличаване Ctrl + +command + +
Намаляване Ctrl + -command + -
Автоматичен мащаб Ctrl + 0command + 0
Завъртане по часовата стрелка R
Завъртане обратно на часовата стрелка Shift + R
Режим на цял екран Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Инструмент за избиране на текст S
Инструмент "Ръка" H
Въвеждане номер на страница Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Разни

Действие Комбинация
Довършване на адрес .com Ctrl + Enter
Изтриване на избрания запис за автоматично попълване Del
Превключване на цял екран F11
Активиране на лентата на менюто
(временно показване, ако е скрита)
Alt or F10Alt or F10
Режим за четене Ctrl + Alt + R
Разглеждане с каретка F7
Select Location Bar F6
Alt + D
Ctrl + L
Go to Search Field in Library F6
Ctrl + F
Изключване на автоматичното скролиране Esc
Прекратяване на провлачване и пускане Esc
Изчистване на полето за търсене Esc
Затваряне на меню Esc
Alt
F10
Включване на контекстното меню Shift + F10

Разни

Действие Комбинация
Довършване на адрес .com control + return
Изтриване на избрания запис за автоматично попълване shift + delete
Превключване на цял екран command+Shift+F
Режим за четене command+option+R
Разглеждане с каретка F7
Select Location Bar F6
command + L
Go to Search Field in Library F6
command + F
Изключване на автоматичното скролиране Esc
Прекратяване на провлачване и пускане Esc
Изчистване на полето за търсене Esc
Затваряне на меню Esc
Alt
F10

Разни

Действие Комбинация
Довършване на адрес .com Ctrl + Enter
Довършване на адрес .net Shift + Enter
Довършване на адрес .org Ctrl + Shift + Enter
Изтриване на избрания запис за автоматично попълване Del
Превключване на цял екран F11
Активиране на лентата на менюто
(временно показване, ако е скрита)
Alt or F10Alt or F10
Режим за четене Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Разглеждане с каретка F7
Select Location Bar F6
Alt + D
Ctrl + L
Go to Search Field in Library F6
Ctrl + F
Изключване на автоматичното скролиране Esc
Прекратяване на провлачване и пускане Esc
Изчистване на полето за търсене Esc
Затваряне на меню Esc
Alt
F10
Контекстно меню Shift + F10

Разни

Действие Комбинация
Довършване на адрес .com command + return
Довършване на адрес .net shift + return
Довършване на адрес .org command + shift + return
Изтриване на избрания запис за автоматично попълване shift + delete
Превключване на цял екран command+Shift+F
Режим за четене command+option+R
Разглеждане с каретка F7
Select Location Bar F6
command + L
Go to Search Field in Library F6
command + F
Изключване на автоматичното скролиране Esc
Прекратяване на провлачване и пускане Esc
Изчистване на полето за търсене Esc
Затваряне на меню Esc
Alt
F10

Комбинации в медийна среда

Действие Комбинация
Старт / Пауза Интервал
Намаляване на звука
Увеличаване на звука
Заглушаване Ctrl + command +
Пускане на звука Ctrl + command +
Връщане назад 15 сек
Връщане назад 10% Ctrl + command +
Превъртане напред 15 сек
Превъртане напред 10% Ctrl + command +
Връщане в началото Home
Превъртане до края End

Избиране на няколко раздела

Някои от тези действия изискват текущия раздел да бъде "на фокус" (Пунктиран правоъгълник около заглавието на раздела). Понастоящем единствения начин за това е да изберете съседен елемент и да преместите фокуса върху заглавието. Например с Alt + Dcommand + L изберете адресната лента и след това със съответен брой Shift + Tab преместете фокуса върху заглавието на раздела.
Действие Комбинация
Избиране на ляв, десен, първи или последен раздел.
Деселктиране на останалите раздели.
Клавишите със стрелки
Home
End
Избиране на раздела който е на фокус (отбелязан с пунктиран правоъгълник).
Другите раздели остават избрани или не в зависимост от тяхното състояние.
Ctrl + интервалcommand + интервал

Комбинации в развойните инструменти

Клавишните комбинации можете да ползвате и в развойните инструменти на Firefox. За тях вижте в Mozilla Developer Network.

Беше ли ви полезна тази статия?

Моля, изчакайте...

Тези добри хора помогнаха с написването на статията:

Illustration of hands

Доброволец

Развивайте и споделяйте своя опит с другите. Отговаряйте на въпроси и подобрете нашата база от знания.

Научете повече