Как да променяте това, което Firefox прави, когато избирате или теглите файл

Тази статия ще разясни как Firefox поддържа изтеглените различни видове файлове и как можете да променяте начина на поддържането им.

Действия при теглене

Когато натиснете върху линк, за да свалите файл, видът на Интернет медиата, който също се нарича MIME или съдържание, определя какво действие Firefox ще предприеме. Вие вече може да имате приложение приставка или инсталирано онова, което автоматично ще съхрани изтегленото. В други случаи, може да видите диалогов прозорец, питащ Ви дали искате да запазите файла или да го отвори с определено приложение. Когато кажете на Firefox да отвори или да съхрани файла, също и да провери възможността "Занапред автоматично да прави това за файлове като този" (виж по-долу), нов съдържателен вид и вход за действие за този тип файл ще се появи в Приложения Панел с приложения секция {меню Общи} панел във Firefox Шаблонът "опции или преференции" не съществува, или няма одобрено издание..

Промяна на действията за теглене

Може да промените какво действие Firefox да предприеме, за да определите съдържанието на типовете. Това няма да се отрази на медиата в уеб страницата, единствено на линковете към самите файлове.

 1. Отгоре на прозореца на Firefox кликнете бутона Firefox и изберете НастройкиОтгоре на прозореца на Firefox кликнете Инструменти НастройкиВ менюто кликнете Firefox и изберете Настройки...Отгоре на прозореца на Firefox кликнете Редактиране и изберете Настройки

  Кликнете бутона за меню New Fx Menu и изберете НастройкиНастройки

 2. Изберете панел {Меню Приложения}. В панела {Основно меню}, отидете до секцията Приложения.
 3. Изберете входа за вида файл, който искате да промените. {бележка} Разностранни входове за едно и също нещо file format or extension? Някои видове файлове могат да включват повече от един вид Интернет медиа.

Some file types can include more than one Internet Media type.</div>

 1. От колоната за действие ще се появи падащо меню всеки път, когато щраквате върху този вид файл, с опции за предприемане на действие от Ваша страна.
 1. Fx56General-Applications applications 57
  • Преглед във Firefox: Изберете това, ако искате Firefox да покаже съдържанието. Това е приложимо към определен брой типове, такива като: Podcast, Video Podcast, Web Feed и PDF, онези които Firefox е способен да декодира.
  • Попитай винаги: Това ще Ви насърчи да изберете действието, което искате Firefox да предприеме, когато избирате този вид файл. Това може да бъде полезно, ако Firefox автоматично запазва вида файл или винаги го отваря с определената за това програма и Вие желаете да бъдете попитани какво да направи.
  • Запази файла: По този начин винаги запазвате файла на компютъра си, всеки път, когато избирате този вид файл, използвайки изтегления уйндоус.
  • Използвай ... : Използвайте изтегления файл с приложение или приставка по ваш избор .
 2. Затворете страницата about:preferences. Всички направени промени ще бъдат запазени автоматично.

Добавяне на действия за изтегляне

Когато се спирате на връзка за вида на файла, който няма инсталиран вид съдържание и действие за изтегляне, Firefox ще Ви попита как да съхрани този файл:

Fx4WinOpeningFile MacOpeningFile
 • Отвори с: Запазва файла във временна папка и го отваря с приложение за този тип файл по подразбиране. Saves the file to a temporary folder and opens it in the default application for that file type. За да изберете приложение, натиснете {бутона Избери...}{бутона Browse...}.

{Предупреждение}Предупреждение: Да не се използва Firefox, при постоянното отваряне на даден вид файл, който може да причинява проблем Firefox често отваря празни раздели или прозорци, след като натиснем върху даден линк. {/предупреждение}

 • Запази файла: Запазва файла в папката с изтегления (определена в ОбщоОбщо панел на Firefox Опции Опции)
 • Занапред, за файлове като този, прави това автоматично: Проверете отметката на тази настройка и натиснете {бутона OK}, за да добавите нов вход към листата с Тип съдържание за този вид файл.

{бележка}Дали Занапред, за файлове като този, прави това автоматично е разрешена? Това може да се случи, ако неправомерно сървърът на сайта определя вида на файла на Интернет медиата. Това също е възможно, ако сървърът задава "Разположение на съдържанието: приставка" към файла. {/бележка}

Възстановяване на действията за теглене за всички видове съдържания

Ако срещнете проблеми, които не можете да разрешите, за това как Firefox съхранява изтеглените файлове или ако просто желаете да се стартират отново, можете да възстановите типовете съдържание и действията, като изтриете ръчно файла, който съхранява тези настройки. {забележка} Това ще премахне всички персонализирани видове съдържания и действия. Нужно ще бъде да направите тези промени отново, след като предприемете следните стъпки. {/забележка}.

 1. Отворете папката на вашия профил:

  отгоре на прозореца на Firefox, кликнете върху бутона Firefox, отидете на менюто Помощ В лентата на менюто кликнете Помощ Отгоре на прозореца на Firefox натиснете Помощ и изберете Информация за отстраняване на неизправности. Ще се отвори нов подпрозорец Информация за отстраняване на неизправности.В лентата на менюто кликнете бутона New Fx Menu , кликнете 'помощ' Help-29 и изберете Информация за отстраняване на неизправности. Ще се отвори нов подпрозорец 'Информация за отстраняване на неизправности'.

 2. В секцията Основни за приложението, кликнете Показване на папкаShow in FinderOpen Directory. Ще се отвори прозорец с файловетепапката за вашия профил.
 3. Забележка: Ако не можете да стартирате или да използвате Fire​fox, следвайте инструкциите в Намиране на вашия профил без да се отваря Firefox.

 4. Затвори Firefox.

  Отгоре на прозореца на Firefox, натиснете бутона Firefox и изберете ExitОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете Файл и след това изберете ИзходВ лентата на менюто, натиснете Firefox и изберете Quit FirefoxОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете File и изберете Quit.

  В менюто натиснете бутона New Fx Menu и след това ИзходИзход Close 29 .

 5. Изтрий или преименувай {файловпът mimeTypes.rdf}{файлов път handlers.json} файл.
 6. Рестартирайте Firefox.
// These fine people helped write this article:Evidence. You can help too - find out how.

Беше ли ви полезна тази статия? Моля, изчакайте...

Volunteer for Mozilla Support