How do I go back to the results screen when I’m using a web app inside the Adaptive Searcher?

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

Tap the home button, this will get you back to the folder or the searched results.

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: Andrew, Everything Support. Вие също можете да помогнете, вижте как.