Find what version of Firefox you are using

Akekho umuntu osesize ukuhumusha le athikhili okwamanje. Uma usuvele sewazi ukuthi kusebenza kanjani ukuhunyushwa kwe-SUMO, qala ukuhumusha manje. Uma usafuna ukufunda ukuthi ahunyushwa kanjani ama-athikhili e-SUMO, uyacelwa uqale lapha.

It's often important to know what version of Firefox you are using, to help you troubleshoot a problem or just to know if Firefox is up to date. Here are two ways to find out.

  • Click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 and select About Firefox.On the menu bar, click the Firefox menu and select About Firefox. The About Firefox window will appear. The version number is listed underneath the Firefox name.
    Firefox About window - v45 Mac Fx49-AboutFirefox
Note: Opening the About Firefox window will, by default, start an update check. If an updated version of Firefox is available, it will be automatically downloaded. For more information, see Update Firefox to the latest version.
  • Alternatively, click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 and select Troubleshooting Information. A page with the address about:support will appear in a new tab. Your Firefox version is listed underneath the Application Basics section of the page. For more information, see Use the Troubleshooting Information page to help fix Firefox issues.

Ingabe le athikhili ibe usizo? Sicela ulinde...

Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: AliceWyman, Chris_Ilias, michro, Verdi, scoobidiver, Swarnava, ideato, user669794, Original_SUMO_Guru. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.