Усунення проблем Firefox пов'язаних з розширеннями, темами та апаратним прискоренням

Ця стаття допоможе вам визначити, чи спричиняє вашу проблему з Firefox розширення, тема чи апаратне прискорення, і, якщо так, опише, що ви можете зробити, щоб Firefox знову нормально працював.

Функція відновлення Firefox може вирішити багато проблем шляхом повернення його у початковий стан зі збереженням вашої найнеобхіднішої інформації. Розгляньте можливість скористатися нею перед тим, як почати довгий процес виявлення походження проблеми.

Запустіть Firefox у безпечному режимі

Безпечний режим тимчасово вимикає всі розширення, використовує типову тему та вимикає апаратне прискорення. Запуск Firefox у безпечному режимі може допомогти визначити, чи не викликає одне з них вашу проблему. Докладніше перегляньте Визначення проблем Firefox у режимі усунення проблем. Для запуску Firefox у приватному режимі:

 1. Клацніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Довідка, виберіть Режим усунення проблем… та клацніть Перезапуск у запиті Перезапустити Firefox у режимі усунення проблем?.

  Примітка: Ви також можете запустити Firefox у режимі усунення несправностей утримуючи клавішу Shift під час запуску Firefox.утримуючи кнопку option під час запуску Firefox.вийшовши з Firefox та відкривши Термінал і запустивши команду: firefox -safe-mode
  Можливо, вам доведеться вказати шлях встановлення Firefox (напр. /usr/lib/firefox).
  Fx68SafeMode-uk
 2. Коли з'явиться вікно безпечного режиму, натисніть кнопку Продовжити в безпечному режимі.
Попередження: Натискання кнопки Відновлення Firefox відновить Firefox до типового стану, зберігши необхідні дані. Докладні відомості у статті Відновлення Firefox – скидання додатків та налаштувань.

Після натискання Запустити в безпечному режимі і запуску Firefox перевірте свою проблему.

Проблема не зникла в безпечному режимі

Якщо проблема присутня в безпечному режимі — це значить, що вона спричинена не розширеннями, темами чи апаратним прискоренням. Інші можливі причини включають зміни, внесені до налаштувань Firefox, які не вимикаються у безпечному режимі. Додаткову інформацію щодо розв'язання проблем перегляньте в цих статтях:

Проблема не виникає в безпечному режимі

Якщо ваша проблема не виникла в безпечному режимі, ймовірна причина — це розширення, тема або апаратне прискорення. Продовжуйте дотримуватися кроків у цій статті, щоб визначити, чи має щось з цього проблему.

Запустіть Firefox у режимі усунення проблем

Режим усунення несправностей тимчасово вимикає всі розширення, використовує типову тему та вимикає апаратне прискорення. Запуск Firefox у режимі усунення проблем може допомогти визначити, чи не викликає щось з них вашу проблему. Щоб дізнатись більше, див. Відновлення Firefox – скидання додатків та налаштувань. Щоб запустити Firefox у режимі усунення несправностей:

 1. Клацніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Довідка, виберіть Режим усунення проблем… та клацніть Перезапуск у запиті Перезапустити Firefox у режимі усунення проблем?.

  Примітка: Ви також можете запустити Firefox у режимі усунення несправностей утримуючи клавішу Shift під час запуску Firefox.утримуючи кнопку option під час запуску Firefox.вийшовши з Firefox та відкривши Термінал і запустивши команду: firefox -safe-mode
  Можливо, вам доведеться вказати шлях встановлення Firefox (напр. /usr/lib/firefox).
  Fx88TroubleshootMode
 2. Коли з’явиться вікно Відкрити Firefox у режимі усунення проблем?, натисніть кнопку Відкрити.
Застереження: Натискання кнопки Відновити Firefox відновить Firefox до його типового стану, зберігаючи важливі дані. Див. Відновлення Firefox – скидання додатків та налаштувань для отримання додаткових відомостей.

Після натискання кнопки Відкрити та запуску Firefox перевірте наявність проблеми.

Проблема все ще виникає в режимі усунення проблем

Якщо проблема не зникає в режимі усунення проблем, це не спричинено розширенням, темою чи апаратним прискоренням. Інші можливі причини включають зміни, внесені до налаштувань параметрів Firefox, які не вимикаються у режимі усунення проблем. Додаткові пропозиції щодо усунення несправностей див. у цих статтях:

Проблема зникла в режимі усунення проблем

Якщо ваша проблема не виникала в режимі усунення проблем, ймовірною причиною є розширення, тема або апаратне прискорення. Продовжуйте виконувати дії, описані в цій статті, щоб визначити, хто з них є проблемою.

Вимкніть апаратне прискорення

Firefox може падати або мати проблеми відтворення тексту чи об'єктів на сторінках за певних налаштувань драйверів чи графічних процесорів та використання апаратного прискорення. Спробуйте вимкнути апаратне прискорення і подивитися, чи розв'яже це проблему.

 1. На панелі меню вгорі екрана клацніть Firefox та виберіть Налаштування. Клацніть кнопку меню Fx57Menu та виберіть Налаштування.Натисніть кнопку меню Fx89menuButton та виберіть Налаштування.

 2. Перейдіть в розділ Розширені на вкладці Загальні.
 3. Приберіть прапорець Використовувати апаратне прискорення, якщо можливо.
 4. Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.Клацніть меню Firefox угорі екрана й виберіть Вийти з Firefox.Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.
 5. Запустіть Firefox в звичайному режимі.
 1. На панелі меню вгорі екрана клацніть Firefox та виберіть Налаштування. Клацніть кнопку меню Fx57Menu та виберіть Налаштування.Натисніть кнопку меню Fx89menuButton та виберіть Налаштування.

 2. Перейдіть в розділ Загальні.
 3. В підрозділі Швидкодія, приберіть прапорець Використовувати рекомендовані налаштування швидкодії.
  З'являться додаткові налаштування.
  Fx55Performance-disableHWA-uk
 4. Приберіть прапорець Використовувати апаратне прискорення, якщо можливо.
 5. Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.Клацніть меню Firefox угорі екрана й виберіть Вийти з Firefox.Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.
 6. Запустіть Firefox в звичайному режимі.

Якщо проблема більше не з'являється, значить вона була в апаратному прискоренні. Спробуйте оновити драйвери відеокарти, якщо це не допоможе, тоді не використовуйте апаратне прискорення. В іншому випадку, можливо, проблема виникає через розширення чи тему.

Увімкніть типову тему

Якщо ви користуєтеся не типовою темою:

 1. Натисніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Додатки й теми та оберіть Themes.
 2. Знайдіть тему Типова (вимкнено), натисніть піктограму еліпсиса (3 крапки), а потім натисніть кнопку Увімкнути, щоб Firefox перемкнувся на цю тему.
 3. Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.Клацніть меню Firefox угорі екрана й виберіть Вийти з Firefox.Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.
 4. Запустіть Firefox як зазвичай.

Перевірте свою проблему. Якщо вона більше не виникає, причиною була тема, яку ви використовували. Якщо проблема не зникла, продовжуйте виконувати дії, описані в цій статті.

Вимкніть усі розширення

Щоб визначити, чи спричиняє вашу проблему несправне розширення, ви можете вимкнути всі встановлені розширення:

 1. Натисніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Додатки й теми та оберіть Extensions.
 2. Для будь-якого розширення, позначеного як Увімкнено, натисніть синій перемикач Fx72BlueToggle біля відповідного розширення.
  Розширення вимкнеться і переміститься до переліку Вимкнено.
 3. Повторіть це для кожного з інших розширень.
 4. Коли всі розширення вимкнено, закрийте Firefox:Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.Клацніть меню Firefox угорі екрана й виберіть Вийти з Firefox.Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.
 5. Запустіть Firefox як зазвичай.

Коли ви перезапустите Firefox, усі розширення буде вимкнено.

Перевірте свою проблему. Якщо проблема більше не виникає з усіма вимкненими розширеннями, причиною цього стало одне з них. Щоб знайти розширення, яке спричинило вашу проблему, виконайте ці дії:

Віднайдіть проблемне розширення

Вмикайте одне розширення за раз.

 1. Натисніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Додатки й теми та оберіть Розширення.
 2. Натисніть відповідний перемикач, щоб увімкнути розширення. Перемикач стає синім, коли його ввімкнено.
 3. Закрийте Firefox:Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.Клацніть меню Firefox угорі екрана й виберіть Вийти з Firefox.Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.
 4. Запустіть Firefox як зазвичай.

Після перезапуску Firefox перевірте наявність проблеми. Якщо проблема повернулась — значить те розширення, яке ви щойно увімкнули й є причиною.

Примітка: Якщо у вас дуже багато розширень, процес піде швидше при вмиканні більше ніж одного розширення за раз. Можна зробити так: увімкніть половину розширень зі списку, перезапустіть Firefox та перевірте наявність проблеми. Якщо проблема з'явилась — ви вже знатимете, що проблемне розширення знаходиться в тій половині, яку ви щойно увімкнули. Якщо проблема не з'явилась — проблемне розширення знаходиться в тій половині, що ви ще не вмикали. Повторюйте цей процес, допоки не віднайдете проблемне розширення.

Після знаходження проблемного розширення, вимкніть або вилучіть його та увімкніть решту розширень у менеджері додатків.

Оновлення розширень

Якщо проблемне розширення має оновлення, то можливо, що після його оновлення проблема зникне:

 1. Натисніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Додатки й теми та оберіть Extensions.
 2. Клацніть на піктограму шестірні gear icon у верхній частині панелі Розширення менеджера додатків і виберіть Перевірити оновлення.
 3. Якщо оновлення наявні, встановіть їх, натиснувши Встановити оновлення.
 4. Після завершення встановлення, закрийте Firefox:Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.Клацніть меню Firefox угорі екрана й виберіть Вийти з Firefox.Клацніть меню Firefox Fx89menuButton та виберіть Вийти.
 5. Запустіть Firefox як зазвичай.

Після перезапуску Firefox, ваші розширення буде оновлено. Якщо проблемне розширення отримало оновлення, увімкніть його знову та перевірте, чи зникла проблема.

Перевірка налаштувань розширень

Деякі проблеми виникають тоді, коли налаштування розширення замінюють налаштування Firefox (наприклад, проблеми із панелями інструментів). Тому ви можете перевірити налаштування розширення і спробувати віднайти опцію, яка спричиняє проблему:

 1. Натисніть кнопку меню Fx89menuButton, клацніть Додатки й теми та оберіть Extensions.
 2. Для розширення, що спричиняє проблему, натисніть на піктограму у вигляді еліпсису (3 крапки) та натисніть кнопку НалаштуванняПараметри.
 3. Спробуйте вимикати/вмикати параметри й одночасно перевіряти зникнення/наявність проблеми.
 4. Якщо ви знайшли проблемну опцію, за потреби натисніть Зберегти та перезапустіть Firefox.

Ця стаття допомогла?

Зачекайте...

Цю статтю допомогли написати такі чудові люди:

Illustration of hands

Станьте волонтером

Примножуйте ваші знання та діліться ними з іншими. Відповідайте на запитання та поповнюйте нашу базу знань.

Докладніше