ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

Cookies and cache

Control the information that Firefox saves

  • วีธีการล้างแคช Firefox ได้ใช้แคชในการเก็บรูปภาพ สคริปต์และส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ในขณะที่คุณกำลังท่องเว็บ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการล้างแคช Firefox
  • เปิดและปิดการใช้งานคุกกี้ Cookies นั้นเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สร้างโดยเว็บไซต์ที่คุณเปิดและบรรจุข้อมูลเช่น การตั้งค่าต่างๆของเว็บไซต์ หรือสถานะกรล็อกอินของคุณ บทความนี้จะอธิบายวิธีการเปิดและปิดการใช้งานคุกกี้ใน Firefox

ในภาษาอังกฤษ