Fix slowness, crashing, error messages and other problems

Problems with add-ons, plugins or unwanted software

  • รายงานข้อขัดข้องของโปรแกรมเสริม เมื่อโปรแกรมเสริมทำงานผิดพลาด คุณอาจจะได้เห็นหน้าเศร้าๆ พร้อมกับลิงก์ปรากฏขึ้นมา ส่งรายงานการขัดข้องเหล่านี้ก่อนที่จะเรียกหน้าใหม่จะช่วยพัฒนา Firefox ให้ดีขึ้น
  • โปรแกรมเสริม Adobe Flash ทำงานผิดพลาด Flash หยุดการทำงานสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการปรับรุ่น Flash ไปยังรุ่นล่าสุด โดยบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการทำ
  • ถอนการติดตั้งแถบเครื่องมือ บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีลบแถบเครื่องมือ (Toolbar) ที่ไม่ต้องการจะติดตั้งออก รวมทั้งวิธีการเรียกคืนค่าเดิมของ Search Bar
  • เปิด Java อย่างไรถ้าถูกบล็อคไว้ Firefox ได้ปิดการทำงานปลั๊กอิน Java โดยอัตโนมัติ เนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เรียนรู้กันว่าเราจะเปิดใช้งาน Java เมื่อจำเป็นได้อย่างไร

ในภาษาอังกฤษ