Uppstart, startsida, flikar och nedladdningsinställningar

(Omdirigerad från Options window - General panel)

I den här artikeln beskrivs de inställningar som finns i panelen Allmänt i inställningsfönstret för Firefox.

I panelen allmänt kan du:

 • Ange om Firefox ska kontrollera om den är din standardwebbläsare vid start och göra Firefox till standard.
 • Ange vilken webbsida Firefox ska visa när du startar din webbläsare eller när du klickar på ikonen hem
 • Ange vad Firefox ska göra när du hämtar filer
 • Hantera dina flikinställningar

I panelen allmänt kan du:

 • Ange om Firefox ska kontrollera om den är din standardwebbläsare vid start och göra Firefox till standard.
 • Ange vilken webbsida Firefox ska visa när du startar din webbläsare eller när du klickar på ikonen hem
 • Ange vad Firefox ska göra när du hämtar filer
Obs: Flikinställningar i Firefox 37 och lägre hittas under panelen Flikar i inställningsfönstret för Firefox. Artikeln Inställningarfönstret - Flikar beskriver dessa inställningar.

fx20 options - general Options General Win 20 Prefs General Mac 20 Prefs General Lin 20

Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin

Fx38OptionsGeneral

Uppstart

 • Kontrollera alltid om Firefox är din standardwebbläsare vid start: Välj den här inställningen om du vill att Firefox ska kontrollera om den är standardwebbläsare vid start. Att göra Firefox till din standardwebbläsare kommer att se till att Firefox används varje gång ett program försöker visa en webbsida.
 • Kontrollera alltid om Firefox är din standardwebbläsare: Välj den här inställningen om du vill att Firefox ska kontrollera om den är standardwebbläsare vid start. Att göra Firefox till din standardwebbläsare kommer att se till att Firefox används varje gång ett program försöker visa en webbsida.

Filhämtningar

 • Visa fönstret filhämtaren när en fil hämtas:
  Kontrollerar om Firefox visar Filhämtaren när du hämtar en fil. För mer information, se Filhämtaren.
 • Stäng det när alla hämtningar är slutförda:
  Om du har valt Visa fönstret filhämtaren när en fil hämtas (ovan), den här inställningen kontrollerar huruvida Firefox kommer att automatiskt stänga fönstret filhämtaren efter att alla filer du laddar ner har slutförts.
 • Spara filer till:
  Om vald, Firefox kommer automatiskt spara alla hämtningar till den angivna mappen (såsom skrivbordet eller mappen Hämtade filer). Om du vill ändra vilken mapp används, klickar du på Bläddra…Välj….
 • Fråga alltid var jag vill spara filerna:
  Om vald, kommer Firefox att be dig att välja en mapp för varje nedladdning du vill spara.

Flikar

 • Öppna nya flikar i stället för nya fönster: Denna inställning kontrollerar huruvida länkar från andra program eller från webbsidor som begär att öppnas i nya fönster öppnas i ett nytt fönster eller i en ny flik i det senaste fönstret.
Obs: Om du har valt att öppna sidor i nya flikar kommer Firefox ignorera denna inställning och kommer att öppna ett nytt fönster från en länk om sidans författaren angav att det nya fönstret ska ha en viss storlek, eftersom vissa sidor endast kan visas korrekt vid en viss storlek.
 • Varna när jag stänger flera flikar: När du stänger ett fönster med flera flikar kommer Firefox att be dig bekräfta ditt val. Detta hindrar dig från att oavsiktligt stänga hela fönstret när du kanske bara ville stänga den aktuella fliken. Avmarkera inställningen för att inaktivera denna varning och få Firefox att automatiskt stänga fönstret.
Obs: Denna inställning har ingen effekt på varningen vid stängning av andra flikar i ett fönster.
 • Varna när öppnande av många flikar kan göra Firefox långsam: När du öppnar ett stort antal flikar på en gång, kommer Firefox att be dig bekräfta ditt val. Detta hindrar dig från att oavsiktligt slöa ner ditt system medan sidorna laddas. Avmarkera inställningen för att inaktivera denna varning.
 • Läs inte in flikar förrän de öppnas: Firefox kommer bara ladda aktiv flik när den startar eller återställer tidigare session. Detta kan göra uppstarten snabbare om du återställer många flikar. De andra öppna flikarna kommer att laddas när du klickar på dem.
 • När jag öppnar en länk i en ny flik, flytta genast fokus till den: När du mittenklickar på en webblänk (eller håller ned Ctrlcommand samtidigt som du klickar med vänster musknapp), sidan öppnas i en ny flik. Denna sida kommer inte att visas och kommer att ladda i en flik i bakgrunden. Markera inställningen för att ladda och visa sidan i en ny flik i förgrunden istället.
 • Förhandsgranska flikar i Windows aktivitetsfält: När du flyttar pekaren över ikonen för Firefox i Windows 7 aktivitetsfält, kommer Windows att visa en förhandsgranskning av Firefox-fönstret. Med det här alternativet markerat, kommer Windows visa en separat förhandsvisning för varje flik.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Hasse, Jotunheim. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.