How to fix an error when trying to open Telegram or Slack on Firefox

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.
Note: This article describes a problem that has been fixed since at least Firefox version 93. You should update Firefox to resolve this issue.

If you’re getting an NS_ERROR_DOM_ABORT_ERR while trying to open web.telegram.org or app.slack.com on Firefox 87 or above, or if these pages aren’t loading at all, here’s a workaround you can try:

  1. Enter about:serviceworkers in the address bar.
  2. Click Unregister for the site you’re trying to visit.
  3. Reload the site.
  4. If the site still isn’t loading properly, clear the storage for that site (see Clear cookies and site data for more information.)Share this article: https://mzl.la/3gj1tyX

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer