Check for Updates is disabled

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

This article explains why the Help menu item Check for Updates... and software update options are disabled on some systems. For general information, see Update Firefox to the latest version.

Package management on Linux

Firefox's software update feature can be disabled on some Linux systems because the distribution itself handles upgrading Firefox. To update Firefox on these systems, you'll need to use your distribution's package management utility (for example, Synaptic Package Manager, Adept Manager, or Yum).

Many distributions will only provide security and stability updates to Firefox. They will, for example, let you go from 1.5.0.10 to 1.5.0.11 but not to 2.0. To make a major upgrade, you will have to install Firefox outside of your package manager. See Install Firefox on Linux.


Permissions

If your WindowsMac OSoperating system account doesn't have permission to change the Firefox installation directory, updating Firefox will not work, so Check for Updates... is disabled. To get Firefox updated, log in to your computer as a user with sufficient permissions, for example an administrative account. Check for Updates... should then be enabled.

To make Check for Updates... enabled permanently, change the permissions on the Firefox installation directory.

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Chris_Ilias. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.