Iskanje po podpori

Izogibajte se prevarantski tehnični podpori. Nikoli vam ne bomo naročili, da pokličete telefonsko številko ali nam pošljete osebne podatke. Sumljivo dejavnost prijavite z gumbom »Prijavi zlorabo«.

Learn More

Zamiast strony ciąg znaków

  • 3 odgovori
  • 2 imata to težavo
  • 1 ogled
  • Zadnji odgovor od ideato

more options

Zamiast strony google wyświetla mi się ciąg znaków:

�??���z�6�(�?O�g?)�h�f[R��}�=��$������?�Hb��h��ݭ���D�?�y�S�? ��$w:��?�M?(?n�B?�*|�$\?Ż4�?�2��K�k�E�̃u?y��EC?�k-�"�����"Z?g����=�!�??"?~��2*?M�f�?�,1� ֫"Z?^�?����z�D�3r?C�u�夫9`)�"�� �����[�W������d?���X"�k��~sC�Z��74��s���<���=۬�"^�ڝ�g��*\�;,���y�ݤ�so���O/���/���~���o���-{???]�&��l���Hf�Srz�~B?yV?Y�o��Ç'm�S�ڭ(?[�Ng�!?��?��u?M���d+���Ł��ll�|"?���Xx��x�u@?v-��:��7���?T�w�?���U���?�G�?�?_^�C�u{�?�?^?�st�ǣ?>{�%��.��9?�g?^�sp��+��]���Х�???�t�K�=��F�yѧ�K�������=Y��??�b�'�7p??��p�?��-��ů�M���&��Fj��dS,6y�M\{��4��S?��?���;�����I+MZv?/�:1�Wѽ�?�;H�?L�����\?*�g�?�o;[?-��)�án�?~���r�^�?���&�?�&���Y�?�i�i��\?P�?�8#{3i?�`ܻ��@���׉?%�?H�?�y�I�/K��5q���??�p���M??_��u�#�z�u�<�z@!�k/�? -�Ɩ?Xqn�VJ,?X)�O?V��rb��,��?��3�??����}���$.�-?j?{�}3��?�㳳7�N[�%D���?s�?'��6T�d��?���Mg��o:eՂE�^œ�V��-?�?��w^�?.���A�|�c�bL�D?�l��qa��C{?����;hJ�M ?[�x�*�?�����z�ˆ^?MEp�H��:S�yE�����N���7Y?af,a���o�:�B�A{�$�� ?�@�E?�<?kh?�Q�D����wa?)ˁ:�0S���^�C�?�����\�0 ?�?'�0mP|>�Ln�$�[�X�9 I��f?F�x?��'?�L�?u��Xg���?� ^?

Oczywiście jest on znacząco dłuższy. Proszę o pomoc co powinienem zrobić by to już mnie nie dręczyło no i abym nie stracił firefoksa

Zamiast strony google wyświetla mi się ciąg znaków: ����z�6�(�?O�g)�h�f[R��}�=��$�������Hb��h��ݭ���D��y�S� ��$w:���M(n�B�*|�$\Ż4��2��K�k�E�̃uy��EC�k-�"�����"Zg����=�!�"~��2*M�f��,1� ֫"Z^�����z�D�3rC�u�夫9`)�"�� �����[�W������d���X"�k��~sC�Z��74��s���<���=۬�"^�ڝ�g��*\�;,���y�ݤ�so���O/���/���~���o���-{]�&��l���Hf�Srz�~ByVY�o��Ç'm�S�ڭ([�Ng�!�� ��uM���d+���Ł��ll�|"���Xx��x�u@v-��:��7��� T�w����U����G��_^�C�u{� �^�st�ǣ>{�%��.��9�g^�sp��+��]���Х��t�K�=��F�yѧ�K�������=Y�� �b�'�7p��p���-��ů�M���&��Fj��dS,6y�M\{��4��S�����;�����I+MZv/�:1�Wѽ��;H�L�����\*�g��o;[-��)�án�~���r�^����&��&���Y��i�i��\P��8#{3i�`ܻ��@���׉%�H��y�I�/K��5q����p���M_��u�#�z�u�<�z@!�k/� -�ƖXqn�VJ,X)�OV��rb��,����3�����}���$.�- j{�}3���㳳7�N[�%D���s�'��6T�d�����Mg��o:eՂE�^œ�V��-���w^�.���A�|�c�bL�D�l��qa��C{����;hJ�M [�x�*������z�ˆ^MEp�H��:S�yE�����N���7Yaf,a���o�:�B�A{�$�� �@�E�<kh �Q�D����wa)ˁ:�0S���^�C������\�0 �'�0mP|>�Ln�$�[�X�9 I��fF�x��'�L�u��Xg���?� ^ Oczywiście jest on znacząco dłuższy. Proszę o pomoc co powinienem zrobić by to już mnie nie dręczyło no i abym nie stracił firefoksa

Vsi odgovori (3)

more options
more options

Thank you, now working

more options

you are welcome