Zjednodušenie ovládania

Firefox obsahuje množstvo funkcií sprístupňujúcich prehliadač a webový obsah pre všetkých používateľov, vrátane tých, ktorí majú zhoršený zrak, či sťažené možnosti používania myši a klávesnice.


Používame klávesnicu

Klávesové skratky

Zoznam bežných klávesových skratiek je dostupný v kapitole Klávesové skratky prehliadača Mozilla Firefox.


Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach

Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach umožňuje pohyb po webovej stránke ako v editore zapnutom v móde "len na čítanie". Na označenie a skopírovanie určitého textu môžete použiť aj klávesnicu. Túto funkciu nájdete prostredníctvom ponuky Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, na karte Všeobecné, ktorá sa nachádza na paneli Spresnenie, zapnete ju označením voľby Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, môžete tiež kedykoľvek stlačiť kláves F7. Po stlačení klávesu F7, sa Firefox opýta, či si naozaj prajete zapnúť túto funkciu. Ak už nechcete túto otázku viac vidieť, môžete ju vypnúť označením možnosti Toto dialógové okno viac nezobrazovať.


Povoliť vyhľadávanie textu počas písania

Povoliť vyhľadávanie text počas písania vám umožní rýchlo sa presunúť na text alebo hypertextové odkazy na webovej stránke. Táto funkcia má dva režimy. Stlačte tlačidlo / a začnite písať text, ktorý bude vyhľadávaný na celej stránke alebo zadajte znak ' pred hľadaný text, ak chcete vyhľadávať iba v hypertextových odkazoch. Firefox ihneď pri zadávaní hľadaného textu označuje nájdené výsledky.

Klávesové skratky súvisiace s touto funkciou:

 • Čím viac znakov zadáte, tým presnejšie sú označené výsledky. Firefox označí vždy prvý nájdený výsledok alebo vás upozorní, že zadaný text sa na stránke nenachádza.
 • Stlačte CtrlCmd+G alebo F3, ak sa chcete presunúť na ďalší nájdený výskyt hľadaného textu.
 • Stlačte CtrlCmd+Shift+G alebo Shift+F3, ak sa chcete presunúť na ďalší nájdený výskyt hľadaného textu.
 • Stlačte Backspace, ak chcete zmazať naposledy zadaný znak. Firefox vyhľadá aktuálne zadaný reťazec.
 • Stlačte Esc, ak chcete zrušiť vyhľadávanie. Vyhľadávanie vypnete aj prepnutím na iné okno alebo počkajte, kým uplynie časový limit.

Toto predvolené správanie môžete zmeniť prostredníctvom ponuky Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, otvorením karty Všeobecné na paneli Spresnenie označením možnosti Povoliť vyhľadávanie text počas písania. Ak je táto možnosť označená, vyhľadávanie začne hneď pri zadávaní hľadaného textu. Predvolene je prehľadávaný celý text na stránke. To kde sa má vyhľadávať môžete prepínať pomocou tlačidiel ' alebo /.

Túto funkciu môžete použiť aj na presun na tlačidlá, textové polia a iné prvky formulárov. Zadajte text vyskytujúci sa bezprostredne pred prvkom formulára a stlačte tlačidlo Tab. Stlačením tlačidla Tab sa automaticky presuniete na prvok formulára nasledujúci po označenom texte.


Používame myš

Ovládanie myšou

Zoznam najčastejšie používaných funkcií, ktoré sa dajú v prehliadači Mozilla Firefox ovládať myšou nájdete v kapitole Ovládanie myšou.

Lupa

Stránky si môžete zväčšovať a zmenšovať vrátane obrázkov. Môžete použiť položky ponuky Zobraziť > Lupa alebo nasledujúce klávesové skratky:

 • Stlačením CtrlCmd+ + zväčšíte stránku o jeden stupeň.
 • Stlačením CtrlCmd+- zmenšíte stránku o jeden stupeň.
 • Stlačením CtrlCmd+0 zobrazíte stránku v normálnej veľkosti.


Písma a farby

Zmena písma stránky

Niektoré webové stránky môžu zobrazovať text písmom, ktoré je pre vás ťažko čitateľné, niektoré vyberajú typ písma podľa nastavení prehliadača. Predvolené písmo si môžete samozrejme nastaviť, a to pomocou ponuky Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, označením panela Obsah, kde si v sekcii Písma a farby môžete nastaviť typ, veľkosť a farbu predvoleného písma.


Predvolené písmo môžete určiť pre rôzne štýly, vrátane pätkových a bezpätkových písiem, či písiem s premenlivou šírkou znakov kliknutím na tlačidlo Pokročilé. Niektoré stránky majú určený vlastný typ písma, tieto stránky nebudú týmto nastavením ovplyvnené. Ak chcete, aby boli aj tieto stránky zobrazené vo vami definovanom písme, zrušte označenie možnosti Povoliť stránkam používať vlastné písma namiesto tých vyššie vybraných.


Zapamätajte si, že niektoré webové stránky môžu byť pri vypnutí tejto funkcie zobrazené nesprávne.


Nastavenie minimálnej veľkosti písma

Niektoré webové stránky môžu zobrazovať text príliš malým písmom, ktoré môže byť pre vás ťažko čitateľné. Ak si chcete aj takéto stránky prezerať, môžete nastaviť minimálnu veľkosť písma, ktorá je pre vás ešte dobre čitateľná. Na stránkach, na ktorých je nastavená menšia veľkosť písma ako minimálna nastavená vo Firefoxe, bude písmo automaticky upravené na nastavenú veľkosť.


Ak chcete nastaviť minimálnu veľkosť písma, prejdite cez Nástroje > Možnosti… Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, vyberte panel Obsah a v sekcii Písma a farby kliknite na tlačidlo Pokročilé. Minimálnu veľkosť vyberte z rozbaľovacej ponuky.

Zapamätajte si, že niektoré webové stránky závislé na veľkosti písma môžu byť zobrazené nesprávne.


Zmena veľkosti textu stránky

Veľkosť písma na stránke môžete dočasne zmeniť použitím ponuky Zobraziť > Lupa, pričom musíte označiť voľbu Meniť len veľkosť textu.


Klávesové skratky súvisiace so zmenou veľkosti textu:

 • Stlačte CtrlCmd+ + , ak chcete zväčšiť veľkosť textu.
 • Stlačte CtrlCmd+-, ak chcete zmenšiť veľkosť textu.
 • Stlačte CtrlCmd+0, ak chcete zobraziť text stránky originálnou veľkosťou písma.

Zapamätajte si, že niektoré webové stránky môžu byť zobrazené nesprávne, ak zmenšíte alebo zväčšíte veľkosť písma.


Zmena farieb stránky

Niektoré webové stránky môžu zobrazovať text a pozadie vo farbách, ktoré sťažujú čítanie, niektoré sa spoliehajú na predvolené nastavenie prehliadača. Ak chcete nastaviť predvolené farby prehliadača, prejdite cez Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, vyberte panel Obsah a v sekcii Písma a farby kliknite na tlačidlo Farby. Môžete nastaviť farby pre text, pozadie, navštívené a nenavštívené odkazy. Môžete tiež určiť, či odkazy majú byť podčiarknuté.


Niektoré stránky však majú nastavené vlastné farby, takéto stránky tieto nastavenia neovplyvnia. Ak však chcete zmeniť farby aj na takýchto stránkach, zrušte označenie možnosti Povoliť stránkam používať vlastné farby namiesto mnou vyššie definovaných.


Použitie vysoko kontrastnej témy

Firefox automaticky zisťuje, či používate vysoko kontrastnú tému a zobrazuje všetko vo vami definovanej schéme. Toto je nadradené nad ostatnými nastaveniami stránky alebo prehliadača a ovplyvňuje aj vzhľad prehliadača samotného (všetky ponuky, okná a dialógy) a stránky, ktorú si prezeráte. Ak chcete použiť vysoko kontrastnú tému, prejdite cez Ponuka Štart > Ovládací panel > Zjednodušenie ovládania > Obrazovka a označte možnosť Použiť vysoký kontrast.

Kontrolujeme webový obsah

Blokovanie vyskakovacích okien

Ak sa chcete o vyskakovacích oknách dozvedieť viac, pozrite si kapitolu Blokovanie vyskakovacích okien.


Vypnutie Java apletov

Niektoré webové stránky sú veľmi interaktívne, čo je dosiahnuté použitím Java™ apletov. Používatelia, ktorí na navigáciu po stránke využívajú klávesnicu, môžu mať problémy s niektorými Java apletmi, ktoré sa automaticky nastavujú do popredia a neumožňujú presun pomocou klávesnice mimo apletu. Ak máte podobný problém, môžete vypnúť Java aplety prostredníctvom ponuky Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, označením panela Obsah a zrušením označenia možnosti Povoliť Javu.


Obmedzenie JavaScriptu

JavaScript môžete úplne vypnúť prostredníctvom ponuky Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…, označením panela Obsah a zrušením označenia možnosti Povoliť JavaScript. Niektoré webové stránky závislé na JavaScripte môžu byť zobrazené nesprávne, resp. nemusia správne pracovať.

Ak si neprajete vypnúť celý JavaScript, existuje množstvo rozšírených možností ovládania správania sa JavaScriptu. Po označení možnosti Povoliť JavaScript kliknite na tlačidlo Pokročilé. Otvorí sa okno Pokročilé nastavenia Javascriptu. Môžete nastaviť, či majú skripty povolené premiestňovať alebo meniť veľkosť okien, presúvať okná do popredia alebo pozadia, vypínať alebo presúvať kontextové ponuky, skryť stavový riadok, alebo meniť text v stavovom riadku.


Kompatibilita s asistenčnými službami

Najnovšie informácie o kompatibilite s asistenčnými službami tretích strán nájdete na stránke Assistive technology compatibility.


Hľadáme pomoc online

Freedom Scientific ponúka množstvo mailing listov pre čiastočne hluchonemých používateľov. GW Micro ponúka množstvo mailing listov pre slabo vidiacich. Otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania môžete posielať aj do fóra podpory Firefoxu.

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla