Nastavenie Firefoxu - panel Obsah

Panel Obsah obsahuje nastavenia týkajúce sa zobrazovania webových stránok.Tento dokument popisuje všetky dostupné nastavenia.

Nastavenie obsahu

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-win7

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel

content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

Obsah DRM

 • Prehrávať obsah DRM: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox umožňuje prehrávanie zvukového a obrazového obsahu HTML5 chráneného DRM ochranou. Zrušenie zaškrtnutia tohto políčka túto funkciu vypne. Viac informácií nájdete v článku Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe.

Obsah DRM

 • Prehrávať obsah DRM: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox umožňuje prehrávanie zvukového a obrazového obsahu HTML5 chráneného DRM ochranou. Zrušenie zaškrtnutia tohto políčka túto funkciu vypne. Viac informácií nájdete v článku Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe.

Obsah DRM

 • Prehrávať obsah DRM: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox umožňuje prehrávanie zvukového a obrazového obsahu HTML5 chráneného DRM ochranou. Zrušenie zaškrtnutia tohto políčka túto funkciu vypne. Viac informácií nájdete v článku Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe.

Upozornenia

Firefox vám umožňuje zvoliť, ktoré stránky vám budú môcť posielať upozornenia. Viac informácií nájdete v článku Web Push notifications in Firefox. Kliknutím na tlačidlo Zvoliť... môžete meniť zoznam povolených stránok

 • Nevyrušujte maZaškrtnutím tejto možnosti dočasne zakážete všetky upozornenia. Upozornenia ostanú zakázané až dokým nezavriete alebo nereštartujete Firefox. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky systémy.
 • Nevyrušujte maZaškrtnutím tejto možnosti dočasne zakážete všetky upozornenia. Upozornenia ostanú zakázané až dokým nezavriete alebo nereštartujete Firefox.

Vyskakovacie okná

 • Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox blokuje nepríjemné vyskakovacie okná na webových stránkach. Zrušením zaškrtnutia tejto možnostimožnosti zrušíte blokovanie vyskakovacích okien.

Niektoré stránky vyžadujú používanie vyskakovacích okien. Preto je dobré povoliť týmto stránkam otvárať vyskakovacie okná. V takom prípade kliknite na tlačidlo Výnimky…. V zobrazenom dialógovom okne zadajte server, pre ktorý chcete vyskakovacie okná povoliť a kliknite na tlačidlo Povoliť. Na odstránenie servera vyberte server zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Na vyprázdnenie celého zoznamu použite tlačidlo Odstrániť všetky servery. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Blokovanie vyskakovacích okien.

Písma a farby

Predvolené písmo a Veľkosť: Stránky sú zvyčajne zobrazované v písme a veľkosti, ktoré sa volia tu (veľkosť písma je udávaná v bodoch). Niektoré stránky však môžu tieto nastavenia prepísať, ak nenastavíte inak v dialógovom okne Písma. Kliknutím na tlačidlo Pokročilé… otvoríte dialógové okno Písma, v ktorom môžete zmeniť rozšírené nastavenia písiem.

Dialógové okno Písma

 1. Z rozbaľovacej ponuky Písma pre: zvoľte kódovanie. Napríklad, na nastavenie predvolených písiem pre stredoeurópske kódovanie, zvoľte z ponuky položku StredoeurópskeLatinka. Ak sa požadované kódovanie v zozname nenachádza, vyberte VlastnéIné typy písma.
 2. Určite, či proporcionálny text má byť písmo pätkové (ako "Times New Roman") alebo bezpätkové (ako "Arial"). Potom určite veľkosť písma pre proporcionálny text.
 3. Určite písmo, ktoré chcete použiť pre pätkové, bezpätkové a neproporcionálne písma. Je možné zmeniť veľkosť Neproporcionálneho písma.

Ďalej sa dá nastaviť minimálna veľkosť písiem použitých na obrazovke. To môže byť užitočné na niektorých stránkach, kde sú veľmi malé písma, ktoré sú ťažko čitateľné.

 • Povoliť stránkam používať vlastné písma namiesto tých vyššie vybraných: Predvolene Firefox používa písma určené autorom stránky. Vypnutím tejto možnostimožnosti budú použité predvolené písma.
 • Kódovanie znakov pre starší obsah: Určené kódovanie bude použité pre stránky, ktoré nemajú v hlavičke definované žiadne kódovanie.

Dialógové okno Farby

Fx38esr-ColorsDialog

Text a pozadie: Tu môžete zmeniť predvolené farby textu a pozadia, ktoré sa použijú na webové stránky, ktoré neposkytujú informácii o farbách. Farby zvolíte kliknutím na vzorky farieb.

 • Použiť systémové farby: Vyberte túto možnosťmožnosť, ak chcete použiť farby určené v nastavení OS namiesto farieb určených vyššie.

Farby odkazov: Tu môžete zmeniť predvolenú farbu pre odkazy. Farby zvolíte kliknutím na vzorky farieb.

 • Podčiarkovať odkazy: V predvolenom nastavení sú odkazy na webových stránkach podčiarkované. Na zakázanie tohto nastavenia zrušte označenie tejto možnostimožnosti. Všimnite si, že množstvo stránok určuje v štýloch vlastné pravidlá a táto voľba nemá žiadny efekt na tieto stránky.
 • Použiť mnou definované farby namiesto tých, ktoré sú definované na stránke::
  • Vždy: Túto možnosť zvoľte, ak chcete, aby všetky stránky používali vami definované farby.
  • Len pre témy s vysokým kontrastom: Táto možnosť prinúti Firefox používať farby definované autorom webovej stránky s výnimkou používania tém s vysokých kontrastom.
  • Nikdy: Túto možnosť zvoľte, ak chcete, aby Firefox používal farby definované autorom webovej stránky.

Jazyky

Niektoré stránky ponúkajú viac jazykových verzií. Ak chcete špecifikovať konkrétne jazyky, kliknite na tlačidlo Vybrať….

Okno Jazyky a kódovanie: Na pridanie jazyka, vyberte jazyk z poľa Pridať jazyk…, vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo Pridať. Jazyk odstránite jeho označením a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. Poradie jazykov môžete zmeniť pomocou tlačidiel Posunúť nahor a Posunúť nadol a tým určiť preferenciu jazykov v prípade, že stránka je dostupná vo viacerých jazykoch.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: Chris Ilias, kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.