Hlavná ponuka Firefoxu

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Táto stránka popisuje položky, ktoré nájdete v hlavnej ponuke programu Mozilla Firefox.

Preklad obsahu

Firefox

O programe Mozilla Firefox

Zobrazí dialógové okno s informáciami o Firefoxe, vrátane aktuálnej verzie a stručného zoznamu s poďakovaním ľuďom, ktorí sa na vývoji podieľali.


Možnosti…

Zobrazí okno MožnostiMožnosti, kde môžete zmeniť množstvo nastavení Firefoxu.


Ukončiť Firefox

Zatvorí všetky okná Firefoxu, zruší všetky aktívne prenosy súborov a kompletne ukončí Firefox. Ak túto možnosť použijete pri otvorených viacerých kartách alebo oknách, Firefox sa opýta na potvrdenie vašej voľby, aby sa predišlo prípadnému nechcenému ukončeniu programu. Toto nastavenie môžete vypnúť zrušením označenia Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet na paneli Karty v okne Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…. Firefox vás bude takisto varovať, ak práve prebiehajú nejaké prenosy súborov.


Súbor

Nové okno

Otvorí nové okno programu Firefox.


Nová karta

Otvorí novú kartu v aktuálnom okne programu Firefox.


Otvoriť adresu…

Označí panel Firefoxu, kam sa zadáva adresa, takže môžete okamžite písať novú adresu.


Otvoriť súbor…

Zobrazí dialógové okno Otvoriť súbor. V ňom môžete zvoliť súbor z lokálneho disku alebo siete, ktorý chcete v programe Firefox otvoriť. Môžete zvoliť množstvo súborových formátov ako HTML/XML, súbory s obrázkami, textové súbory apod.


Zavrieť

Zavrie aktuálne okno programu.


Zavrieť kartu

Uzavrie aktuálnu záložku a aktivuje prvú kartu sprava. Táto položka je v ponuka dostupná iba v prípade, že sú otvorené aspoň 2 karty.


Uložiť stránku ako…

Uloží stránku, ktorá je zobrazená na aktuálnej karte. Stránka sa dá uložiť v niekoľkých formátoch. Máte možnosť uložiť celú stránku (vrátane obrázkov), len stránku HTML alebo len ako text.


Odoslať stránku…

Otvorí okno s novou správou vášho predvoleného e-mailového klienta, z ktorého môžete odoslať e-mailovú správu s odkazom na aktuálnu stránku.


Nastavenie tlače…

Zobrazí dialógové okno Nastavenie tlače, kde môžete nastaviť rôzne možnosti tlače ako sú okraje, hlavičky, orientácia stránky apod.


Ukážka pred tlačou

Zobrazí vzhľad stránok tak, ako budú vypadať po vytlačení. Zohľadňuje nastavenia v okne Nastavenie tlače a nastavenia autora stránky.


Tlačiť…

Zobrazí dialógové okno tlače, kde môžete zvoliť počet kópií tlačených stránok, oblasť tlače apod. Kliknutím na tlačidlo OK zahájite tlač.


Importovať…

Otvorí sprievodcu importovaním, ktorý vám umožní jednoducho importovať nastavenia, záložky, históriu, heslá a ďalšie údaje z prehliadačov ako Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla či Opera.


Pracovať offline

Prepínač medzi režimom online a offline. Režim Offline umožňuje prehliadať webové stránky, ktoré ste navštívili bez potreby aktuálneho pripojenia k internetu.

KoniecKoniec

Zavrie všetky otvorené okná programu Firefox vrátane aktuálne preberaných súborov a ukončí program. Ak túto možnosť použijete pri otvorených viacerých kartách alebo oknách, Firefox sa opýta na potvrdenie vašej voľby, aby sa predišlo prípadnému nechcenému ukončeniu programu. Toto nastavenie môžete vypnúť zrušením označenia Upozorniť pred uzavretím viacerých kariet naraz na paneli Karty v okne Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…. Firefox vás bude takisto varovať, ak práve prebiehajú nejaké prenosy súborov.


Upraviť

Späť

Vráti naspäť predchádzajúcu načítanú stránku. Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete túto akciu vrátiť späť, zvoľte voľbu Znovu.


Znovu

Znova zobrazí naposledy vrátenú stránku.


Vystrihnúť

Vystrihne označený text webovej stránky do schránky. Text sa potom dá kdekoľvek vložiť príkazom Prilepiť.


Kopírovať

Skopíruje označený text webovej stránky do schránky. Text sa potom dá kdekoľvek vložiť príkazom Prilepiť.


Prilepiť

Vloží text uložený v schránke do textového poľa.


Odstrániť

Odstráni označený text z textového poľa.


Vybrať všetko

Vyberie celý text na webovej stránke.


Hľadať na tejto stránke…

Zobrazí panel na vyhľadávanie v dolnej časti okna prehliadača. Tu môžete zadať text, ktorý si prajete na stránke nájsť a postupne, ako ho zadávate, Firefox automaticky prehľadáva stránku a hľadá prvý výraz, ktorý odpovedá vami zadanému textu. Kliknutím na tlačidlo Hľadať ďalšie či Hľadať predchádzajúce nájdete odpovedajúci text na inom mieste stránky. Kliknutím na tlačidlo Zvýrazniť označíte všetky odpovedajúce texty na stránke.


Hľadať znovu

Nájde ďalšiu pozíciu textu, ktorý ste zadali v dialógovom okne Hľadať na tejto stránke….

MožnostiMožnosti

Zobrazí sa dialógové okno MožnostiMožnosti, kde môžete zmeniť množstvo nastavení Firefoxu.


Zobraziť

Panely s nástrojmi

Navigačný panel

Hlavný nástrojový panel programu. Na tomto paneli nájdete adresu zobrazenej stránky, tlačidlá (Naspäť, Dopredu, Zastaviť…) apod.


Panel záložiek

Nástrojový panel, ktorý obsahuje odkazy na vaše obľúbené stránky.


Prispôsobiť…

Zobrazí dialógové okno, ktoré vám umožní si podľa vašich potrieb upraviť panely nástrojov. Táto voľba sa dá tiež zvoliť kliknutím pravým tlačidlom myšistlačením klávesu Ctrla kliknutím na panel s nástrojmi a zvolením položky Prispôsobiť….


Stavový riadok

Zobrazí stavový riadok programu. Jedná sa o úzky pruh v dolnej časti okna prehliadača, ktorý v priebehu práce s prehliadačom zobrazuje množstvo dôležitých informácií.


Bočný panel

Postranný panel, ktorý zobrazuje práve preberané súbory, záložky či históriu. Panel sa dá kedykoľvek zavrieť kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.


Záložky

Zobrazí bočný panel so záložkami, ktoré sú zobrazené všetky naraz. Toto môže byť veľmi užitočné, ak používate záložky často.


História

Zobrazí bočný panel s históriou navštívených webových stránok. Ak chcete zmeniť počet dní, počas ktorých sa budú tieto informácie uchovávať, zvoľte Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti… a panel Súkromie.


Zastaviť

Zastaví načítavanie aktuálnej webovej stránky. Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom Zastaviť na paneli nástrojov.


Obnoviť

Obnoví aktuálnu stránku. Pri tejto operácii je načítaný jej aktuálny obsah. Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom Obnoviť na paneli nástrojov.

Lupa

Ak je webová stránka príliš malá alebo príliš veľká, môžete si jej veľkosť prispôsobiť.


Priblížiť

Zobrazí webovú stránku o jeden stupeň zväčšenú. Túto funkciu môžete aktivovať aj myšou (viac informácií nájdete v kapitole Ovládanie myšou).


Vzdialiť

Zobrazí webovú stránku o jeden stupeň zmenšenú. Túto funkciu môžete aktivovať aj myšou (viac informácií nájdete v kapitole Ovládanie myšou).


Obnoviť

Zobrazí webovú stránku v normálnej veľkosti.


Meniť iba veľkosť textu

Zaistí, že sa bude meniť len veľkosť textu, nie celá stránka.


Štýl stránky

Povolí vám vybrať jeden zo štýlov webovej stránky. Predvolene je zvolený "Základný štýl stránky". Ten je platný do tej doby, pokiaľ používateľ nezvolí ako predvolený iný.


Žiadny štýl

Zruší použitie štýlu na formátovanie webovej stránky.


Základný štýl stránky

Použije predvolený štýl na formátovanie webovej stránky určený autorom.


Ak autor ponúka ďalšie štýly stránky, Firefox ich tu zobrazí a používateľ si ich môže zvoliť.


Kódovanie

Umožňuje manuálne meniť kódovanie webovej stránky. Firefox je obvykle schopný automatickej detekcie kódovania.


Zdrojový kód stránky

Zobrazí v novom okne zdrojový kód aktuálnej webovej stránky.

Na celú obrazovku

Zobrazí okna na celú obrazovku. Ak máte skrytý navigačný panel, môžete okno obnoviť pomocou klávesu F11.


História

Ponuka História obsahuje zoznam naposledy navštívených webových stránok a nedávno zatvorených kariet.


Naspäť

Realizuje posun v histórii o jednu stránku späť. Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom Naspäť na paneli nástrojov.


Dopredu

Realizuje posun v histórii o jednu stránku dopredu. Jedná sa o rovnakú funkciu, ktorá je dostupná pod tlačidlom Dopredu na paneli nástrojov.


Domov

Zobrazí vašu domovskú stránku. Tejto funkcii odpovedá tlačidlo Domov, ktoré nájdete na paneli záložiek. Zmenu domovskej stránky vykonáte v nastaveniach dostupných cez ponuku Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti… na paneli Hlavné. Tu môžete nastaviť buď prázdnu stránku, aktuálne zobrazenú stránku (alebo skupinu kariet), záložku alebo môžete adresu webovej stránky zadať ručne.

Zobraziť celú históriu

Zobrazí archív stránok, ktoré ste navštívili. Ak chcete zmeniť počet dní, počas ktorých sa budú tieto informácie uchovávať, zvoľte Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti… a vyberte panel Súkromie.


Nedávno zatvorené karty

Umožňuje vybratím zo zoznamu znova otvoriť karty, ktoré ste v aktuálnom okne nedávno zatvorili. Viac v kapitole Zatvárame a obnovujeme karty.

Nedávno zatvorené okná

Umožňuje obnoviť naposledy zatvorené okná (počas jednej relácie).Záložky

Táto ponuka obsahuje všetky vaše uložené záložky. Viac informácií nájdete na stránke Záložky.


Pridať medzi záložky

Pridá aktuálnu stránku do záložiek. Pri pridávaní sa zobrazí dialógové okno, ktoré umožní pomenovať záložku a zvoliť jej umiestnenie.


Odoberať kanál tejto stránky

Zobrazí ukážku kanála aktuálnej stránky. Z tejto ukážky sa môžete prihlásiť k odoberaniu kanála prostredníctvom aktívnej záložky, externej čítačky vo vašom počítači alebo na webe. Ak ste si nastavili na paneli Aplikácie v nastaveniach prehliadača prihlásiť sa ku kanálom vždy prostredníctvom aktuálnej záložky alebo externej čítačky, ukážka kanála bude preskočená.


Pridať všetky karty medzi záložky…

Pridá všetky karty práve otvoreného okna do nového priečinka v záložkách. Pri tejto akcii sa objaví dialógové okno, kde si budete môcť vybrať názov priečinka a jeho umiestnenie.


Spravovať záložky…

Zobrazí Archív, kde môežete meniť svoje záložky. Môžete ich usporiadať, premenovať a meniť vlastnosti vašich záložiek ako aj pridávať nové, odstraňovať a presúvať ich.


Nástroje

Vyhľadávanie na webe

Označí pole Vyhľadávanie. Následne v tomto poli môžete zadať témy, ktoré si prajete vyhľadať na webe.


Správca preberania súborov

Otvorí Správcu preberania súborov, kde môžete vidieť aktuálne preberané a už prevzaté súbory.


Doplnky

Otvorí dialógové okno Správcu doplnkov, v ktorom môžete vidieť, pridať, odinštalovať, nastaviť či aktualizovať vaše rozšírenia a témy. Ak chcete získať viac informácií, vyhľadajte tému Doplnky v príslušnej časti pomocníka.


Chybová konzola

Otvorí Chybovú konzolu, kde môžete hľadať príčinu problémov s JavaScriptovým kódom. JavaScript je skriptovací jazyk, ktorý je často používaný pri tvorbe webových stránok. Programátori používaním tohto jazyka vytvárajú interaktívnejšie weby. JavaScript je často používaný na dynamickú kontrolu vyplnených formulárov či stlačených tlačidiel.


Informácie o stránke

Dialógové okno Informácie o stránke zobrazuje rozšírené informácie o aktuálnej webové stránke. Jedná sa o typ dokumentu, použitom kódovaní, veľkosti či zabezpečení. V tomto okne tiež nájdete zoznamy multimediálnych súborov a odkazov, ktoré aktuálna stránka obsahuje.

Spustiť režim Súkromné prehliadanie

Spustí novú reláciu Firefoxu, počas ktorej sa neuchováva žiadna história, cookies a ďalšie súkromné údaje. Viac informácií na stránke Režim Súkromné prehliadanie.


{SHOWFOR(browser=firefox2+firefox3.0)

Odstrániť súkromné údaje…

Vymaže položky spojené so súkromím, ktoré si zvolíte v dialógovom okne Odstránenie súkromných údajov na paneli Súkromie v nastaveniach prehliadača dostupných cez Nástroje > Možnosti…Upraviť > MožnostiFirefox > Možnosti…. V predvolenom nastavení budete pred samotným vymazaním raz upozornený.

Vymazanie nedávnej histórie…

Umožňuje vymazať vašu históriu prehliadania, dočasne uložené súbory, cookies a ďalšie súkromné údaje.

Možnosti… Možnosti…

Zobrazí okno MožnostiMožnosti, kde môžete nastaviť rôzne nastavenia Firefoxu.

Okno

Minimalizovať

Minimalizuje aktuálne okno.


Lupa

Zväčší alebo zmenší aktuálne okno.


(Otvoriť okná)

Zobrazí všetky otvorené okná s ich titulkom.


Pomocník

Obsah pomocníkaPomocník Firefoxu

Otvorí okno s pomocníkom. Ten obsahuje množstvo užitočných informácií, ktoré vám uľahčia prehliadanie webu programom Firefox.

Pre používateľov Internet Explorera

Otvorí okno pomocníka s informáciami, ktoré používateľovi pomôžu pri prechode z prehliadača Internet Explorer na Firefox.


Poznámky k vydaniu

Zobrazí poznámky k poslednému vydaniu programu Firefox, napr. o inštalácii, odinštalovaní a konfigurácie Firefoxu, ako aj ostatné dôležité informácie a najnovšie poznámky. Vyžaduje aktívne internetové pripojenie.


Upozorniť na chybnú stránku…

Umožní odoslať správu o stránke, ktorá sa zobrazuje chybne, vývojárom Firefoxu.


Upozorniť na podvodnú stránku… / Toto nie je podozrivá webová stránka…

Položka Upozorniť na podvodnú stránku… umožňuje upozorniť na stránku, o ktorej si myslíte, že je podvodná. Podvodná stránka sa často tvária ako oficiálne stránky vašej banky, online obchodu alebo aukčného servera a vyžadujú od vás zadanie vašich súkromných údajov (používateľské meno/heslo, informácie o platobnej karte atď.).

Ak zobrazíte stránku, ktorá je označená ako podvodná, táto položka ponuky ja nahradená položkou Toto nie je podozrivá webová stránka…. Pomocou nej môžete nahlásiť nesprávne označenie danej stránky ako podvodná.

Ochrana proti podvodným stránkam je vo Firefox poskytovaná spoločnosťou Google. Všetky informácie získané od používateľov sú zasielané spoločnosti Google a sú použité na zlepšenie tejto funkcie. Vaše oznámenia sú anonymné a dodržiavajú Zásady bezpečnosti spoločnosti Google. Na správnu funkčnosť funkcie je vyžadované pripojenie na internet.


Kontrola aktualizácií…

Zobrazí dialógové okno s kontrolou aktualizácií prehliadača Firefox. V prípade nájdenia aktualizácií umožní prijatie resp. odmietnutie aktualizácie. Po jej prevzatí vám bude ponúknuté reštartovanie Firefoxu, aby mohla byť aktualizácia nainštalovaná. Pamätajte si, že názov tejto položky ponuky Pomocník sa pri kontrole aktualizácií resp. ich preberaní zmení.

O programe Mozilla Firefox

Zobrazí informáciu o verzii prehliadača Firefox, vrátane aktuálnej verzie a stručného zoznamu s poďakovaním ľuďom, ktorý sa na vývoji podieľali.

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.