Firefox Screenshots

Firefox Screenshots jest funkcją umożliwiającą przechwytywanie widocznych części stron internetowych, a nawet pełnych stron internetowych oraz kopiowanie lub zapisywanie tych obrazów. (Zmiany w Firefox Screenshots zostały wprowadzone w 2019 roku. Zobacz ten wpis na blogu Mozilli, aby uzyskać szczegółowe informacje.)

Aby skorzystać z Firefox Screenshots, kliknij menu Interakcje w pasku adresu i wybierz screenshots menu icon Wykonaj zrzut ekranu z listy rozwijanej.

Firefox Screenshots

Porada: możesz również wykonać zrzut ekranu klikając stronę prawym przyciskiem myszy i wybierając Wykonaj zrzut ekranu.

Dostępne tryby tworzenia zrzutu ekranu

Dostępnych jest kilka opcji stworzenia zrzutu ekranu:

 • Element strony: kiedy przesuniesz kursor myszy po stronie, jej różne elementy zostaną automatycznie podświetlone. Kliknij ten, który chcesz zachować jako zrzut ekranu.
 • Wycinek strony: Przeciągnij lub kliknij stronę by wybrać jej dowolny region do zapisania jako zrzut ekranu. Możesz zmienić rozmiar i kształt zapisywanego obszaru za pomocą znaczników na krawędzi obszaru.
 • Cała strona: wybierz Cała strona z menu w prawym górnym rogu by zapisać całą stronę (łącznie z jej aktualnie niewidocznymi elementami)
 • Widoczna część strony: wybierz Tylko widoczne by zapisać jedynie aktualnie wyświetlany obszar strony.

Kliknij Moje zrzuty by wyświetlić wszystkie uprzednio stworzone zrzuty ekranu lub kliknij ikonę Biblioteki 57 library icon na pasku adresu i wybierz Zrzuty ekranu.

Zapisywanie zrzutu ekranu

 • Pobierz zrzuty jako pliki graficzne: aby pobrać obszar jako plik obrazu (.png), kliknij ikonę strzałki skierowanej w dół Screenshots down arrow icon fx55 . Plik zostanie zapisany w domyślnym folderze pobierania plików.
 • Kopiuj do schowka: kliknij przycisk Kopiuj screenshot clipboard , aby zapisać obraz w schowku i wkleić go później do innej aplikacji.
 • Anuluj: aby anulować zaznaczenie, kliknij ikonę anulowania Screenshots cancel icon fx55 .

Całkowite wyłączenie Firefox Screenshots

Tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć Firefox Screenshots:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.

  • Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Akceptuję ryzyko.
 • W polu wyszukiwania wpisz screenshots. Zobaczysz ustawienie o nazwie extensions.screenshots.disabled.
 • Kliknij dwukrotnie to ustawienie, by zmienić jego wartość na true.

Po zmianie tego ustawienia wbudowany dodatek Firefox Screenshots powinien przestać działać w twojej przeglądarce.

Firefox Screenshots nie działa na niektórych stronach

Firefox Screenshots działa na prawie wszystkich stronach. Niektóre strony zawierające <frameset> HTML nie są w pełni obsługiwane, więc wykonywanie zrzutów ekranu może na nich nie działać.

Ponadto, niektóre strony ze specjalnymi uprawnieniami do modyfikowania programu Firefox, na przykład strona Test Pilot i addons.mozilla.org są wyłączone w celu uniknięcia manipulacji zawartością strony.

Niektóre strony przeglądarki, na przykład strona startowa i strona OpcjePreferencje również nie pozwalają na korzystanie z Firefox Screenshots. Strony te zostały stworzone za pomocą innego języka niż reszta sieci.

Dane zbierane przez Firefox Screenshots

Firefox Screenshots zbiera dane wydarzeń zgodnie z zasadami opisanymi na stronie opisującej Zasady prywatności przeglądarki Firefox. Zbieramy te dane, by dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z Firefox Screenshots i by móc ulepszyć ten dodatek w przyszłości. Wszystkie dane przechwytywane przez przeglądarkę opisane są w tym dokumencie.

Rezygnacja z przesyłania danych do Mozilli

Możesz zrezygnować z przesyłania danych użytkowania do nas. Firefox Screenshots składa się z elementu sieciowego i elementu wbudowanego w przeglądarkę. Wyłączenie pobierania danych w programie Firefox zależy od wersji, z której korzystasz:

Wyłączenie zbierania danych przez dodatek

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Przejdź do sekcji Dane zbierane przez program Firefox.
 4. Usuń zaznaczenie pola Przesyłanie do organizacji Mozilla danych technicznych i o interakcjach z przeglądarką Firefox.

Wyłączenie zbierania danych na stronie

Firefox Screenshots przestrzega twoje preferencje względem śledzenia, co wpływa na zbieranie danych przez stronę. Strona Firefox Screenshots działa w ten sam sposób dla programu Firefox, jak i innych przeglądarek oferujących ustawianie preferencji względem śledzenia.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Znajdź przełącznik Informuj witryny o preferencjach względem śledzenia (wysyłanie nagłówka „Do Not Track”) i zmień jego wartość na Zawsze.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support