Firefox Screenshots

Zaktualizuj program Firefox w celu uzyskania najnowszych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń.
{

Firefox Screenshots to opcja pozwalająca na tworzenie, pobieranie, zbieranie i udostępnianie zrzutów ekranu. Aby z niej skorzystać, kliknij menu Interakcje w pasku adresu i wybierz screenshots menu icon Wykonaj zrzut ekranu z listy rozwijanej.

screenshot 57
Nie działa? W chwili obecnej, Firefox Screenshots nie działa w trybie prywatnym lub jeśli Firefox nie będzie zachowywał historii, zgodnie z ustawieniem przechowywania twoich danych przeglądania. Może to ulec zmianie w przyszłych wersjach.

Firefox Screenshots to nowe narzędzie pozwalające na tworzenie, pobieranie, zapisywanie, zbieranie i udostępnianie zrzutów ekranu. Aby go użyć, kliknij jego ikonę Fx55ScreenshotsIcon na pasku narzędzi.

Nie widzisz ikony Screenshots? Jesteśmy w trakcie testowania tej opcji, więc nie wszyscy użytkownicy będą ją widzieli.

Uwaga:Narzędzie Firefox Screenshots aktualnie nie działa w trybie prywatnym. Pracujemy nad dodaniem go do trybu prywatnego w nadchodzących wersjach Firefoksa.

Dostępne tryby tworzenia zrzutu ekranu

Dostępnych jest kilka opcji stworzenia zrzutu ekranu:

 • Element strony: kiedy przesuniesz kursor myszy po stronie, jej różne elementy zostaną automatycznie podświetlone. Kliknij ten, który chcesz zachować jako zrzut ekranu.
 • Wycinek strony: Przeciągnij lub kliknij stronę by wybrać jej dowolny region do zapisania jako zrzut ekranu. Możesz zmienić rozmiar i kształt zapisywanego obszaru za pomocą znaczników na krawędzi obszaru.

Wybierz Moje zrzuty by wyświetlić wszystkie uprzednio stworzone zrzuty ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu

 • Pobierz zrzuty jako pliki graficzne: aby pobrać obszar jako plik obrazu (.png), kliknij ikonę strzałki skierowanej w dół Screenshots down arrow icon fx55 . Plik zostanie zapisany w domyślnym folderze pobierania plików.
 • Zapisz zrzuty w sieci: kliknij ikonę zapisu Screenshots save icon fx55 aby zapisać zrzut ekranu w usłudze Firefox Screenshots. Zapisane obrazy są dostępne po kliknięciu ikony Screenshots Fx55ScreenshotsIcon , a następnie wybraniu opcji Moje zrzuty. Domyślnie, zrzuty ekranu są przechowywane przez 14 dni. Jeśli klikniesz datę przeterminowania zrzutu, możesz zmienić to ustawienie.
 • Anuluj: aby anulować zaznaczenie, kliknij ikonę anulowania Screenshots cancel icon fx55 .

Usuwanie zrzutów ekranu

Jeśli chcesz usunąć pojedyncze zrzuty, kliknij ikonę kosza i potwierdź usunięcie. Ikonę znajdziesz na stronie każdego zrzutu lub przesuwając kursor nad miniaturkami na stronie Moje zrzuty.

Aby usunąć wszystkie zrzuty jednocześnie:

 • Kliknij ikonę Firefox Screenshots na pasku narzędzi.
 • Kliknij przycisk Moje zrzuty w prawym górnym rogu ekranu.
 • Na stronie Moje zrzuty kliknij odnośnik Usuń wszystkie dane. Na następnym ekranie kliknij Kontynuuj.

Całkowite wyłączenie Firefox Screenshots

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć Firefox Screenshots:

 • W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 • W polu wyszukiwania wpisz screenshots. Zobaczysz ustawienie o nazwie extensions.screenshots.disabled.
 • Kliknij dwukrotnie to ustawienie, by zmienić jego wartość na true.

Po zmianie tego ustawienia wbudowany dodatek Firefox Screenshots powinien przestać działać w twojej przeglądarce.

Przenoszenie danych Firefox Screenshots na inny komputer

Jeśli zainstalujesz Firefoksa na innym komputerze, musisz przenieść swój profil Firefoksa by zachować dostęp do zapisanych zrzutów ekranu. Więcej informacji na temat kopiowania profilu znajdziesz na stronie Tworzenie kopii zapasowej swoich danych.

Firefox Screenshots nie działa na niektórych stronach

Firefox Screenshots działa na prawie wszystkich stronach. Niektóre strony zawierające <frameset> HTML nie są w pełni obsługiwane, więc wykonywanie zrzutów ekranu może na nich nie działać.

Ponadto, niektóre strony ze specjalnymi uprawnieniami do modyfikowania Firefoksa, na przykład strona Test Pilot i addons.mozilla.org są wyłączone w celu uniknięcia manipulacji zawartością strony.

Niektóre strony przeglądarki, na przykład strona startowa i strona OpcjePreferencje również nie pozwalają na korzystanie z Firefox Screenshots. Strony te zostały stworzone za pomocą innego języka niż reszta sieci.

Firefox Screenshots nie działa w trybie prywatnym Firefoksa

Technologia Firefox Screenshots jest wciąż rozwijana przez programistów Firefoksa. W chwili obecnej, zrzuty wykonane podczas prywatnego przeglądania pojawiłyby się w zwykłej liście pobranych plików. W celu ochrony prywatności użytkowników, korzystanie z Firefox Screenshots w trybie prywatnym zostało całkowicie wyłączone.

Dane zbierane przez Firefox Screenshots

Firefox Screenshots zbiera dane wydarzeń zgodnie z zasadami opisanymi na stronie opisującej zasady prywatności podczas korzystania z Firefoksa. Zbieramy te dane, by dowiedzieć się jak użytkownicy korzystają z Firefox Screenshots i by móc ulepszyć ten dodatek w przyszłości. Wszystkie dane przechwytywane przez przeglądarkę znajdziesz w tym dokumencie.

Rezygnacja z przesyłania danych do Mozilli

Możesz zrezygnować z przesyłania danych użytkowania do nas. Firefox Screenshots składa się z elementu sieciowego i elementu wbudowanego w przeglądarkę. Wyłączenie pobierania danych w Firefoksie zależy od wersji Firefoksa, z której korzystasz:

Wyłączenie zbierania danych przez dodatek

W Firefoksie 55:

 • Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 • Przejdź do panelu Zaawansowane, a następnie wybierz kartę Udostępniane dane.
 • Wyłącz ustawienie Raport o zdrowiu programu Firefox.

W Firefoksie 56 (i nowszych wersjach):

 • Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 • Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
 • Znajdź sekcję Dane zbierane przez program Firefox.
 • Usuń zaznaczenie pola Automatyczne przesyłanie do Mozilli danych technicznych i o interakcjach z programem.

Wyłączenie zbierania danych na stronie

Firefox Screenshots przestrzega twoje preferencje względem śledzenia, co wpływa na zbieranie danych przez stronę. Strona Firefox Screenshots działa w ten sam sposób dla Firefoksa jak i innych przeglądarek oferujących ustawianie preferencji względem śledzenia.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Kliknij odnośnik preferencjach względem śledzenia.
 4. Zaznacz pole obok Informowanie witryn, że użytkownik nie chce być śledzony. i kliknij OK.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Znajdź przełącznik Informuj witryny o preferencjach względem śledzenia (wysyłanie nagłówka „Do Not Track”).
 4. Zmień jego wartość na Zawsze.
Korzystanie z usługi Firefox Screenshots oznacza zgodę na warunki świadczenia usługi Firefox Cloud Services.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.