Use mouse shortcuts to perform common tasks in Firefox

Ingen har bidratt til å oversette denne artikkelen ennå. Bli en av oss og få jobben gjort!

This is a list of the most common mouse shortcuts in Mozilla Firefox.

Command Shortcut
Back AltOpt+Scroll downShift+Scroll down
Forward AltOpt+Scroll up Shift+Scroll up
Zoom In Ctrl+Scroll up
Zoom Out Ctrl+Scroll down
Close Tab Middle-click on Tab
Open link in new Tab Middle-click on Link
New Tab Double-Click on Tab Bar
Open in Background Tab* Ctrlcommand+Left-click link
Middle-click link
Open in Foreground Tab* Ctrlcommand+Shift+Left-click
Shift+Middle-click
Open in New Window Shift+Left-click link
Duplicate Tab or Bookmark CtrlOpt+Drag tab
Reload (override cache) Shift+Reload button
Save Page As AltOpt+Left-clickN/A
Scroll line by line Ctrlcommand+ScrollAltOpt+Scroll


* The Open Foreground and Background Tab shortcuts will be switched if the When I open a link in a new tab, switch to it immediately setting is enabled in the Tabs settings panel.Share this article: http://mzl.la/18490cV

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: Chris_Ilias, marsf, Tonnes, mnoorenberghe, Verdi, Swarnava, bens545, SkyShayde. Du kan hjelpe også - les om hvordan.