Export Firefox bookmarks to an HTML file to back up or transfer bookmarks

Ingen har bidratt til å oversette denne artikkelen ennå. Bli en av oss og få jobben gjort!

This article explains how to export your bookmarks to an HTML file, which can be used as a backup or for importing into another web browser.


  1. Click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 on the right side of the navigation toolbarOn the menu bar, click BookmarksAt the top of the Firefox window, click the Bookmarks menu and select Show All Bookmarks to open the Library window.

    Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML....
    Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
  3. In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
  4. Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close.
  5. Close the Library window.

Your bookmarks are now successfully exported from Firefox. The bookmarks HTML file you saved is now ready to be imported into another web browser.Share this article: http://mzl.la/LGorsV

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: AliceWyman, Chris_Ilias, Verdi, scoobidiver, Swarnava. Du kan hjelpe også - les om hvordan.