Server niet gevonden - Verbindingsproblemen onderzoeken en oplossen

Als u een probleem ondervindt bij het verbinden met een website, kunt u foutmeldingen als Server niet gevonden zien. Dit artikel beschrijft hoe u problemen kunt oplossen die deze fout veroorzaken.

Een andere browser proberen

Probeer eerst een website te openen in een andere browser (zoals Internet ExplorerSafariEpiphany of Chromium).

Geen enkele browser kan websites laden

Als noch Firefox noch uw andere browser websites kan laden, ligt uw probleem niet aan Firefox, dus dient u elders hulp te zoeken. Apple support bevat deze artikelen: Microsoft support bevat deze artikelen:

U dient tevens het volgende te controleren:U dient eerst het volgende te controleren:

 • Verzeker u ervan dat uw modem en/of router beide zijn ingeschakeld en geen fouten aangeven.
 • Als u een draadloze verbinding gebruikt, verzeker u er dan van dat u met het juiste toegangspunt bent verbonden.
 • Verzeker u ervan dat uw internetbeveiligingssoftware (waaronder firewalls, antivirusprogramma’s, antispywareprogramma’s en meer) geen verbindingen naar het internet blokkeert. Zie het artikel Firewalls zo configureren dat Firefox toegang heeft tot het internet voor instructies over het configureren van deze programma’s.
 • Als u een proxyserver gebruikt, verzeker u er dan van dat de proxyserver verbinding kan maken met het internet. Zie Verbindingsinstellingen van Firefox hieronder voor instructies over het configureren van proxyinstellingen in Firefox.

Firefox kan geen websites laden, maar andere browsers wel

Als Firefox geen websites kan laden, maar andere browsers wel, volg dan de onderstaande instructies.

Kan geen websites laden na het bijwerken van Firefox

Als u eerder websites kon laden totdat u Firefox bijwerkte, is het waarschijnlijk dat uw internetbeveiligingssoftware (waaronder firewalls, antivirusprogramma’s, antispywareprogramma’s en meer) tegengaat dat Firefox verbinding maakt met het internet. Sommige internetbeveiligingsprogramma’s kunnen toegang tot het internet blokkeren, zelfs wanneer deze zich in de status ‘uitgeschakeld’ bevinden.

Normaal gesproken dient u Firefox van uw lijst met vertrouwde of bekende programma’s te verwijderen en vervolgens weer toe te voegen. Zie het artikel Firewalls voor instructies over het configureren van deze programma’s.

Verbindingsinstellingen van Firefox

Als u verbinding met het internet maakt via een proxyserver die verbindingsproblemen heeft, kunt u geen websites laden. Om uw verbindingsinstellingen in Firefox te controleren:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Algemeen.
 3. Scroll omlaag naar Netwerkproxy en klik op Instellingen….
 4. Uw proxyinstellingen wijzigen:
 5. Klik op OK om het venster Verbindingsinstellingen te sluiten.
 6. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Geavanceerd.
 3. Selecteer het tabblad Netwerk.
 4. Klik in de sectie Verbinding op Instellingen….
 5. Uw proxyinstellingen wijzigen:
 6. Klik op OK om het venster Verbindingsinstellingen te sluiten.
 7. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

DNS Prefetching

DNS Prefetching is een techniek die Firefox gebruikt om het laden van nieuwe websites te versnellen. Om DNS Prefetching uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt in de lijst van voorkeuren, selecteer Nieuw en vervolgens Boolean.
 3. Voer in het veld Voer de voorkeurnaam in network.dns.disablePrefetch in en klik op OK.
 4. Selecteer true wanneer wordt gevraagd de waarde in te stellen en klik op OK.

IPv6

Firefox ondersteunt standaard IPv6, wat op bepaalde systemen verbindingsproblemen kan veroorzaken. Om IPv6 in Firefox uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Voer in het veld Zoeken network.dns.disableIPv6 in.
 3. Dubbelklik in de lijst van voorkeuren op network.dns.disableIPv6 om de waarde ervan te wijzigen van false naar true.

Firefox kan bepaalde websites niet laden

Als u merkt dat Firefox bepaalde websites wel kan laden en andere niet, wis dan eerst uw Firefox-cookies en -buffer:

 1. Klik op de knop Bibliotheek 57 library icon , klik op Geschiedenis en selecteer Recente geschiedenis wissen….
 2. Selecteer Alles in het vervolgkeuzemenu Te wissen tijdsperiode:.
 3. Klik op het pijltje naast Details om de items die kunnen worden gewist weer te geven.
 4. Selecteer zowel Cookies als Buffer.
 5. Klik op Nu wissen.
 1. Klik op de knop Bibliotheek 57 library icon , klik op Geschiedenis en selecteer Recente geschiedenis wissen….
 2. Selecteer Alles in het vervolgkeuzemenu Te wissen tijdsperiode:.
 3. Selecteer zowel Cookies als Buffer onder het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op Nu wissen.

Controleren op malware

Als u de websites die eerder niet in Firefox werkten na het wissen van uw cookies en buffer nog steeds niet kunt laden, dient u uw computer te controleren op malware. Bepaalde typen malware staan bekend om het aanvallen van Firefox en kunnen voorkomen dat het diverse websites laadt:

 • Als u een antivirus- of internetbeveiligingsprogramma gebruikt, werk dan de detectiedatabase ervan bij en voer een volledige scan van uw systeem uit.
 • Als u nog steeds problemen ervaart, zie dan Hoe kom ik van malware af?.Gebaseerd op informatie van Error loading websites (mozillaZine KB)

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support