Nieuw in Thunderbird 8

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen in Thunderbird versie 8. Wend u voor een volledige lijst van bugs die in deze versie zijn verholpen tot de lijst die op de blog van The Rumbling Edge wordt bijgehouden, of tot de Thunderbird Builds-conversatie op MozillaZine.

Wijzigingen

Deze versie bevat de volgende wijzigingen die van belang zijn voor gebruikers:

 • Nieuwe sneltoetsen voor Zoeken (zie het artikel Sneltoetsen voor een volledige lijst):
  • Tekst zoeken in huidige bericht: Ctrl + FCommand + FCtrl + F
  • Berichten zoeken in een map (zoekdialoogvenster): Ctrl + Shift + FCommand + Shift + FCtrl + Shift + F
  • Opnieuw zoeken in huidige bericht: Ctrl + G of F3Command + G of F3Ctrl + G of F3
  • Vorige zoeken in huidige bericht: Ctrl + Shift + G of Shift + F3Command + Shift + G of Shift + F3Ctrl + Shift + G of Shift + F3
  • Naar de zoekbalk (Globaal zoeken): Ctrl + KCommand + KCtrl + K
  • Snelfilterbalk: Ctrl + Shift + KCommand + Shift + KCtrl + Shift + K
 • De knop voor het omschakelen van mapweergaven is uit het linkerpaneel verwijderd. Gebruik het menu Beeld | Mappen om de weergave te wijzigen. Dit kan naar de oude vormgeving worden gewijzigd, zoals hieronder beschreven. (Houd er rekening mee dat add-ons van derden en aanpassingen aan de broncode van Thunderbird niet officieel door Mozilla worden ondersteund.)
 • De lijst met bijlagen die bij een e-mailbericht horen is opgeschoond, is nu beter toegankelijk en voldoet aan de standaard toetsenbordnavigatie.
 • Add-ons die door een andere toepassing zijn geïnstalleerd zullen standaard worden uitgeschakeld. De gebruiker krijgt de gelegenheid deze in te schakelen zodra de oorspronkelijke add-on voor het eerst wordt uitgevoerd.
 • Thunderbirds privacybeleid (en) is nu benaderbaar vanaf het dialoogvenster Over Thunderbird (Help | OverThunderbird | Over Thunderbird).

Windows-problemen

Sommige Windows-gebruikers hebben een probleem ervaren waarbij Thunderbird 8 crasht bij het starten. Als u dit probleem ervaart, download dan het installatiebestand van Thunderbird en installeer Thunderbird opnieuw.

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info