Gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet opgeslagen

Firefox bevat een wachtwoordenbeheerder die de wachtwoorden die u gebruikt om u bij websites aan te melden kan opslaan. Dit artikel beschrijft waarom uw wachtwoorden mogelijk niet worden opgeslagen.

Instellingen van de wachtwoordenbeheerder

Standaard zal Firefox wachtwoorden onthouden. Mogelijk hebt u deze functie uitgeschakeld, of Firefox verteld nooit wachtwoorden voor een bepaalde website te laten onthouden.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Beveiliging.
 3. Vink Aanmeldingen voor websites onthouden aan als dit nog niet het geval is.
 4. Klik rechts van Aanmeldingen voor websites onthouden op de knop Uitzonderingen….
 5. Controleer of de website waarbij u zich wilt aanmelden zich niet in de lijst bevindt.
  • Als dit het geval is, selecteer dan de vermelding en klik op Verwijderen.
 6. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Probeer, nu Firefox zo is geconfigureerd dat wachtwoorden worden onthouden, u nogmaals bij de website aan te melden.

Privénavigatie

Als u de functie Privénavigatie van Firefox gebruikt, worden voor uw privénavigatievenster of in permanente privénavigatiemodus geen wachtwoorden automatisch ingevuld, en worden er geen nieuwe wachtwoorden opgeslagen. Controleer of u zich niet in een privénavigatievenster bevindt:

 • Verzeker u ervan dat er boven in het Firefox-venster geen paars masker staat. Als dit wel zo is, sluit u het venster Privénavigatie.

U kunt zich ook in de permanente privénavigatiemodus bevinden:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy.
 3. Als Firefox zal: is ingesteld op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis, zorg er dan voor dat Altijd de privénavigatiemodus gebruiken niet is geselecteerd.
  • Als dit wel zo is, haal dan het vinkje weg en herstart Firefox.
 4. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Wachtwoorden worden automatisch gewist

Firefox kan zijn ingesteld om opgeslagen wachtwoorden te verwijderen bij het afsluiten. Om deze instelling ongedaan te maken:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy.
 3. Als Firefox zal: is ingesteld op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis en Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit is geselecteerd, klik dan op de knop Instellingen….
 4. Zorg ervoor dat Opgeslagen wachtwoorden niet is geselecteerd.
 5. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Firefox is nu zo geconfigureerd dat uw wachtwoorden niet worden gewist bij het afsluiten.

Software voor wachtwoordenbeheer

Misschien gebruikt u software voor wachtwoordenbeheer, mogelijk opgenomen als een functie in beveiligingssoftware, die voorkomt dat Firefox wachtwoorden opslaat. Controleer de instellingen van uw wachtwoordenbeheerder. Voor meer informatie, zie Waar worden mijn aanmeldingen opgeslagen?

Prompt voor Wachtwoord onthouden wordt niet weergegeven

Sommige versies van grafische stuurprogramma’s kunnen problemen hebben met het weergeven van prompts. Volg de stappen in Problemen met extensies, thema’s en hardwareversnelling verhelpen om bekende problemen met Firefox op te lossen om te zien of dit bij u het geval is.

Websites verbieden het opslaan van wachtwoorden

Om veiligheidsredenen staan sommige websites het opslaan van wachtwoorden niet toe. Als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd, maar nog steeds niet wordt gevraagd een wachtwoord op te slaan wanneer u zich bij een bepaalde website aanmeldt, kan de website het opslaan van wachtwoorden hebben uitgeschakeld.
Gebaseerd op informatie van User name and password not remembered (mozillaZine KB)

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.