Het protocol is met geen enkel programma verbonden

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Een protocol is het deel van een internetadres voor de dubbele punt. Webpagina’s zijn normaal gesproken http- of https-protocollen. Als u op een koppeling klikt die een ander protocol opgeeft dan http: of https: (zoals aim:goim?screenname=MozillaSupport), kunt u een foutmelding ontvangen als:
Firefox weet niet hoe het dit adres moet openen, omdat het protocol (aim) met geen enkel programma is verbonden.

Deze typen koppeling worden doorgaans het vaakst gebruikt voor het starten van externe programma’s. Als u bijvoorbeeld op een aim:-koppeling klikt, zou dit een clientvenster van AOL Instant Messenger moeten openen. De foutmelding vertelt u dat noch Firefox noch programma’s waarvan Firefox afweet het protocol kunnen verwerken.

Deze fouten kunnen optreden met alle protocollen anders dan die welke Firefox zelf verwerkt, en treden doorgaans op met:

 • aim - start een AOL Instant Messenger-chat.
 • msnim - start een MSN Messenger/ Windows Live Messenger-chat.
 • mailto - start uw ingestelde e-mailservice.Vaststellen welk programma moet worden uitgevoerd

De context waarin de koppeling die de fout veroorzaakt verschijnt zou het verwachte gedrag duidelijk moeten maken. Een webpagina voor een vriend bijvoorbeeld zou een koppeling met de naam “MSN-schermnaam” kunnen hebben die de fout veroorzaakt. In dit geval zou een MSN/Windows Live Messenger-client moeten worden gestart.

Als u eenmaal hebt vastgesteld welk programma zou moeten worden uitgevoerd:

 • Voor overige protocollen: volg de onderstaande instructies.

Het met het protocol verbonden programma opnieuw installeren

Probeer de meest recente versie van het programma dat het protocol dat de fout veroorzaakt zou moeten verwerken opnieuw te installeren. Als bijvoorbeeld aim-koppelingen een foutmelding geven, zou u het AOL Instant Messenger/AIM-programma opnieuw kunnen installeren vanaf http://www.aim.com. Herinstalleren kan het probleem verhelpen.

Het protocol registreren in Firefox

Firefox verkrijgt zijn protocolinformatie van zijn verborgen instellingen.

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Klik met de rechtermuisknopHoud de Ctrl-toets ingedrukt en klik ergens in het venster, kies Nieuw, en vervolgens String.
 3. Typ in het dialoogvenster Nieuwe stringwaarde network.protocol-handler.app.mijnprotocol (vervang hierin mijnprotocol door het protocol dat u wilt registreren) en druk op OK.
 4. Typ in het dialoogvenster Voer stringwaarde in het pad naar het programma dat u het protocol wilt laten starten en druk op OK.

Nu het protocol is geregistreerd, kunt u de koppeling opnieuw proberen. Mogelijk ziet u een dialoogvenster Externprotocolverzoek. Klik op Toepassing starten. Het programma dat u koos zou nu moeten starten.

 • Verzeker u ervan dat het pad dat u in de voorkeursinstelling hebt ingevoerd juist is. Door een bug in Firefox kan het invoeren van een onjuist pad dezelfde foutmelding opleveren.

Het protocol met een programma verbinden in Firefox

Als opnieuw installeren van het programma dat het protocol zou moeten verwerken niet werkt, kunt u proberen Firefox te gebruiken om het protocol met het programma te verbinden.

Registreer eerst een nieuwe protocolverwerker in Firefox:

 1. Kopieer de onderstaande code:
 1. Klik terwijl u dit kennisbankartikel geopend houdt op de locatiebalk om het internetadres (URL) van de huidige pagina te markeren. Plak de code die u hebt gekopieerd in de locatiebalk, waarbij u de bestaande tekst vervangt.
 2. Druk nadat u de code in de locatiebalk hebt geplakt op EnterReturn. De informatiebalk van Firefox zal verschijnen, die de vraag programmaNaam (support.mozilla.com) toevoegen als een toepassing voor protocolNaam-koppelingen? stelt.
 3. Klik op Toepassing toevoegen in de informatiebalk.

  cac35f7c68ecaaa9657e106c94c7e037-1234316173-81-1.png


Verbind vervolgens een programma met het protocol:

 1. Keer terug naar de website met de koppeling die de oorspronkelijke fout veroorzaakte. Wanneer u nu op de koppeling klikt, zal het venster Toepassing starten verschijnen in plaats van de foutmelding.
 2. Selecteer in het venster Toepassing starten Een toepassing kiezen en klik vervolgens op Kiezen….
 3. Gebruik het venster Bestand openen om het programma dat u wilt uitvoeren te selecteren.
  • Voor het msnim-protocol: blader naar C:\Program Files\Internet Explorer en selecteer iexplore.exe.
  • Sommige programma’s kunnen zichzelf alleen registreren met Internet Explorer, dus Firefox kan Internet Explorer gebruiken om het juiste programma te laten starten, zoals bij msnim hierboven.
 1. Klik na het selecteren van het programma dat u wilt laten uitvoeren op OK.

Als de bovenstaande stappen werken, kunt u de volgende keer dat u op een koppeling voor het protocol klikt Mijn keuze voor protocolNaam-koppelingen onthouden in het venster Toepassing starten selecteren.

Als de bovenstaande stappen niet werken, neem dan contact op met de verkoper van het programma dat u wilt uitvoeren zodra u op koppelingen voor het protocol klikt. Dat programma kan speciale wijzigingen op systeemniveau nodig hebben om de protocolkoppelingen ervan vanuit externe programma’s te laten openen.Gebaseerd op informatie van Register protocol (mozillaZine KB)

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.
Word vrijwilliger bij Mozilla Support