കുക്കീസ് ​​- നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്റ്റോർ

This article describes what "cookies" are, how they are used, and how to manage them in Firefox.

ഒരു കുക്കി എന്താണ്?

A cookie വിവരം നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന.

ചില ബ്രൗസറുകളിൽ, ഓരോ കുക്കി ഒരു ചെറിയ ഫയലാണ് എന്നാൽ ഫോക്സ് എല്ലാ കുക്കികളും ഒറ്റ ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഫയർഫോക്സ് സ്ഥിതി profile folder.


കുക്കീസ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളും ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടി സംഭരിക്കാൻ. നിങ്ങൾ സൈറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഫയർ സൈറ്റ് ഭാഗമായ കുക്കികൾ തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നാട്ടുകാരേ നിങ്ങള് അനുവദിക്കുന്നു.

കുക്കീസ് (നിങ്ങളുടെ പേര്, വീട്ട് വിലാസം, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ) വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരവും വൈവിധ്യമാര്ന്ന, സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിവരങ്ങൾ മാത്രമെ അത് നൽകുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം - വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക്, അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അവർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മറ്റ് ഫയലുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെയ്തില്ല വിവരങ്ങൾ ആക്സസ്സുനേടാനിടയുണ്ട് കഴിയില്ല.

സ്വതവേ, സംഭരിക്കുന്നതിന് അയയ്ക്കുന്നതും കുക്കികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദൃശ്യനാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കുക്കി സംഭരണ അഭ്യർത്ഥനകൾ അംഗീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോക്സ് ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുക ഫോക്സ് യാന്ത്രികമായി സംഭരിച്ച കുക്കികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, കൂടുതൽ കഴിയും.

Cookie settings

ഫയർഫോക്സ് കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനുകൾPreferences window's Privacy panel. See Settings for privacy, browsing history and do-not-trackഈ ക്രമീകരണം വിവരങ്ങൾക്ക്.


ചില ചുമതലകൾ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കാണുക:

എങ്ങനെ കുക്കികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ തടയാൻ.

എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിലവിൽ കുക്കികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സന്ദർശിക്കുന്ന ആരുണ്ട് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ തടയാൻ.

Troubleshooting cookies

നിങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫയർഫോക്സ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാണുക:ഈ ലേഖനം പങ്ക് വെക്കൂ: http://mzl.la/Lp1OMU

// These fine people helped write this article:KJ . You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support