შეკითხვები ჭდეებით: ყველა კითხვის ჩვენება
 • გადაწყვეტილი

Firefox crashes while using Windows magnifier

Hello: I must use the magnifier that came with Windows or I cannot read the screen. All was fine until Firefox updated. Now, when I try to use the magnifier, Firefox and… (ვრცლად)

Hello:

I must use the magnifier that came with Windows or I cannot read the screen. All was fine until Firefox updated. Now, when I try to use the magnifier, Firefox and all the sites I am using freeze. The entire screen fades out, and an hour glass shows up. But nothing happens after that. I have to go to the task manager and close Firefox, then start it up again.

I checked for Windows updates and everything is current. I am using Windows 10.

How can I fix this?

კითხვის დამსმელია Virginia Small 1 კვირის წინ

პასუხის გამცემია zeroknight 1 კვირის წინ

Don't know how to permanently change AO3's default font to one my Screen-reader can see formatting with in Firefox

So my last thread on this was archived without anyone giving me a reason or answering my question. I have had issues with the website Archive of Our Own since last Nove… (ვრცლად)

So my last thread on this was archived without anyone giving me a reason or answering my question.

I have had issues with the website Archive of Our Own since last November, when I tried to change the site skin and permanently changed the default font of that site to something called Lucida Sans Unicode, when it's apparently meant to be Lucida Grande.

This much I was able to work out via my previous thread, but when I asked for that last bit of help, nobody answered and my thread was instead archived.

I don't know how to change a font on a specific website. I don't even know if the site has tools I could use that would work for me. All I know is I still cannot read bold or italics on Archive of Our Own with my screen-reader, NVDA, unless I use reader view, which excludes author's notes and comments, and I had thought I was close to a breakthrough before my thread was unceremoniously archived.

For reference, the thread is here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1403415

I tried inserting a link via the button above this box but it did not give me the necessary code used in this forum for links, so a straight url is the best I can do.

კითხვის დამსმელია Trix 1 თვის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი Trix 9 საათის წინ

 • გადაწყვეტილი

Middle click on some buttons with link does not work after updating to Firefox 115.3.1esr (64-bit)

Middle click on ordinary text links works as before. But on some pages a middle click on a button shows a vertical scroll up/down icon as when middle clicking outside the… (ვრცლად)

Middle click on ordinary text links works as before. But on some pages a middle click on a button shows a vertical scroll up/down icon as when middle clicking outside the button, instead of opening link in new tab.

The problem begun Friday 29 September after I updated from previous esr-version (think it was 102.-something). I have tested on my old Windows 7 PC, and it worked fine before update, but same problem after updating to 115.

I have verified that about:config browser.tabs.opentabfor.middleclick = true.

One example from a free site: https://sok.riksarkivet.se/scb-fodda-vigda-doda?Forsamling=huddinge&Lan=0&DatumFran=1880&DatumTill=1890&Dokument=F%C3%B6delse The green button with text "Bild" is the problem.

Just fund that the green "Bild"-buttons on other pages on same site works just as before: https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+eef4e56e-60a2-4221-9c36-8a7a68280d28&tab=post&flik=1&s=Balder


Best regards Sven Jönsson, Sweden

კითხვის დამსმელია sven_y_joensson 1 დღის წინ

პასუხის გამცემია zeroknight 1 დღის წინ

Unable to load a web page

For some reason, after a recent Firefox update on my MacBook Pro (Ventura 13.6), the pages for viewing individual products on Fjallraven website are not loading anymore. … (ვრცლად)

For some reason, after a recent Firefox update on my MacBook Pro (Ventura 13.6), the pages for viewing individual products on Fjallraven website are not loading anymore. You will know what I mean if you try the link below. I did try to clear the cache on the browser but it didn't make any difference. Please advise how it can be fixed. Many thanks

https://www.fjallraven.com/uk/en-gb/men/trousers/trekking-trousers/vidda-pro-trousers-m?v=F87177%3a%3a7323450925642

Kwan

კითხვის დამსმელია Kwan Lam 1 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი zeroknight 1 დღის წინ

118 update broke my vpn

vpn plugin on one browser won't connect to internet so i have to stop using it to go anywhere. if i use the vpn for the whole system, using a firefox browser doesn't give… (ვრცლად)

vpn plugin on one browser won't connect to internet so i have to stop using it to go anywhere. if i use the vpn for the whole system, using a firefox browser doesn't give me clean connections so i can't get to some sites. any suggestions? do they know about this? i noticed in my settings i am now using a custom setting for tracking and a reinstall of the plugin said it now had to have access to 'private windows' which i've never had to do before. do i need to switch to the chromium browsers? cheers in advance.

კითხვის დამსმელია paragata 1 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი zeroknight 1 დღის წინ

Netflix, Hulu, Prime, Disney content not playable on Firefox

as of 2023/09/29 hulu, netflix, prime and disney+ are not playing videos on firefox, after making zero changes to settings or configuration. I tested Netflix on Google… (ვრცლად)

as of 2023/09/29 hulu, netflix, prime and disney+ are not playing videos on firefox, after making zero changes to settings or configuration.

I tested Netflix on Google Chrome and videos played, confirming this is a Firefox issue. I cleared recent/all history and changed passwords for those sites. Netflix logs me out if I attempt to play content. Speedtest reports 200 mb/s. Mozilla VPN is installed but turned off. Netflix sign in reports a new device/login in my state which is different from the VPN setting so this confirms that the VPN is not active and blocking content. HBO/Max videos play correctly and that site does not have the same issues. Firefox has crashed numerous times in the last two weeks. Sometimes just a single tab, sometimes a full application insta-quit.

I prefer to compartmentalize usage across different browsers for privacy/security reasons and would like to continue to use Firefox for these streaming services.

კითხვის დამსმელია bmagner 2 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი bmagner 1 დღის წინ

Duo Security Website keeps looping

Hello, On my firefox browser the Duo Security website keeps looping and not letting me login. I have tried private window and also have tried to install firefox again. T… (ვრცლად)

Hello,

On my firefox browser the Duo Security website keeps looping and not letting me login. I have tried private window and also have tried to install firefox again. The Duo security website is able to load on other browsers like Chrome and Edge without any issues. I also deleted the appdata and app profile and it is still not functioning. Any other recommendations that I can try?


Website is: https://api-263d2dfd.duosecurity.com/frame/frameless/v3/auth?sid=frameless-0e4e2d68-a138-4a07-8ad9-d7aae0f9fe5d&tx=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJkdW9fdW5hbWUiOiJzcGlrZXAiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCIsInJlc3BvbnNlX3R5cGUiOiJjb2RlIiwicmVkaXJlY3RfdXJpIjoiaHR0cHM6XC9cL3NoaWJib2xldGguYXJpem9uYS5lZHVcL2lkcFwvcHJvZmlsZVwvQXV0aG5cL0R1b1wvMkZBXC9kdW8tY2FsbGJhY2siLCJzdGF0ZSI6IjVlMDNmOGM5OTcxM2MxZDdhYzRkNjlkMzZlYTAxYTU4LjY1MzM3MzMyIiwiZXhwIjoxNjk1OTU5NzU0LCJjbGllbnRfaWQiOiJESURLMkhSNEdGMTVJWUhMNEQ3VCJ9.wnLBrsdlaHjvudLT9w6rcD43QyQurgYR0UGIHYg2BXqP8TqNiFP5PN1C3l8jtYgA37LHrGbP6YvOYlY1MMOpYw


Thank you,

კითხვის დამსმელია V Spike Peterson 2 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი V Spike Peterson 1 დღის წინ

Website main image no longer displays

Hello, My website main image has displayed via Firefox browsers seamlessly for years. However, recently when visiting my website via Firefox browsers the main image no l… (ვრცლად)

Hello,

My website main image has displayed via Firefox browsers seamlessly for years. However, recently when visiting my website via Firefox browsers the main image no longer displays.

I have cleared cache, and followed all direction provided on the mozilla support site and the image does not display. It displays via other browsers and also on tablets and mobile but again not Firefox any longer.

My website is: https://herlifetherapist.com

Could you please assist in sharing how this happened and how this issue may be resolved?

Thank you

კითხვის დამსმელია Mimi 2 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 1 დღის წინ

Weird lines on screen when I watch youtube

So on certain websites when I zoom in these weird white lines and boxes appear on the screen. they only appear when zoomed in and when I put my cursor in certain places. … (ვრცლად)

So on certain websites when I zoom in these weird white lines and boxes appear on the screen. they only appear when zoomed in and when I put my cursor in certain places. Usually when I move my cursor they disappear but I was able to catch these. Im on firefoxes most recent update on a lenovo laptop with windows 11. As far as I know this only happens in firefox, another thing is I recently updated my drivers due to screen flicker.

კითხვის დამსმელია brody.lenon 2 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი zeroknight 2 დღის წინ

Some webpages show up blank

Hey! For over a year some webpages show up blank in my Firefox browser. They all work fine in Inkognito/private windows. I have tried emptying cache etc. Running Ventu… (ვრცლად)

Hey!

For over a year some webpages show up blank in my Firefox browser. They all work fine in Inkognito/private windows.

I have tried emptying cache etc. Running Ventura 13.6.

One page recently stopped working and show: Application error: a client-side exception has occurred (see the browser console for more information).

www.pinterest.com is completely white.

Facebook.com shows up fine but does not work properly.

Any instructions on exactly what to do?

კითხვის დამსმელია magnus110 4 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 2 დღის წინ

 • გადაწყვეტილი

Twitch.tv multiple issues after updating to Firefox ESR115.1 from Firefox ESR 102.1

Since yesterday (Sep 26 2023), Twitch.tv has been having multiple issues related to basic functionality of the website, and this has happened before but I did not report … (ვრცლად)

Since yesterday (Sep 26 2023), Twitch.tv has been having multiple issues related to basic functionality of the website, and this has happened before but I did not report it because I was able to fix it. I can not purchase or use bits despite Twitch having a stored payment method on file that I have confirmed has sufficient funds, I can not subscribe or gift subscriptions despite Twitch having that same sufficiently funded payment method on file, I can not redeem or earn channel points, I can not send or receive Twitch Whispers (a form of DM), I can not follow or unfollow channels, and I am convinced that if I was to log out, I would not be able to log back in. I can chat in stream chat, and I can watch streams, that's all I can do. But I enjoy using the other features that are currently blocked, I am over 18, and I am the only person that uses this computer, so there should be no parental controls problems either. Yesterday, I restarted my browser, which did NOT alert me that it had updated, and all of this functionality was broken. Roughly 6 months ago I was having the exact same issues, but I was able to fix it by disabling many of the anti-tracking protections on my browser (had to disable them universally except for blocking cryptominers, not just with the shield icon). However, now, even with those settings unchanged, roughly 75% of the features of the website Twitch.tv are nonfunctional. I have included a cropped screenshot of me attempting to redeem something using channel points, the purple box is the button, and the spinner icon stays there for over a minute with nothing happening, which is not how that is supposed to work.

I enjoy watching streams and interacting with people on Twitch.tv, and I wish to continue doing so in the way I am accustomed to. However, it would appear that Firefox has other plans. If this continues, I will be forced to switch to a less secure browser for specifically that site, which is an idea I do not look forward to.

კითხვის დამსმელია scinrd 4 დღის წინ

პასუხის გამცემია scinrd 3 დღის წინ

Questins regarding unusual behaviour of YouTube within Firefox for Ubuntu

For the past few days, the YouTube website has behaving unusually in Firefox. The volume and play/pause controls don't work. The picture in picture mode does not work. An… (ვრცლად)

For the past few days, the YouTube website has behaving unusually in Firefox. The volume and play/pause controls don't work. The picture in picture mode does not work. And most importantly, the search bar is broken. Whenever I type something and click the search button or press enter, the value entered disappears and I have to type it all again, only that this process goes on for infinite number of times and so, I can't even search for anything on YouTube.

კითხვის დამსმელია TheQuietKid 3 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 2 დღის წინ

Facebook games won't load after update 115.3esr

It loaded and played OK prior to this update.... works mighty fine on another browser, if this is not fixed I'm through with Mozilla AND you can remove my account! Looki… (ვრცლად)

It loaded and played OK prior to this update.... works mighty fine on another browser, if this is not fixed I'm through with Mozilla AND you can remove my account!

Looking in task manager-: Firefox.exe 45,24K Firefox.exe 3,16K Firefox.exe 27,484K Firefox.exe 7,392K Firefox.exe 7,344K Firefox.exe 15,735K Firefox.exe 7,320K Firefox.exe 169,932K, I round it off to about 250MB

Yes I cleared the cach, I change profiles..... as said by each update about:config gets bigger and bigger.

კითხვის დამსმელია EF80 3 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი cor-el 2 დღის წინ

ServiceWorker won't register and crash with TypeError when using import

Hello all, I'm building a website which uses a `ServiceWorker`. This worker uses `import` to load another JS module. As far as I understand, this should be possible star… (ვრცლად)

Hello all,

I'm building a website which uses a `ServiceWorker`. This worker uses `import` to load another JS module. As far as I understand, this should be possible starting Firefox 114 (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/import#browser_compatibility). However, it's crashing with an `TypeError: ServiceWorker script at https://localhost:9292/sw.js for scope https://localhost:9292/ threw an exception during script evaluation`. The worker script is loaded as module using `navigator.serviceWorker.register('./sw.js', { type: "module" })`, and working on Safari and Chrome as expected. When I remove the `import`, the worker loads and works. Tested on Firefox 118, 119, 120.

Here is a full sample: https://gist.github.com/fnordfish/9b38b90fba54093ee601887a3bd3e11e

I can't find any related bug in Bugzilla or anywhere else. Which makes me wonder what I am missing.

PS: Non module `importScripts` work.

კითხვის დამსმელია Robert 3 დღის წინ

Infinite Scrolling

It astounds me that there is not a dedicated article on this subject. I did an internet search - 'Infinite Scrolling Complaints'. Usability Issues Caused by Infinite Scro… (ვრცლად)

It astounds me that there is not a dedicated article on this subject. I did an internet search - 'Infinite Scrolling Complaints'. Usability Issues Caused by Infinite Scrolling =

       • DIFFICULTY REFINDING CONTENT *******

What kind of an engineer - in their right mind - designs a web page navigation system that

       • CONSISTENTLY CAUSES THE VIEWER TO LOSE THEIR PLACE!!! *******

Why is there zero zilcho nada discussion about this?!? Thank you, Mozilla Firefox, for your consideration.

კითხვის დამსმელია David Beckwith 3 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი Paul 3 დღის წინ

Problem with Google Play Books

I just updated Firefox today and now google play books won't open. I deleted the book and readded it and deleted my cookies and retried but still no joy. All I get is the… (ვრცლად)

I just updated Firefox today and now google play books won't open. I deleted the book and readded it and deleted my cookies and retried but still no joy. All I get is the message "Can't open this book. Try again later" and then the option to either Get Help or just OK.

კითხვის დამსმელია Hells Belle 4 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი zeroknight 4 დღის წინ

Google docs tab jumps to different line on Firefox

Firefox desktop, when I tab it jumps to a different line in the document and it's very frustrating. Nothing touchpad related, and doesn't occur on Chrome. What can i do? … (ვრცლად)

Firefox desktop, when I tab it jumps to a different line in the document and it's very frustrating. Nothing touchpad related, and doesn't occur on Chrome. What can i do?

კითხვის დამსმელია zorais50 6 დღის წინ

ბოლო პასუხის გამცემი diana77duma@gmail.com 4 დღის წინ