ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox 3.6.3.dmg for MacOS X - The disk image fails to mount, corrupt image.

  • 3 პასუხი
  • 64 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 13 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა TXGuy

Today, when trying to upgrade my Firefox to 3.6.3 version, Mac OS version 10.3.9, I received a Warning Window: The following disk images failed to mount: Firefox 3.6.3.dmg corrupt image. How do I fix this problem, since I'm trying to open Google Docs and I need an updated Firefox version to make this happen.

This happened

Just once or twice

== Today, when trying to upgrade my Firefox to 3.6.3 version, Mac OS version 10.3.9

Today, when trying to upgrade my Firefox to 3.6.3 version, Mac OS version 10.3.9, I received a Warning Window: The following disk images failed to mount: Firefox 3.6.3.dmg corrupt image. How do I fix this problem, since I'm trying to open Google Docs and I need an updated Firefox version to make this happen. == This happened == Just once or twice == Today, when trying to upgrade my Firefox to 3.6.3 version, Mac OS version 10.3.9

ყველა პასუხი (3)

Firefox 3.0.x, 3.5.x, and 3.6.x require OSX version 10.4 or later. The last version for OSX 10.3.9 and earlier is Firefox 2.0.0.20.

System Requirements: Firefox 2.0.x: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements-v2.html Firefox 3.0.x: http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements-v3.html Firefox 3.5.x and 3.6.x: http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html

Get Firefox 2.0.0.20 for OSX 10.3.9 and earlier here (choose your language and download the .dmg file): ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/

See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox+on+Mac

Thank you for the information, TXGuy

You're welcome.