ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

"Access to the file was denied" on extension's page refreshing

  • 2 პასუხი
  • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 12 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა termodeblya

I've got web-extension proxying requests to the local server via nativeMessaging.

If server response with 307 and location "moz-extension://{ext-id}/page.html" browser displays it well. But when I try to refresh the page, error "Access to the file was denied" is occurred. Refreshing in any other cases works well:

 - direct jump to "moz-extension://{ext-id}/page.html"
 - displaying "moz-extension://{ext-id}/page.html" with browser.tabs.update

Such behavior was in several previous versions too, not just in the last 103 and but I didn't tested if it was always like this.

If I doing something wrong or this is browser issue?

Firefox: 103.0 (64-bit) OS: macOs moterey 12.5, m1

I've got web-extension proxying requests to the local server via nativeMessaging. If server response with 307 and location "moz-extension://{ext-id}/page.html" browser displays it well. But when I try to refresh the page, error "Access to the file was denied" is occurred. Refreshing in any other cases works well: - direct jump to "moz-extension://{ext-id}/page.html" - displaying "moz-extension://{ext-id}/page.html" with browser.tabs.update Such behavior was in several previous versions too, not just in the last 103 and but I didn't tested if it was always like this. If I doing something wrong or this is browser issue? Firefox: 103.0 (64-bit) OS: macOs moterey 12.5, m1

ყველა პასუხი (2)

Found out that the problem is only at start from a directory. Launching from xpi works correctly. =/